Материали

Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах ...

Дочети>>
 

Беше сутринта на големия ден – денят на автомобилното състезание. „Странно! - помисли си Стив. - Колко дълго чаках този ден. Мислех си, че никога няма да дойде."
Момчето беше толкова радостно, че гърлото му се сви. Едва преглъщаше овесената каша.
След закуска веднага отиде в гаража, за да прегледа всич¬ко до последното винтче. Изкара състезателната си кола на¬вън и я огледа.
- Стив – каза някой - красива е!
С чувство на гордост момчето отговори:
- Благодаря ти, Бети. ...

Дочети>>
"Пригответе се за вечността с такава ревност, каквото още не сте показвали. Възпитайте ума си да обича Библията, да обича молитвеното събрание, да обича часа за размишление, и над всичко, часа когато душата общува с Бога. Станете небесно мислещи, ако искате да се свържете с небесния хор в горните жилища" (ЕГУ, Свидетелства към църквата, том 2, стр. 268 англ.).

 

Идващата събота, 21 април 2018 година ще се молим за църкви "Казанлък" и "Калофер". Служител ...


Дочети>>
 • Господ е поставил цар (Псалом 2) - презентация с музика
 • 78 - Часът се не знай - презентация
 • 79 - Веч на вратата стои - презентация
 • 121 Псалом- Помощ от Господа - клип
 • 122 - Мислете за дом горе там - презентация
 • 207 - Дързост, братя! - презентация
 • 208 - Борба непрестанна е тоз наш живот  - презентация
 • 210 - Напред вси за Исуса - презентация
 • Видението на Елън Уайт - презентация
 
 
Прас! И прозорецът стана на парчета. Рики захвърли новата си бейзболна бухалка и се качи на оградата пред старата къща на господин Блек.
- Върнете се! - извика той на Алекс и Том от другата страна на улицата.
Те му подхвърлиха топката и хукнаха с всички сили надо¬лу по улицата. Том беше в четвърти клас, също и Рики. Алекс беше петокласник и учеше Рики да играе бейзбол.
 - Елате да кажем на господин Блек! Счупихме му прозо¬реца и ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Царят, отговаряйки на Даниила, рече: Наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на ...

Дочети>>


църкви "Владимирово" и "Каварна"


"Проявяваме твърде малко вяра. О, как искам да бих могла да доведа нашите хора до вяра в Бога! Те не трябва да мислят, че да упражнят вяра в Бога трябва да  изпаднат във възбуда и състояние на високо вълнение. Всичко което трябва да направят е да вярват Божието Слово, също както вярват в думите си един на друг. Той го е казал и  ще изпълни Словото Си. Облегнете се спокойно на Словото Му, защото Той ...

Дочети>>
 • 61 - Oчакване - презентация с музика
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 76 - Аз зная, жив е Господ мой - презентация
 • 78 - Часът се не знай - презентация
 • 79 - Веч на вратата стои - презентация
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • Очакване  - клип
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди ...

Дочети>>
"Нуждаете се от бдение, да не би напрегнатите дейности в живота да ви накарат да занемарите молитвата точно когато най-много се нуждаете от силата, която само тя може да ви даде. Има опасност благочестието на душата да бъде засенчено от прекаленото посвещаване на бизнеса. Голямо зло е душата да бъде лишавана от силата  и небесната мъдрост, които чакат да бъдат поискани" /ЕГУ, Свидетелств към църквата, том 5, стр. 552/.
Идващата събота, 07.04.2018 година ще се молим ...

Дочети>>
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 1 Псалoм - праведни и нечестиви - клип
 • 140 - Бог е силен мой помощник - презентация
 • 207 - Дързост братя! - презентация
 • 210 - Напред вси за Исуса - презентация
 • 212 - В Кого съм аз повярвал знам - презентация
 • 218 - Могъща крепост е Бог наш  - презентация
 • 219 - Скала вечна е Исус за нас - презентация
 • Примките на Сатана - цитати от Духа на пророчеството - презентация
 • Скрий ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога ...

Дочети>>
 
 
Ким Чънг постъпил на работа на либерийския кораб „Педелара", плаващ за Никарагуа. Той работел от сутрин до вечер като помощник-готвач Чистел зеленчуците и миел купичките и тиганите. Научил всичко възможно за кухнята и бил много полезен помощник И въпреки голямата си заетост, понякога се отегчавал от жи¬вота на кораба, тъй като пътуването било продължително.
Един ден той излязъл на палубата, за да се порадва на слънцето и на лекия бриз, който спокойно браздял повърх¬ността на Тихия ...
Дочети>>


църкви "Долни Чифлик" и "Долни Цибър"


„Ако се позволи на устрема на работата да ни отклони от целта ни да търсим всекидневно Господа, ние ще направим най-големите грешки; ще си нанесем загуби, защото Господ не е с нас; ние сме затворили вратата, така че Той да не може да намери достъп до душите ни. Но ако се молим, даже и когато ръцете ни са заети, ухото на Спасителя е отворено да чуе молбите ни. Ако сме определени в решението си да ...

Дочети>>
 • 40 - Kak искам Боже - презентация с музика
 • 10 неща, които Бог няма да те попита в Съдният ден - клип
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 85 - Кога Господ, Съдията - презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам - презентация
 • 130 - Вдъхнал си ми, Боже, вяра - презентация
 • 180 - Изпитай нашите сърца  - презентация
 • 184 - O, Tи, пред Когото открито е все - презентация
 • 192 - Моите стъпки отправи - презентация
 • 231 - Господ ...

Дочети>>
 
 
Беше хладен, пролетен ден. В зелените окъпани от дъжда хълмове на Пенсилвания Лин и Алън се разхождаха из двора около двуетажната бяло боядисана стара къща. По тона време на деня майка им готвеше.  Момчетата търсеха нещо, с което да си играят, и така стигна¬ха до бараката с въглища.
- Алън, хайде да видим какво има тук! - предложи Лин.
Алън помисли за момент и каза:
- Нали знаеш, че татко не обича да си играем на това място!
- ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Как ще очисти младежът пътя си?
Като му дава внимание според Твоето слово.
 От все сърце Те потърсих;
Недей ме оставя да ...

Дочети>>


църкви "Димитровград" и "Добрич"


"Имаме нужда повече да възхваляваме Бога "за Неговата доброта и за чудесните Му дела към човешките синове"/Пс. 107:8/. Нашето упражняване в молитви на посвещение не трябва да се състои само в искане и получаване. Нека не мислим непрекъснато за своите нужди, без изобщо да си спомняме за благата, които получаваме. Никога не се молим премного; напротив - твърде скъпернически отдаваме нашата благодарност. Постоянно получаваме Божиите благодатни дарове, а в същото време колко малко изразяваме благодарността ...

Дочети>>
 • 90 - Tи каза да - презентация с музика
 • 133 Псалом - Възхвала на братската любов - презентация с музика
 • 129 - Сам бъди правдив и честен - презентация
 • 183 - Мисли все по свети - презентация
 • 188 - Свят да съм желая - презентация
 • 192 - Моите стъпки отправи - презентация
 • 221 - О, защо аз гневни думи  - презентация
 • 223 - Почтено чувство е да негодуваш - презентация
 • 224 - Тез са братя мои - презентация
 • 226 - Със сърца съединени - ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта. Не ...

Дочети>>
 
 
А сега, моля за вашето внимание – каза господин Хюбард, водачът на младежката лагерна група, застанал пред добре подредените па¬латки. – Плуването от тази страна на езерото се забранява! Следобед ще ви заведем на плажа „Орлово място", защото там има спасители. Сега е един часа и до четири сте свободни.
Лони заби още едно колче в земята:
- Това е последното. Готово!
- Хайде да повикаме Джими и да отидем на разходка по брега на езерото - ...
Дочети>>

„Ако се позволи на устрема на работата да ни отклони от целта ни да търсим всекидневно Господа, ние ще направим най-големите грешки; ще си нанесем загуби, защото Господ не е с нас; ние сме затворили вратата, така че Той да не може да намери достъп до душите ни. Но ако се молим, даже и когато ръцете ни са заети, ухото на Спасителя е отворено да чуе молбите ни. Ако сме определени в решението си да ...

Дочети>>
 • 08 - Боже, мойта душа - презентация с музика
 • 59 - Moe прибежище - презентация с музика
 • 68 - Дай светлина - презентация с музика
 • Бог направи път - презентация с музика
 • Бог е канара - презентация
 • Зная, глина съм аз - клип
 • Мое Прибежище - клип
 
 
Вече няколко дни всяка сутрин госпожа Мортън забелязваше, че нещо странно става с Дона Мей. На закуска тя не изглеждаше както обикновено – бодра и радостна. Когато наближаваше времето за училище, ставаше неспокойна. Взимаше шапката и палтото си много преди часа за тръгване и оставаше сама, като че ли с нетър¬пение чакаше да мине времето. А когато трябваше да излезе, тръгваше неохотно, сякаш не й се иска.
Но този обяд се прибра от училище и беше ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.
I Солунци 4:7
 


църкви "Горна Оряховица" и "Гоце Делчев"


"Макар че атмосферата около нас може да е опетнена и покварена, няма защо да дишаме нейната отрова. Напротив - можем да живеем в чистата небесна атмосфера. Можем да затворим всяка врата на нечистото въображение и на несвятите мисли, като издигнем душата си в Божието присъствие чрез искрена молитва. Тези, чиито сърца да отворени , за да приемат подкрепата и благословението на Бога, ще се движат в по-свята атмосфера от тази на земята и ще имат ...

Дочети>>
 • 21 - Сине мой, как желая - презентация с музика
 • 41 -  Kaто празник - презентация с музика
 • 81 - Силата на любовта - презентация с музика
 • В подобни моменти - клип
 • Има време за всяко нещо - Еклесиаст 3:1-11 - клип
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в ...

Дочети>>
 
 
Беше светъл, слънчев ден. Докато закусваше, Нед се опита да разбере от майка си и сестра си къде ще ходят.
- Зная толкова, колкото и ти! - обясни Каролин. - Мисля, че мама се страхува да не ти издам тайната. Затова нищо не ми каза. Нали знаеш, че понякога ме нарича „кречетало". Във всеки случай трябва да бъдем готови точно в десет.
- Е, след няколко часа ще узнаем. Я виж, Чарли идва. Обещах да му покажа ...
Дочети>>
"Когато ни връхлетят трудности и изпитания, трябва да прибягваме при
Бога и с доверие да очакваме помощ от Този, "Който е мощен да спасява и
силен да избавя". Трябва да молим за Неговите благословения, ако искаме
да ги получим. Молитвата е дълг и необходимост! Но не я ли занемаряваме
много пъти? Не трябва ли по-често да отдаваме благодарност на Дарителя
на нашите благословения? Трябва да култивираме дух на благодарност.
Трябва по-често да размишляваме, да си ...


Дочети>>
 • 06 - Благодаря - презентация с музика
 • 15 - Всеки ден усещам аз - презентация с музика
 • 27 - Душата ми въздига Теб - презентация с музика
 • 64 - Покланяме се, Отче - презентация с музика
 • 83 - Запей с благодарност - презентация с музика
 • БЛАГОДАРЕН - клип
 
 
Това е истинска история за две момчета и една котка. Случи се преди много години в град Бат, Англия. Момчетата бяха дошли заедно те майка и сестра от Уелс, за да посетят евангелизаторските събирания, които се провеждаха в града в голяма палатка. Семейството не беше много заможно и парите им бяха доста оскъдни. Тъй като не можеха да си позволят по-дълга вакан¬ция, чувстваха, че това пътуване до Бат е нещо прекрасно и се наслаждаваха на ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Не знаете ли, че тия, които свещенодействуват, се хранят от светилището? и че тия, които служат на олтара, вземат ...

Дочети>>
"Молете се насаме, несмущавани от никого в своята стая; и когато излезете, за да вършите ежедневната си работа, нека сърцето ви често се издига в молитва към Бога. Именно така "Енох ходеше по Бога". Тези мълчаливи молитви се издигат като скъпоценен тамян пред престола на
благодатта. Сатана не може да победи човека, чието сърце е укрепено по този начин в Бога. Няма място или време, което да не е подходящо за принасяне на молитва. Няма ...


Дочети>>


Човешките страхове и Божиите обещания


Откриване.
Обща песен - При нозете Ти - 2 мин.
Молитва.
Презентация - Човешките страхове и Божиите обещания - 4 мин.
Песен - Милост за целия свят - 3 мин.
Песен - В градината - 3 мин.
Притча за съкровищата - 3 мин.
Закриване - 105 песен - 3 мин.
 • 44 - Mилост за целия свят - презентация с музика
 • В градината - презентация с музика
 • 68 - При нозете Ти - презентация с музика
 • Притча за съкровищата - презентация с музика
 • Човешките страхове и Божиите обещания ...

Дочети>>
 
 
Прогнозата за времето предвещаваше снеговале!
Това беше добра новина за Джо и Джерълд. Знаеха, че ще се случи нещо невероятно.
Често си бяха приказвали как ще си направят шейни със специално управление, но досега не бяха успели да осъщест¬вят този проект. Добрата новина за снега ги накара да започ¬нат и енергично се заловиха за работа.
Всяка минута в свободното си време след училище двете момчета прекарваха в бараката в задния двор на Джерълд. Там планираха, режеха, чукаха, докато ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
А посяното на добра земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и ...

Дочети>>
"Трябва да се молим в семейния кръг; а над всичко друго - не трябва да
пренебрегваме молитвата насаме; защото това е животът на душата. Не е
възможно душата да процъфтява, докато тази молитва се пренебрегва. Само
семейната и публичната не са достатъчни. нека в самота душата да се
открие и довери пред изпитващото Божие око. Молитвата насаме трябва да
бъде чута само от Бога, Който слуша всяка молба. Ничие любопитно око не
трябва да споделя ...


Дочети>>
 • 03 - Радвайте се - Псалми - презентация с музика
 • 17 - Осанна на Христа - презентация с музика
 • 68 - Дай светлина - презентация с музика
 • 83 - Запей с благодарност - презентация с музика
 • Светла е зората в Господния ден - презентация
 
 

Егоистът Сенди

 

Сенди Макфарлейн имаше само един недостатък. Той беше най-себелюбивото момче, което някога сте виждали. Винаги искаше да бъде пръв във всичко и ако не беше център на внимание, вдигаше голям шум. Обичаше да взима колкото се може повече и затова се караше с всеки свой другар.

Рожденият му ден наближаваше. Сенди направи всичко възможно да се разбере, че за подарък иска лодка с дистан­ционно управление и нов локомотив заедно с железопътни ...


Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. При туй, което тук се ...

Дочети>>
"Голяма е необходимостта от прилежна молитва; не оставяйте нищо да ви попречи в това отношение. Положете всяко усилие да поддържате връзката между Исус и своята душа открита и безпрепятствена. Стремете се да не пропуснете нито един случай, където ще се произнася молитва. Хората, наистина стремящи се към общение с Бога, ще бъдат видени в молитвеното
събрание, верни на своя дълг, със сериозното желание да пожънат всички благословения, които могат да придобият. Те ще използват всяка ...


Дочети>>
 • 34 Псалом - Прослава на Божията добрина - презентация с музика
 • 78 - Господи, ще пея - презентация с музика
 • Дойде светлина - презентация с музика
 • 43 - Мил Отче наш във небеса - презентация
 • 141 - Слънце ярко - презентация
 • 256 Река кристал аз знам - презентация
 • Щом пътят пред тебе се крие в мъгла - презентация
 
 
- Татко! - извика Донован когато се върна от училище. - Този Лайънъл е най-подлото момче в училището и на света.
- Здравей, момчето ми! Какво се е случило пак?
- Ужасен подлец е! Постоянно ми измисля прякори и каквото и да направя, за него все е лошо или глупаво. А настройва и другите момчета срещу мен!...
 
 
Детската история е взета от кн. "По-умни, по-добри", изд. "Нов Живот"


църкви "Бяла Слатина" и "Варна - център"


"Живеем в най-тържествения период от историята на света... Необходимо е
да се смиряваме пред Господа с пост и молитва и да разсъждаваме много
върху Неговото Слово, особено върху сцените на съда. Сега трябва да
търсим по-дълбока и по-жива връзка с Бога. Нямаме нито миг за губене.
Около нас се развиват събития от най-голяма важност; намираме се на
омагьосана от Сатана земя. Не спете Божии стражи! Врагът бди отблизо,
готов във всеки момент да скочи върху ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да ...

Дочети>>
 • 70 - Помни - презентация с музика
 • 102 Небето разказва - презентация с музика
 • Кой направил е цветята - презентация
 • Историята на земята - клип
 • Светът, описан в 4 минути - клип
 • Този прекрасен свят - клип
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
В ден на гняв богатството не ползува,
А правдата избавя от смърт.
Който уповава на богатството си, ще падне,
А праведните ще ...

Дочети>>


църкви "Бяла Слатина" и "Варна - център"Когато, виждайки греховността на греха, паднем безпомощни пред кръста, умолявайки за прощение и сила, молитвата ни е чута и отговорът идва незабавно. Тези, които представят молбите си пред Бога в Христовото Име, никога няма да бъдат отпратени. Господ казва: „Който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя.” „Погледнал е благосклонно към молитвата на лишените”. Помощта ни е от Него, Който държи всичко в ръцете Си. Мирът който дарява е уверението за любовта Му към ...
Дочети>>
 • 1 Псалом - презентация
 • Имам един приятел - презентация с музика
 • Копнея, Боже мой - презентация с музика
 • Псалм 50 - презентация с музика
 • Смири се - презентация с музика
 • Стихове - Праведните и нечестивите - презентация с музика
 • О, мое сърце с радост ходи - презентация
 • 192 - Моите стъпки оправи - презентация
 • 196 - О, колко радост в мисълта - презентация
 • 231 - Господ ни сравнява с виделина - презнтация
 • 258 - Тихо щом Исус ме викне - презентация
"Никой не е сигурен нито за един ден или един час без молитва. Особено трябва да молим Господа за мъдрост да разбираме Неговото слово. Там са открити хитростите на изкусителя и средствата, чрез които успешно можем да му се противопоставим. Сатана е специалист в цитиране на Писанието, като прилага своето собствено тълкувание върху пасажи, чрез които се надява да причини препъването ни." (ЕГУ,"Великата борба")
Идващата събота, последния ден от Десет дни на молитва 2018 нека се ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото ...

Дочети>>
Този фаил би помогнал на църквите за листчетата, които се слагат в пликовете за десятък.
 
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 85 - Кога Господ, Съдията - презентация
 • 180 - Изпитай нашите сърца - презентация
 • 192 - Моите стъпки оправи - презентация
 • 231 - Господ ни сравнява със виделина - презентация
 • Доброто се отблагодарява - клип
 • Ние не таксуваме човечността - клип
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и ...

Дочети>>


църкви "Белоградчик" и "Белослав"


 "Онези които гледат на Исус ден след ден и час след час, които бдят в молитва, се приближават до Исус. Ангели с разтворени крила очакват да занесат техните молитви на покаяние на Бога и да ги регистрират в небесните книги" (коментар на Елена Г. Вайт, АБК, том 4, стр. 1184).

 

От 10 януари 2018 година започва молитвената програма 10 дни на молитва 2018. Вярваме, че тези дни на молитвено общение с Бог и помежду ...


Дочети>>
 • 54 - Бог могъщ - презентация с музика
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 102 - Небето разказва - презентация и музика
 • Живота си ще дам на Теб - презентация и музика
 • 37 - Събота блаженна, о святи покой - презентация
 • 182 - При Теб, о, Боже мой - презентация
 • Спасителят чака - клип


църкви "Благоевград Б" и "Бобовдол"


"Без непрестанна молитва и усърдно бдение ние сме в опасност да станем небрежни и да се отклоним от правия път. Противникът се стреми постоянно  да поставя пречки по пътя към Престола на благодатта, за да не можем чрез сериозна молитва и вяра  да получим благодат и сила, с която да се противопоставим на изкушението." ("Пътят към Христа", стр. 93)
Идващата събота, 06.01.2018 година ще се молим за двете малки църкви "Борово" и "Ботевград", за които ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>


църкви "Белоградчик" и "Белослав"


„В Божията наредба е онези, които носят отговорности, да се срещат често заедно, за да се съветват един друг и да се молят искрено за мъдрост, която само Той може да им даде. Обединени запознавайте Бог с вашите трудности. Говорете малко, скъпоценно време се губи в разговор, който не носи светлина. Нека братята се обединят в пост и молитва за мъдрост, която Бог е обещал щедро да им осигури."
/Служители на евангелието/
Идващата събота, 16 декември 2017 ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
 
 
Английският художник Джеймс Торнхил участвал в реставрацията на купола на църквата Св. Павел. След като завършил основната част от работата си, той отстъпил назад, за да огледа отдалеч труда си. При това не забелязал как стигнал до ръба на скелето, което било издигнато за случая, и имало реална опасност да падне от голяма височина и да не оцелее. Един от сътрудниците му оценилопасната на ситуация и бързо грабнал четката с боята и я хвърлил върху ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 50
10 декември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Тит 3:5-7: „Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, [сиреч], новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот".

Когато дойде времето за поклонение чрез дарения, може да бъдем изкушени да си мислим, че ако дадем щедро, ще спечелим ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Вече цитирах Ботев, който казва, че учителят трябва да е „телесно здрав като битолски просяк" (Христо Ботев. Политическа зима, с. 157). Не съм информиран за битолските просяци, но знам, че учителят трябва да бъде здрав, за да може да си върши работата безпрепятствено и в добро разположение на духа.

Хармония
„Доколкото е възможно, трябва да съществува ХАРМОНИЯ между умствените и физическите сили" (Елена Вайт. Ум, характер, личност, кн. 3, с. 145). Не е нормално да си с ...
Дочети>>
 • 54 - Бог могъщ - презентация с музика
 • 62 - Елате всички днес - презентация с музика
 • На Теб ще пеем хвала (Psalm 108) - презентация и музика
 • Псалм 23 - вокал - презентация и музика
 • Псалом 108 - презентация с музика
 • 121 Псалом- Помощ от Господа - клип
 • 212 - В Кого съм аз повярвал знам - презентация


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят от СУ иска да има успех, трябва да знае един факт, който има три страни: думите са бронзови, гласът – сребърен, лицето и езикът на тялото – златни. Въздействието от нас към хората протича от златото към бронза.

Стряскащи проценти
Когато хората ни срещнат и влязат в контакт с нас, първо се сблъскват с ИЗРАЖЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО и ЕЗИКА НА ТЯЛОТО ни. Информацията, която получават от тях, е цели 55 %! Така нашето лице и ...
Дочети>>
"Силата на Христос беше в молитвата… Христос се усамотяваше от света в горичките или планините и изключваше всичко друго. Беше сам с Неговия Отец. С гореща сериозност изливаше молбите Си и влагаше всичката сила на душата Си да хване ръката на Безграничния. Когато нови и големи изпитания идваха върху Него, Той се оттегляше в усамотението на планините и прекарваше цялата нощ в молитва към Неговия небесен Баща."/ЕГУ, Синове и дъщери на Бога, стр. 136 англ./
Идващата ...

Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
 
 
Изтърканото конче беше живяло в детската стая повече от всички други обитатели. То беше толкова старо, че кафявата му козина беше изпопадала и на места лъщяха голи петна, по които се виждаха шевовете. По-голямата част от космите на опашката му бяха отдавна отскубнати, за да се нижат на тях гердани от мъниста.
То беше мъдро, защото беше надживяло много механични играчки. Когато пристигаха, те пристъпваха гордо и се разхождаха надменно наоколо! Но малко по малко пружините ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 49
9 декември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет
 
1 Тимотей 6:17, 18: „На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни”.

Въпреки че тези стихове се отнасят за тези, които са богати, принципите им се прилагат за всички. Не бъдете арогантни. Не поставяйте своята ...
Дочети>>
 •  07 - Бог обича нежно - презентация с музика
 • 63 - Татко, Ти Си винаги до мен - презентация с музика
 • 66 - Той чака ни с любов - презентация и музика
 • 279 - Бог е любовта - презентация и музика
 • 1 Псалoм - клип
 • 279 - Бог е любовта - презентация
 • Любовно писмо от Бога до теб - клип
"Молитвата, идваща от усърдно, вярващо сърце, е действена, пламенна и помага много. Бог невинаги отговаря на молитвите ни така, както очакваме, защото е възможно да не се молим за това, което би било най-добро за нас. Но в безпределната Си любов и мъдрост ни дава онова, от което най-много се нуждаем." /ЕГУ, Свидетелства към църквата, т. 4, стр. 496, Изд. Ел Уай/

Скъпи братя и сестри,
Идващата събота, 02.12.2017 година ще се молим за църкви "Асеновград" и ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Има ли логика
78 % от анкетираните американци казват, че проблемът с невъзпитанието се засилва през последните 10 години.
Повече от 90 % вярват, че то води до ескалация на насилието.
85 % вярват, че това разделя националната общност.
85% са убедени, че то подкопава здравите човешки стойности, като например уважението към околните.
73 % твърдят, че негативните политически кампании са причина хората да са все по-малко възпитани.
99 % от американците твърдят, че СОБСТВЕНОТО ИМ ДЪРЖАНИЕ Е ВЪЗПИТАНО (подбрано от ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
 
„Добро утро!", каза жената, докато минаваше покрай мъжа, който седеше на земята. Той бавно погледна нагоре. Това беше богато облечена жена, с вкус, а палтото й беше ново...Изглеждаше така, като никога да не беше изпитала чувство на глад. Първата му мисъл беше, че тя иска да му се подиграе, като много други, които го бяха правили преди.
"Остави ме!", тихо промълви той... За негова почуда, жената продължи да стои. Тя се усмихваше. Нейните бели зъби блестяха ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 48
2 декември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

Колосяни 3:23: „Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци".

Въпреки че този текст първоначално бил написан за роби, вярвам, че е приложим за всички, защото всички ние имаме един Господар в небето. Как този факт се прилага към нашето настойничество и към призива за дарения?
На всички нас са дадени шест дена в седмицата, за да работим. Каквато и работа да вършим, ...

Дочети>>
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 1 Псалoм - праведни и нечестиви - клип
 • 140 - Бог е силен мой помощник - презентация
 • 207 - Дързост братя! - презентация
 • 210 - Напред вси за Исуса - презентация
 • 212 - В Кого съм аз повярвал знам - презнтация
 • 218 - Могъща крепост е Бог наш - презентация
 • 219 - Скала вечна е Исус за нас - презентация
 • Примките на Сатана - цитати от Духа на пророчеството - презентация
 • Скрий ...

Дочети>>
 
 
„…Толкова красива е вестта,
която насочва ума ни към благодатта.
Няма по-щастлив народ
от този избавен от Христос.
И как да се отречем сега
от Божието слово и всяка негова дума.
Знаем, че чрез Него сме спасени
и затова на Него искаме да сме посветени."

Божията любов, благодат и милост разкрити в Римляни ни карат да се променим и посветим. И както Павел във 2Коринтяни 5:14, ще сме готови да изпитаме радостта от служенето, защото „Божията любов ни принуждава..."
Все повече се доближаваме до ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
"Нека нищо, колкото и скъпо и колкото и любимо да е, не поглъща ума и чувствата ви, като ви отклонява от изучаването на Божието слово или от усърдната молитва" ("Свидетелства", том 8, стр. 53 англ.).
Идващата събота, 18 ноември 2017 година, ще се молим за църкви "Чирпан" и "Шумен".
Църква "Чирпан" с пастор Христо Станев се състои от братя и сестри от турски, ромски и български етнос. Църквата се нуждае от ориентирана към Христос вяра, от духовно ...

Дочети>>
(Чарлс Дъръм "Изкушението: Помощ за борещи се християни")

Понякога крещим срещу несправедливостите и страданията в живота, понякога желаем да защитим себе си и онези, които обичаме, от всички болезнени поучения. Уморяваме се от борбата и може дори да стискаме юмруци срещу Бога, защото разрешението на проблемите изглежда трудно и временно. Защо всичко не се развива съвсем гладко? Защо животът трябва да бъде толкова труден?
Веднъж един човек намерил пашкула на императорска пеперуда и го запазил, за да ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 45
11 ноември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

Филипяни 4:12: „Зная и в оскъдност [да живея], зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички [обстоятелства] съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност"

Апостол Павел описва един възглед, който той е приел за себе си. Научил се е да бъде доволен. В предишна глава (2:14) той моли филипяните да вършат ...

Дочети>>
 • 42 - O, чудна милост Божия - презентация с музика
 • 43 - Измий сърцето ми - презентация с музика
 • 51 Псалом - Покаяние, изповед и опрощение - презентация с музика
 • 83 - Запей с благодарност - презентация с музика
 • 15 Псалом - клип
 • 42 - O, чудна милост Божия - презнтация
 • 51- Аз ще възпея на Исуса - презентация
 • 73 - Живота си за теб - презентация
 • Любов необяснима - клип
 • Притча за прошката -  Пясък и камък - клип


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Един забравен факт
Едва ли има повече от 10 % българи, които активно знаят един добре известен и умишлено премълчаван факт: през 1651 българският католически епископ Филип Станиславов издава в Рим първата печатна книга на новобългарски език (на кирилица). Тя се казва „Абагар", състои се само от 5 листа, текстът е написан само от едната страна на листовете и има няколко илюстрации. Днес са запазени  само 15 екземпляра от книгата.
Но кое се прикрива или се споделя ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
Трябва да се молим не само в Христовото име, но под вдъхновението на Светия Дух. Това обяснява какво означава когато се казва, че Духът „ходатайства за нас в нашите неизговорими стенания” Римл. 8:26. На такава молитва Бог с удоволствие отговаря. Когато ревностно и с душевен пламък издишваме молитва в името на Христос, в самия пламък имаме залог от Бога, че е готов да отговори на молитвата ни „несравнимо повече, отколкото искаме или мислим.” Еф. 3:20 ...

Дочети>>
 
 
Един човек сънувал, че върви по морския бряг заедно с Бога. Той видял живота си като следи от нозе по пясъка – неговите и тези на Бога, винаги едни до други. Натъжил се, като забелязал, че през най-трудните мигове на живота му в пясъка оставяли следи само един чифт нозе – дълбоки, под голяма тежест.
Човекът попитал Бога: "Не ми ли обеща, че ако ти дам сърцето си, ще бъдеш с мен през целия път? ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 45
11 ноември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

Филипяни 4:12: „Зная и в оскъдност [да живея], зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички [обстоятелства] съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност"

Апостол Павел описва един възглед, който той е приел за себе си. Научил се е да бъде доволен. В предишна глава (2:14) той моли филипяните да вършат ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
Човешкият ум е подобен на врата и е необходим определен ключ, с който да се отвори. Но ако той е разяден от ръжда, най-вероятно няма да изпълни предназначението си.

Златна вест, ръждясал ключ
Бог обещава да съсипе град Содом, но предупреждава Лот чрез Свои вестители (Бит. 19:12,13). Вече е ред на предупредения да предупреди онези своите близки, за да оцелеят чрез напускане на прокълнатото място (Бит. 19:12).
Но има проблем: сериозността на вестта не отговаря на начина, по ...
Дочети>>
 • 41 - Oнези, които изкупил е Бог - презентация с музика
 • Затова се нарича благодат - презентация с музика
 • 95 - На животът извор е - презентация
 • 150 - О, любов пречудна свята - презентация
 • 158 - Скрий се, душе моя - презентация
 • Скрий ме, Боже, в Твоя мир - клип
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>


църкви "Христо Даново" и "Цалапица"


 Молитва и вяра са тясно свързани и трябва да бъдат изследвани заедно. В молитвата от вяра има божествена наука; това е наука, която всеки един който иска да направи живота си успешен, трябва да разбира. Христос казва: „Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.” Марк 11:24 /ЕГУ, Молитва, стр. 318 ориг./

Идващата събота, 4.11.2017 година е първата събота от Есенната жетвоблагодарствена молитвена седмица. Нека ...


Дочети>>
 
 
Невярващото бебе:
- Вярваш ли в живота след раждането?
Вярващото бебе:
- Разбира се, че вярвам. Очевидно е,че има живот след раждането. Целта на престоя ни тук е да станем достатъчно силни и да се приготвим за живота.
Невярващото бебе:
-
Пълни глупости! Не може да има живот след раждането. Можеш ли да си представиш що за живот ще е това?
Вярващото бебе:
- Е, не знам подробности, но вярвам, че ще има повече светлина ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 44
4 ноември 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Галатяни 6:9: „Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем".

Някога задавали ли сте си въпроса какъв е смисъл да се подкрепя тази и онази кауза? Какъв е смисълът седмица след седмица да се дават средства и други дарения на църквата? Какъв е смисълът да се усмихваме на хората и да бъдем учтиви? Или какъв е смисълът да се молим?

Всеки човек понякога ...
Дочети>>
 • 22 - Величаем Твоето име - презентация с музика
 • 60 - Наследник на царството, още ли спиш - презентация с музика
 • 89 - С вяра в Теб да вървя - презентация с музика
 • Детска песен - Дай ми масло - презентация с музика
 • 35 - О, Божи ден - презентация
 • ДА ПРОСТИШ И НЕПРОСТИМОТО - клип
 • Майкъл у. Смит  Чувам твоя глас - клип


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В литературните среди е прието, че „една картина струва колкото хиляда думи", а Хал Ърбън твърди, че „добрата история рисува хиляда картини" (Х. Ърбън. Златните думи, с 20).

Библията разказва истории
Библията разказва стотици лични истории. Най-главните линии на нейния разказ засягат човечеството като цяло: Сътворението (Бит. 1, 2 гл.), грехопадението (Бит. 3 гл.) и изкуплението (пророкувано в Бит. 3:15 и развито до съвършенство в Новия завет чрез Исус Христос и Неговото спасително дело).
Бог разказва. Той ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
"Нека в нашите институции се чува гласът на молитва за болните, за да могат те да заемат местата си и сътрудничат с Бог, Който може да спасява душа и тяло."/ЕГУ, Публикувани ръкописи, т. 6, стр. 379 англ./

Идващата събота, 28 октомври 2017 година ще се молим за църкви "Търговище" и "Хасково" с пастори съответно Петър Христов и Сашо Кацаров.

Църква "Търговище" има нужда от нашите молитви за съживление, единство и по-голяма мисионска активност в членовете. ...


Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 43

28 октомври 2017

Дарения: Местен църковен бюджет

 

2 Коринтяни 8:3, 4: „Защото свидетелствувам, че те [дадоха] доброволно според силата си, и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване , дано да участвуват [и те] в служенето на светиите”.

 

Християните в Македония чули за трудностите, които християните в Ерусалим имали. Те отворили сърцата и кесиите си, за да помогнат на техните братя и сестри в ...


Дочети>>
 • Дойде светлина - симбек - презентация с музика
 • Песента на Йосиф - клип
 • 70 - Осанна! Ето милий Спас - презентация
 • 93 - На непорочний Агнец - презентация
 • 212 - В Кого съм аз повярвал знам - презентация
 • Римляните 5:1-11 - текст
 • Щом пътят пред тебе се крие в мъгла - презентация


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„В съботно-училищното дело Бог желае да има работници, които да работят от все сърце, които чрез упражнение ще увеличават способностите си, вече постигнатото ще усъвършенстват" (Елена Вайт. Свидетелства за съботно-училищното дело, с. 41).

Учители и методи
Китайска сентенция казва: „Хиляда учители, хиляда метода" (виж Любен Атанасов. Енциклопедия на афоризмите", с. 641).
Тази мисъл подчертава факта, че методът на преподаване е пряко отражение на личността на учителя и се повлиява от неговата духовна, душевна и интелектуална култура. Всеки има ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на ...

Дочети>>
 
 
Небесният съд

Здравейте отново, прекрасни момичета и момчета! На последната спирка от нашето пътешествие разбрахме, че Исус служи като Свещеник в Небесното светилище. Но как се случва това? Първо накратко да си припомним какви били службите в Земното светилище, което Мойсей построи по план, който му бил даден от самия Бог. Имало два вида служби – ежедневна, в която се принасяли жертви. Чрез тези жертви греховете на хората символично се внасяли в светилището.
Всяка година имало ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 42
12 октомври 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


1 Коринтяни 9:14: „Така и Господ е наредил, щото проповедниците на благовестието да живеят от благовестието".


В тази глава апостол Павел говори за правото на апостолство. Той твърди, че изпратеният да проповядва евангелието има правото на хранене, пиене и други основни човешки и семейни права. Той сравнява други професии с евангелското служене. Например, човек, който насажда лозе може да яде от неговия плод; този, който се грижи за стадо ...
Дочети>>
 • 51 Псалом - Покаяние, изповед и опрощение - презентация с музика
 • 71 - Исусе, с наште грехове - презентация
 • 73 - Живота си за теб - презентация
 • 89 - Да  ти бъде Бог спасение - презентация
 • 102 - Мир сладък ли кат река ме пои - презентация
 • 248 - Грешни търси да спаси - презентация
 • 259 - Грешниче смутен и беден - презентация
 • Ти, грехът и Христос - клип


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Преди 25 години започнах да ходя на СУ. Най-очевидната грешка, която правеха (и ПРОДЪЛЖАВАТ да правят) учителите беше (и е), че говореха по един странен начин, който прави лошо впечатление (особено на грамотните хора) и издава не само лош вкус, но и акцентира върху празноти в образованието и културата.
Можеш ли да разказваш?

Цитат от Библията
„На сутринта Авраам подрани, та оседла осела си и взе със себе си двама от слугите си и сина си Исаак; и ...
Дочети>>
Георги Любенов, гр. Кюстендил

Пс 50:15
„И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш."
По Божий промисъл започнах да работя в консервна фабрика в сало Копиловци. Все още не познавах Бога, но дълбоко в себе си желаех по-смислен живот. Един ден Бог изпрати човек, който ми разкриваше истините от СвещенотоПисание, които аз със голяма радост приемах. Реших в себе си, че трябва да посещавам и църквата, но се притеснявах ...

Дочети>>
"Молете се във вяра. И бъдете сигурни че животът ви е в хармония с молитвите ви, така че да получите благословенията, за които се молите. Нека не отслабва вярата ви, защото благословенията които получавате са пропорционални на вярата, която упражнявате. „Молете се, вярвайте, радвайте се. Пейте прослава на Бога, защото е отговорил на молитвите ви. Вярвайте, че ще изпълни обещанията Си." „Верен е Този, Който е дал обещанието” Евр. 10:23. /ЕГУ, Свидетелства към църквата т. ...


Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Какво е отношението на Църквата на адвентистите от Седмия ден към Духа на пророчеството (книгите на Елена Вайт)? Това е важно за учителя от СУ.

1. Приемаме
„В един по-широк смисъл на думата, адвентистите от Седмия ден отнасят понятието „Духът на пророчеството” (…) и до писанията на Елена Вайт (…)” (Кратка адвентна енциклопедия, с. 49).

2. Разграничаваме
„Нейните трудове обаче нито заемат мястото на Библията, нито пък са допълнение към нея” (Кратка адвентна енциклопедия, с. 49-50).

3. Твърдим
„В съгласие с ...
Дочети>>
Елън Уайт „СЪКРОВИЩНИЦА ОТ СВИДЕТЕЛСТВА"
„Наизустявайте най-важните пасажи, свързани с урока. Правете това не по задължение, напротив, смятайте го за привилегия. Макар на първо време паметта да е слаба, чрез упражнение тя ще се засили. Така след време ние ще си натрупаме цяло съкровище от скъпи думи на истината. Този начин ще допринесе много за религиозния растеж..."
 
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя ...

Дочети>>
 
 
Небесното светилище

Привет, момичета и момчета! Започнахме да си отговаряме на въпроса къде е сега Исус и какво прави за нас. Разбрахме, че Бог заповядал на Мойсей да направи светилище, като му дал план точно как да изглежда то. Запознахме се с това как изглеждало, какви служби се извършвали и какви жертви се принасяли в него. И най-важното – всичко в Светилището – устройството му, предметите, които са в него, жертвите, които се принасяли – ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 41
14 октомври 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Римляни 12:1: „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, [като] ваше духовно служение".

Настойничество е да принесем всичко наше в отговор на Божието всичко. Ние принасяме своите способности, време и ресурси на Бога, за да бъдат използвани за Негова прослава. В различни ситуации и различни етапи от живота ни „нашето всичко, което е в отговор на Божието ...
Дочети>>
 • 01 - 26 - Мили Татко небесни - презентация с музика
 • 43 - 38 - Имам една, светла мечта - презентация с музика
 • 62 - Пастирю Христе - презентация с музика
 • 63 - Татко, Ти Си винаги до мен - презентация с музика
 • 233 - Сейте сеячи - презентация с музика
 • 236 - Тез що със сълзи сеят - презентация с музика
 • 8 Псалом - клип
 • 235 - Твое, Христе, е делото - презентация
 • Сила и мощ - презентация
 
 
Богослуженията на израелтяните в Стария Завет

Скъпи момичета и момчета, задавали ли сте си някога въпроса какво прави Исус в този момент, в нашето време? Много хора добре знаят чудната история за рождението на Исус, за Неговия живот, проповедите и чудесата Му. Знаят и как Той страдал на кръста и умрял и как след това възкръснал и се възнесъл при Своя Отец. Но обикновено разказите спират до тук. А след като Исус се възнесъл при Своя ...
Дочети>>
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.
Галатяни 6:14
 


църкви "Стражица" и "Стара Загора"


   "Служенето ни трябва да е истинско. Способностите и силата, почиващи върху истински обърнатия служител, ще накарат лицемерите в Сион да затреперят и грешниците да се боят. Стандартите на истината и светостта се тъпчат в праха. Ако онези, които издигат тържествените вести на предупреждение могат да осъзнаят каква отговорност носят пред Бога, ще почувстват необходимост от пламенна молитва. Когато градовете са притихвали в среднощна дрямка, когато всеки човек се е прибирал в дома си, Христос ...


Дочети>>
 • 01 - Сърце чисто - презентация с музика
 • 43 - Измии сърцето ми - презентация с музика
 • 71 - Аз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 13 - O, Боже безцен е тоз дар - презентация
 • 71 - Исусе, с наште грехове - презентация
 • 72 - Ранен, в кръв потънал - презентация
 • 73 - Живота си за теб - презентация
 • 95 - На живота изворът е - презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам - презентация
 • Исая-53 гл. - клип
 • Осияна ...

Дочети>>
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
Галатяни 6:10
 


църкви "Стамболийски" и "София-Факултета"


    "Ако се учим от Христос трябва да се молим както апостолите се молеха когато Светият Дух се изля над тях. Нуждаем се от кръщението на Божия Дух. Нямаме сигурност дори и за един час ако не се покоряваме на Божието Слово." /ЕГУ, Основи на християнското възпитание стр. 537 англ./

В разгара на евангелизационната кампания, която се осъществява  на много места в страната и за чийто успех се молим, нека имаме пред вид в молитвите ...


Дочети>>
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
Галатяни 5:13
 
 • 06 - Благодаря - презентация с музика
 • 11- Псалом 91 (Който е под покрива) - презентация с музика
 • 17 - Господ жив е, алилуя - презентация с музика
 • 62 - Пастирю, Христе (сини песнарки) - презентация с музика
 • 23 Псалм - клип
 • Боже, Ти кат мил пастир - презентация
 • Добрият пастир - клип
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.
Галатяни 4:7
 
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват.
Галатяни 3:22
 
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Защото, ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание; но Бог го подари на Авраама с обещание.
Галатяни 3:18
 
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 5:21.}* за нас; защото е писано: "Проклет всеки, който виси на дърво".
Галатяни 3:13
 
"Господ очаква да изяви Своята благодат и сила чрез народа Си. Но изисква онези, които са заети със служене за Него, да държат мислите си винаги отправени към Бога. Те всеки ден трябва да отделят време за четене на Божието Длово и за молитва. Всеки офицер и всеки войник под командването на израилевия Бог се нуждае от време, в което да се съветва ...
Дочети>>
 
Кой ден от седмицата най-много обичате? А обичате ли празниците? В празничен ден всичко е някакси по-различно – слънцето грее по-ярко, въздухът е наситен с весело настроение.  А знаете ли, че Бог е направил един много специален ден за вас и вашите семейства, за да се радвате?
Сега ще се запознаете с първия празник на нашата земя – този  специален ден. А кой е този празник, в кой ден от седмицата се празнува?
„И благослови Бог ...
Дочети>>
 
Опитност, изпратена анонимно

Работя като компютърен специалист към интернет фирма. Веднъж се сблъсках с такъв проблем, който никога няма да забрава. Трябваше да отсраня проблем с компютъра на фирма, която беше заложила в него много важна и голяма по обем информация. Проблемът беше в устройството наречено харддиск, на което се съхраняваше цялата важна информация. Лошото беше, че диска беше 98% повреден и само чудо можеше да спаси информацията. Очевидно диска трябваше да се смени и аз ...

Дочети>>
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
Галатяни 2:20
 
"Трябва да бдим, да работим и да се молим така както ако това беше последният ни подарен ден. Колко много сериозен тогава би трябвало да е животът ни! Колко отблизо трябва да следваме Исус във всичките си думи и дела" ("Свидетелства", том 5, стр. 200 англ.).

Идващата събота, 08.07.2017 година ще се молим за църкви "Радомир" и "Ракитово".
Църква "Радомир" брои 67 кръстени члена - ...
Дочети>>

 
Стара легенда разказва за двама приятели, които вървели през пустинята. По пътя между тях избухнал спор и единият зашлевил шамар на другия.
Той се спрял и без да каже нищо написал на пясъка:
„Днес моят най-добър приятел ме удари!"
Продължили пътя си и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. Този, който преди това получил плесницата, внезапно започнал да се дави, но приятелят му го спасил навреме. Когато се посъвзел, взел камата си и с нея ...

Дочети>>

 
Един немски вестник публикува по повод на една тежка самолетна катастрофа статия сьс заглавието „Избавен от сигурна смърт". В нея се казвало: „Съдба или случайност? Дък Викоф от Сакраменто (Калифорния) е избягвал на косъм две от най-тежките самолетни катастрофи в историята на Америка. Поради възникнали ангажименти той отменил в последния момент резервацията си за ДС 10, който паднал край Чикаго (273 загинали). Също в последния момент решил да не лети с боинга на ПСА, който ...

Дочети>>
 
Скъпи приятели, съвсем ясно разбрахме, че Исус наистина ще дойде скоро. Знаменията, за които научихме, ясно ни показват, че това събитие предстои. Но Бог иска от нас да сме готови, за да посрещнем Исус с радост, а не да бъдем изненадани. Дали Бог има някакви правила, които да са валидни за нас?
Господ ни е показал как да живеем и ние сме Му благодарни за това. Той ни е дал Своите правила. Имате ли някакви ...
Дочети>>
Евангелизмът е процес, не събитие. Той е част от неспирно, продължително служене в местните църкви за печелене на души за Христос.
Нищо не започва и свършва с евангелизацията. Ако църквата изпитва малка загриженост за душите и е мудна в печеленето на изгубените, усилията и на най-изтъкнатия евангелизатор ще дадат слаби резултати.
Елън Уайт казва това ясно в следното провокиращо изявление:
„Сериозна и вероятно неподозирана пречка за успеха на истината се намира в самите ни църкви… Поради тази причина ...
Дочети>>
 
Илия Ангелов

Бях пастор на харизматична църква в България. Адвентистите дойдоха в моето село, за да провеждат евангелизационни събрания. Бях сигурен, че те нямат Святия Дух, защото не говорят езици. Реших все пак да посещавам събранията, за да чуя какво имат да кажат за Бога. Бях изненадан от убедителните библейски истини, които представяха за десетте заповеди и за състоянието на мъртвите. Темите бяха съвсем ясни и подкрепени от голям брой библейски текстове. Когато започнах да изследвам ...

Дочети>>
Страницата със стиха за запаметяване от следващата събота може да се принтира и нареже в зависимост от броя на присъстващите на църква.
 
Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени.
Филипяни 2:2
 
10 минути разговори за лични проблеми
10 минути планове за мисионска дейност
-    Призив за свидетелстване
-    Молитва за празния стол
-    Да се обърне внимание кой отсъства и кой ще го посети
25 минути за урока. В край се събират даренията.
10 минути песни и закриване
 Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 26
8 юли 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

Еремия 32:9, 10: „И купих нивата, която е в Анатот, от стриковия ми син Анамеил, и претеглих му парите, седемнадесет сикли сребро. И като написах записа и ударих печат, повиках свидетели и претеглих среброто във везните".
Във времето, когато това иначе обичайно действие на купуване и продаване на собственост било извършвано, всъщност то било силно необичайно. Еремия пророкува, че земята на Юда ще бъде разрушена и че хората ще ...
Дочети>>
 • 41 -  Kaто празник - презентация с музика
 • 98 - Ще издигна погледа си - презентация с музика
 • 145 Псалом - Възхвала на Божието царство - презентация с музика
 • Господ е поставил цар - презентация с музика
 • Небесни Татко - презентация с музика
 • 40 - О, Съботно училище - презентация
 • 92 - Живот има в погледа към Христа
"Има два вида молитви – молитви по форма и молитви с вяра. Повтарянето на изречени, обичайни фрази, когато сърцето не чувства нужда от Бога, е формална молитва. … Трябва да бъдем изключително внимателни във всички наши молитви да изговаряме желанията на сърцето и да казваме само това, което искаме да кажем. Всички цветисти думи които са като наша заповед не са едно и ...
Дочети>>

 
Живял някога един младеж. Той имал лош и невъздържан характер. Непрекъснато изпадал в конфликти и скандали с хората, често ги обиждал и нагрубявал.
Един ден баща му му дал една торба, пълна с пирони и му казал:
- Искам да те помоля нещо, сине. Всеки път, когато се скараш с някого или го нагрубиш, забивай по един пирон във вратата на двора.
Първия ден момчето забило 30 пирона във вратата. През следващите дни обаче, то започнало да се ...

Дочети>>

 
На една лепенка за кола пишеше: „Отнасяме се с нашия свят така, сякаш имаме още един в багажника." Интересно предупреждение за последиците от замърсяването на околната среда! То обаче дава неволно израз и на факта, че не можем да очакваме друг, по-добър свят. Нито замърсяването на околната среда, нито оръжията за масово унищожение ще предизвикат края на света, но единствено предстоящия Божий съд. Тогава „земята, и каквото се е вършило по нея, ще изгорят" (2 ...

Дочети>>
 
 
Хей, момчета и момичета, Исус ще дойде скоро с голяма слава в облак от много блестящи ангели. Това разбрахме от предишната спирка на нашето пътешествие.
А спомняте ли си за Сатана, онзи ангел, който бил някога добър, но се разбунтувал и намразил Бога. Той бил виновен за появата на злото на нашата земя. Какво ще се случи с него и с всички хора, които са живели някога на нашата земя, когато Исус се завърне?
Научихме, че Исус ...

Дочети>>
Никога няма да успеете да построите къща, ако нямате верни работници. Някой трябва да положи основата, да излее бетона, да издигне стените, да сложи покрива и да работи по всички детайли на интериора. Къщите не се строят сами. Същото е при публичния евангелизъм. Исус използва хора. Святият Дух благославя усилията на посветените християни.
Някой трябва вярно да изпълни работата. Бог благославя делата ни, не желанията, които никога не изпълняваме в действителност. Бог възнаграждава скромните ни усилия, ...
Дочети>>
 
Елена Николова

Това се случи преди 8 или 9 години. Имахме къща на село и аз често отивах там. На ден имаше три - четири рейса и винаги имаше много желаещи да пътуват. Обикновено отивах на автогарата много по-рано, за да бъда сигурна, че ще взема билет за пътуването.
И този ден, както обикновено, дойдох доста по-рано. Взех си билета и седнах на пейката в празната част на чакалнята на автогарата. Извадих от чантата си Библията и ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 25
1 юли 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Исая 1:13 (първата част; целият пасаж включва стихове 10-17): „Не принасяйте вече суетни приноси"!
Исая започва своята книга със силен и отрезвяващ език. По това време израилтяните били добри в следването на традициите на жертвената система без сърцата и животите им да са били посветени на Бога. Те мислели че могат да вършат зли дела, да пренебрегват правосъдието, да потискат хора и да забравят сираците и вдовиците, стига ...
Дочети>>
 • 29 - Искам да те питам - презентация с музика
 • 33 - Мир вам - презентация с музика
 • 51 Псалом - презентация с музика
 • 63 - Татко, Ти Си винаги до мен - презентация с музика

 Ако мъжете четяха такива истории, светът щеше да е пълен с красиви и щастливи жени, които също щяха да правят мъжете до себе си красиви и щастливи...
Двама пътешественика пътували по света. След безброй приключения съдбата им ги отвела до далечен остров. Мястото било красиво като в приказките, а хората били дружелюбни. Единият от пътешествениците решил да остане. Казал на приятеля си, че ще се ожени за дъщерята на вожда.
- Голямата ли? Хубавица е тя...
- Не, ...

Дочети>>

 
Известният уличен проповедник Роуланд Хил, ведньж проповядвал по обичая си на една оживена лондонска улица. Думите му били заразителни, изпълнени с любов, но и със сериозност и множеството захласнато го слушало. В един момент от там преминавала каретата на една от най-богатите и умни дами на Лондон - Лейди Ан Ърскин, любимка на всички дворцови приеми, духовита, но повърхностна, наслаждаваща се единствено на мига и света. Роуланд Хил я видял, прекъснал проповедта си и казал: ...

Дочети>>
 
 
На предишната спирка от нашето пътешествие се запознахме с един странен сън, който сънувал царят на Вавилонската империя. Сигурно си спомняте онзи огромен образ, който сънувал Навуходоносор и как Бог открил значението на съня на пророк Даниел. От разгадаването на съня разбрахте, че Исус ще дойде, когато настъпи времето на различните разделени държави в Европа. Спомняте си, че големият камък паднал и ударил огромния образ в стъпалата му – точно те показвали разделените държави.
Сега ще ...

Дочети>>
ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАТЕРИАЛИ, ТЕСТВАНИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
За да имате истински успех в публичния евангелизъм, е задължително да проведете множество засяващи дейности. Молещите се за изливането на Святия Дух ще имат забележителен успех. Провеждането на солидна подготовка е от изключителна важност. Изборът на точните програми за подготовка и точните материали, е много важен. Използвайте програми и материали, които са били тествани в реални условия от други. Трябва да сте сигурни, че материалите, които използвате, ще действат, защото ...
Дочети>>
 
Ана Давидова, гр. Ихтиман

Здравейте приятели, казвам се Ана Давидова от гр.Ихтиман и съм съпруга на Залатан Давидов.

Искам да ви разкажа колко е велик нашият Господ и колко е загрижен за нас.

Миналата зима, прибирайки се от работа, се подхлъзнах и си счупих левия крак над глезена. Обадихме се на бърза помощ, направиха ми снимка и се оказа, че счупването е много лошо. Закараха ме в София и лекарят каза че трябва кракът ми ...


Дочети>>
I.    ЦЕЛИ НА СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ

1.    Задълбочаване познанията върху Библията
2.    Приятелско общуване
3.    Развиване на мисионска работа през седмицата
4.    Участие в Глобалната мисия чрез дарения

II.     СЪЩНОСТ НА РЕФОРМАТА

1.    Промяна в организацията на групите
-    Не повече от 6-8 човека в група
-    Да се пеят повече песни по желание
2.    Промяна във функцията на учителя – работата му е да задава насочващи въпроси, да стимулира общуването, да обобщава изказванията. В никакъв случай да не проповядва или води монолог.
 Учителят да бъде ...

Дочети>>
"Когато ни се струва, че на нашите молитви не се отговаря, трябва здраво да се държим за обещанието, защото времето на отговора със сигурност ще дойде и ние ще получим онези благословения, от които се нуждаем най-много. Но да претендираме, че на молитвите ни ще бъде винаги отговаряно точно по желания от нас начин и точно с онова, което ние искаме да получим ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 24
24 юни 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Песен на песните 8:6, 7: „Положи ме като печат на сърцето си, Като печат на мишцата си; Защото любовта е силна като смъртта. Ревността е остра като преизподнята, Чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен. Много води не могат угаси любовта, Нито реките могат я потопи; Ако би дал някой целия имот на дома си за любовта, Съвсем биха го презряли”.

Тези стихове са невероятно старозаветно описание на ...
Дочети>>
 • 04 - Алилуя - презентация с музика
 • 21 - Сине мой, как желая - презентация с музика
 • 25 - Днес идвам да хваля Бога - презентация с музика
 • 26 - Мили Татко небесни - презентация с музика
 • 141 - Слънце ярко - презентация
 • 148 Псалом - Цялата вселена да хвали Господа  - клип
 • Псалом 103 - клип

 
 Понякога просто трябва да оставиш животът да се случи. Понякога просто трябва да приемеш промяната. Понякога просто трябва да се довериш...
Силните ръце на Майстора вдигнаха отсечения дънер. "Извинявай, знам, че съм тежък - обезсърчено се обади дървото. - От годините е, цялото им бреме е събрано вътре в мен. Виж и кората ми как се напука. Нищо няма да излезе!" Тягостната му въздишка прозвуча така, сякаш беше събрала отчаянието на два живота. "Остави се в ...

Дочети>>

 
 Кабинковият лифт тъкмо минавал над главозамайваща пропаст. В настъпилата тишина един от пътниците казал: „Ами ако сега въжето се скъса!" Съседът му отвърнал с насмешка: „Тогава можеш да запееш „Многая лета"."
Един учител разказвал на своите ученици, че по време на своите полети, космонавтите досега не са видели Бога. Тогава един ученик вдигнал ръка и казал: „Може би, ако паднеха, тогава щяха да Го видят."
Човекът се „издигна" до големи висоти в космоса и „слезе" до най-големите ...

Дочети>>
 
 
До тук в нашето пътешествие видяхме, че Бог в началото сътворил един съвършен свят. Всичко било перфектно. Но Адам и Ева не се подчинили на Божиите изисквания и съгрешили. Така се появило злото на нашата планета. Разбрахме и Божият план да спаси Адам и Ева и всички нас от това зло. Спомняте ли си Божието обещание? Исус сега ни приготвя едно прекрасно място и пак ще дойде, за да ни вземе и заведе там.  А ...

Дочети>>
Тази ЦЯЛОСТНА СТРАТЕГИЯ с всяка отделна дейност се записва в календар и служи като основен план за цялата евангелизационна програма. Тя очертава всички специфични дейности, които се случват в един дванадесет до осемнадесет месечен период. Подготвянето на евангелизационен календар е от решителна важност. Не е възможно да правите ефективен евангелизъм без подробен план. Всички основни дейности се записват в календара.
Започнете от събитието на евангелизацията и работете назад. Започнете с датата на откриването на евангелизацията и ...
Дочети>>
 
П-р Трифон Трифонов, църква Плевен

„... преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен."
1 Коринтяни 15:58
Потвърждение на тези Божии слова получихме в неделя, 4 юни 2017г, на организирания от ЦАСД – Плевен, фондация „Грижи за здравето”, ASI България и АДРА весел детски празник за децата на Плевен. Направихме много сериозна реклама чрез плакати, флаери, електронни медии и социалните мрежи.Дадохме много пари за подготовка и за рекламата.
Най-голямата опитност за организаторите ...

Дочети>>


църкви "Пловдив - Център" и "Попина"


"Библията ни показва Бога на Неговото високо и свято място, но не в пасивно състояние, не в тишина и самота, а заобиколен от десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди свети същества, които очакват да изпълнят Неговата воля. Посредством връзки, които ние не можем да забележим, Той общува активно с всяка част от Своето царство. Неговото внимание и вниманието на цялото небе е съсредоточено към ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 23
17 юни 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Еклесиаст 10:17: „Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни, И началниците ти ядат на време, - за подкрепа, а не за опиване!".
Всичко мое в отговор на всичко Божие е същността на настойничеството. Всичко наше включва телата ни. Какво правя с моето тяло също така е и действие на поклонение и посвещение на Бога. Какво правя с тялото си също помага или възпира моята работа за ...
Дочети>>
 • 92 - Tи си велик - презентация с музика
 • На Теб ще пеем хвала!  (Псалм 108) - презентация с музика
 • 02 - Боже крепки и всесилни - презентация
 • 12 - O, велики Боже наш - презентация
 • 43 - Мил Отче наш във небеса - презентация
 • Бог е канара  - презентация
 • Величествен Бог - презентация

Една прекрасна история за смисъла на човешкия живот.
Майсторът хвана молива в ръката си, точно преди да го постави в кутията.
- Има пет неща, които трябва да знаеш - каза му той - преди да поемеш по своя път. Каквото и да ти се случва, където и да се намираш, никога не ги забравяй. Пази ги в сърцето си и помни, че в тях ще намираш опора, сила и вяра. Така ти ще се превърнеш в ...

Дочети>>

 
В столицата на една ориенталска държава се случило едно странно пътнотранспортно произшествие: На едно кръстовище се блъснали едновременно една пожарна, полицейска кола, линейка (и трите с включени сирени) и минаващ с предимство трамвай. Водачите на тези автомобили явно са мислели: Аз съм с предимство. Във всеки случай те всички се блъснали. И така, на това кръстовище се стигнало до ужасна верижна катастрофа. И понеже никой не искал да поеме вината, на следващия ден местната преса ...

Дочети>>
 
 
Драги пътешественици, продължаваме да пътуваме. Стигнахме до един много тъжен момент в нашето пътешествие. Видяхме как Адам и Ева не се подчинили на заповедта на Бог. И това имало много лоши последици за тях. Бог им казал, че трябва да напуснат красивата едемска градина. И най-лошото от всичко било, че Адам и Ева трябвало един ден да умрат.  В Библията пише: „Защото заплатата на греха е смърт..." (Римляни 6:23). Като не се подчинили на заповедите ...

Дочети>>
Когато се развие интерес към евангелието чрез библейски часове и програми за посрещане на нуждите, жетвата е естественият резултат. Семената на евангелието са били посети и сега е време за прибиране на жетвата. Бог обещава да даде плодове чрез проповядване на Библията и публичен евангелизъм. Проповядването на Словото преобразява живота. То докосва сърцата и е инструмент за обръщане в Божиите ръце.
Павел описва силата на евангелизационната проповед така: „Защото кръстът е глупост за онези, които загиват, ...
Дочети>>
 
Надежда Богданова; гр. София

С ГОЛЕМИЯ МИ СИН
Големият ми син работеше в озеленяването. Режеха дървета и кастреха сухите клони, които пречеха на хубавата гледка. Товареха ги на големи камиони и ги превозваха по предназначение.
Този ден са товарили много дебели дървета. Сина ми е бил на камиона и е прикрепвал всяко дърво, което е вдигано с кран, за да ги подрежда в камиона. При поредното сваляне на дърво, получил внушение да си дръпгне крака. Когато направил това, ...

Дочети>>
 
Надежда Богданова; гр. София

Работех в комбинат "Димитър Благоев" на книговезна машина. Разбирах се с всички колеги и колежки, а с една от тях дълго време общувахме. Хранехме се заедно през обедната почивка. След работа излизахме заедно, ходехме на сладкарница, по магазините и т.н. Тъй като нямаше другар в живота, живееше със своята майка. И това ме мотивираше да и обръщам повече внимание.
По рождение тя силно накуцваше и ѝ беше много трудно да ходи в поледица ...

Дочети>>
Отделът "Съботно училище и Лично служене" се стреми да мотивира всички членове за динамична християнска служба с убеждението, че "Христовата църква е организирана за служба."(Здравно служене)
"Всеки син и всяка дъщеряна на Бога са призовани да бъдат мисионери!"
Ние сме призовани да служим на Бога и на ближните си." (Здравно служене)
Работна политика на ГК   FR 05
Съботното училище е основната религиозна образователна система на Църквата и има четири цели: изучаванена Библията, приятелство, достигане на общността, и акцент ...

Дочети>>


църкви "Пазарджик Запад" и "Панагюрище"


"Показано ми беше, че за мнозина съществува голямата опасност да не успеят да усъвършенстват в страх от Господа. Има опасност служителите да загубят собствените си души. Някои, които проповядват на други, сами
ще останат отхвърлени, защото не са усъвършенствали християнския си характер. С работата си не спасяват души и не могат да спасят дори своята собствена. Не разбират важността от самообучение и самоконтрол.
Не бдят и не се молят ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 22
10 юни 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Притчи 13:11: „Богатството придобито чрез измама ще намалее, А който събира с ръката си ще [го] умножи".
Трудно е да се вземе само един стих от книгата Притчи, който да ни води в настойничеството. Има толкова много и в тях има толкова много мъдрост!
Често хората искат бързо да забогатеят, което може да доведе до „нечестни пари". Но, ако малко по малко се отделят настрани пари, в дългосрочен план много ...
Дочети>>
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 1 Псалoм - праведни и нечестиви - клип
 • 140 - Бог е силен мой помощник - презентация
 • 207 - Дързост братя! - презентация
 • 210 - Напред вси за Исуса - презентация
 • 212 - В Кого съм аз повярвал знам  - презентация
 • 218 - Могъща крепост е Бог наш - презентация
 • 219 - Скала вечна е Исус за нас  - презентация
 • Примките на Сатана - цитати от Духа на пророчеството - презентация
 • Скрий ...

Дочети>>

 
Поучителна приказка за ябълката и начина, по който гледаме на света, за отношението ни към самия живот...
Художник, математик, градинар и малко дете седнали около една кръгла маса. В средата й имало сочна, лъскава и добре узряла червена ябълка. Задачата на всеки от присъстващите била да я опише максимално точно.
- Ябълка с хубав червен цвят, - казал художникът. - Но аз бих я нарисувал в малко по-наситено алено.
- Ябълка с кръгла форма, - казал математикът. - ...

Дочети>>

 
 По време на френската революция крал Луи XVI бил принуден да бяга от Париж с кралица Мария-Антоанета. Кралят обичал да се храни изрядно и затова, преди да потегли, разпоредил да подготвят обилно провизии, докато кралицата го предупреждавала, че трябва незабавно да тръгнат. Кралят смятал, че революционерите няма да го докоснат дори, понеже нямали право на това, поради което се забавил, в очакване да приготвят повече провизии. Когато най-после потеглили и стигнали до мястото, където трябвало ...

Дочети>>
 
 
В началото на нашето пътешествие в тайните на Библията видяхме как се е родил нашият свят. Всичко, което Бог сътворил, било красиво и перфектно. Какво се случило след това?
Освен нашият свят във Вселената има и много други светове, които Господ е направил. Бог създал тези светове също толкова красиви и съвършени както и нашата земя. В цялата Вселена царяли мир и щастие.
Но някой нарушил този мир. Този някой също бил сътворен от Бога. Този някой ...

Дочети>>
Библейският образец за църквата е Божият народ, тялото на Христос, да бъде подготвено да служи и да използва дадените му от Бога дарби в посрещане на нуждите на всяко място в името на Исус.
Пастори на растящи църкви подчертават важността от подготовка на членовете да използват дарбите си за служене чрез различни дейности. Христовият метод на любеща служба е ключът към всеки успешен евангелизъм.
„Единствено Христовият метод ще донесе истински успех в достигането на хората. Спасителят се ...
Дочети>>
 

Христина Павлова


Обичам професията си, обичам децата. Като учител-математик, на работното си място получих припадък. От този ден започнаха страшните изпитания в моя живот. Станах редовен пациент по болници и психо-диспансери.
Епилепсия! Болест нелечима... Където не очакваш - там те събаря в безсъзнание и в стрес за околните. Моите близки ми казваха "Ти си като жив труп в тоя момент, но знаеш ли ние какво чувстваме, като те гледаме така.." Бях отчаяна и депресирана - ...

Дочети>>
 
 Антон Бояджиев; София

Един съботен ден през април 2017 г., около 18.30 часа, отидохме до дома на родителите ми да за да видя баща ми, защото майка ми беше хоспитализирана за запушен тромб в една болница. Поради липса на места за паркиране спрях пред друг автомобил на голям софийски булевард и оставих съпругата ми и 8 годишната дъщеря в колата. Качих се до дома на родителите ми за малко и връщайки се към колата съпругата ми ...

Дочети>>


църкви "Пазарджик Запад" и "Панагюрище"


„Молете се най-ревностно за разбиране на времената в които живеем, за пълно схващане на Неговата цел и нарастваща ефективност в спасението на души."
(ЕГУ, Свидетелство за проповедници, стр. 513, 514 англ.)

Идващата събота, 03.06.2017 година ще се молим за църкви "Перник" и "Пещера".
Църква "Пещера" се състои от 9 кръстени члена и още толкова приятели /бъдещи сестри/ на църквата, грижата за вярващите се носи от пастор Стоян Верчев. Да се молим за тези приятели ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 21
03 юни 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Псалм 81:10: „Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня".

Наблюдавали ли сте млади птици? Те стоят в гнездата и чакат родителите си да се върнат с храната, от която се нуждаят. Отварят широко устата си и чакат родителите им да я напълнят. Напълно се доверяват, че родителите им ще посрещнат нуждите им. Нямат търпение да получат храната, ...
Дочети>>
 • Господ е поставил цар (Псалом 2) - презентация с музика
 • 78 - Часът се не знай - презентация
 • 79 - Веч на вратата стои - презентация
 • 121 Псалом- Помощ от Господа - клип
 • 122 - Мислете за дом горе там - презентация
 • 207 - Дързост братя!  - презентация
 • 208 - Борба непрестанна е тоз наш живот - презентация
 • 210 - Напред вси за Исуса  - презентация
 • Видението на Елън - презентация

 - Пух? – каза Прасчо.
– Да! – отговори Пух.
– Нищо... – каза Прасчо, хващайки го за лапичката. – Просто исках да съм сигурен, че те има, Пух...
...
Ако ти живееш сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не живея без теб.
Като че ли никой не е описал приятелството толкова просто, красиво и истинско както Алън Милн в Мечо Пух. А то наистина е просто – "да знам, ...

Дочети>>

 
Веднъж един английски поданик бил арестуван в един южен американски щат, понеже няколко години по-рано участвал в метеж. Той бил осъден на смърт. Завели го на мястото за екзекутиране и се готвели да го разстрелят, но в този момент дошъл английският консул, който разпрострял английското знаме над обвиняемия и казал на офицера: „Стреляйте, ако смеете!" Така обвиняемият получил своята свобода.
Поради грехопадението на Адам всички човеци са грешни и затова заслужават осъждане. Неизброимо множество хора бързат ...

Дочети>>


църкви "Пазарджик Запад" и "Панагюрище"


"Всеки библейски работник трябва да представи своята молба на Бога, за всекидневно кръщение с Духа. Групи християнски работници трябва да се събират и да искат особена помощ от Небесна Мъдрост, за да знаят как да планират и да действат мъдро. Особено трябва да се молят Бог да знаят как да кръсти Своите избрани посланици в мисионските полета с богата мярка от Своя Дух." (Деян. на апостолите, стр. 23, 24).
Идващата събота, 27 ...
Дочети>>
 
 
Продължаваме с нашето пътешествие в света на Библията, което започнахме. Какво ни казва тя за сътворението на нашия свят?
Един ден Господ решил да направи един цял нов свят. Той имал чудесен план.
Бог погледнал на мястото, което било мрачно и имало вода, не се виждало почти нищо, нямало никакви звуци с изключение на шума на водата. Тогава Господ казал: „Нека да бъде светлина". И се появила светлината. Господ разделил светлината и тъмнината. Светлината нарекъл ден, а ...

Дочети>>
 
 Станка Петрова, гр. Варна

Това се случи на 22.02.1995 година. Постъпих в болница за оперативно лечение.
На 23.02. в 10 часа сутринта, влязох в операционната с поставен катетър, и за да не се извади, беше преметнат с торбичката през ръката ми.
След операцията бях настанена в реанимация заедно с друга жена. Призори на следващия ден /24.02./, предполагам към 3-4 часа, тъй като леглото ми беше срещу прозореца и се виждаше още тъмносиньо небето, бях събудена от глас. Мъжки, ...

Дочети>>
 
 
 Желаех да предложа библейска литература на директора си. Той е вярващ човек, но не се осмелявах да отида в кабинета му. Господ видя затруднението ми и създаде следната ситуация.
Живея в град Варна, а работата ми е в близко село. Колегите ми също живеят в града. През въпросния ден бяхме се качили в автобуса аз и директорът. Той си има любимо място, но този ден "случайно" беше заето и седна пред мене. Заприказвахме се. От следващата ...

Дочети>>
 
Елица Панкова, църква Бяла Слатина

Искам да ви разкажа една от моите опитности, с която да прославя нашия Господ Исус Христос и да насърча всички вас, които я четете.
Държа да ви кажа, че по времето на тази опитност аз не бях вярваща. Всичко започна през един есенен ден на месец октомври, когато си купих нови обувки. Същия ден трябваше да пътувам за моето родно село Галатин. Обух си новите обувки и тръгнах. По време на пътуването ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 21
27 май 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Псалм 81:10: „Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня".

Наблюдавали ли сте млади птици? Те стоят в гнездата и чакат родителите си да се върнат с храната, от която се нуждаят. Отварят широко устата си и чакат родителите им да я напълнят. Напълно се доверяват, че родителите им ще посрещнат нуждите им. Нямат търпение да получат храната, ...
Дочети>>
 • 12 - O, велики Боже наш - презентация
 • 27 - Обичам да приказвам - презентация
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 107 - Що да направя за Исуса - презентация
 • 130 - Вдъхнал си ми, Боже, вяра - презентация
 • 132 - Прав да си ти  - презентация
 • 145 - Моята вяра е в Тебе, о, Христе - презентация
 • 154 - Тоз, кой на Господа  - презентация
 • 156 - Бог по претайни начини - презентация
 • 165 - O, мое сърце с радост ...

Дочети>>
 
пастор Трифон Трифонов

Стефка Ангелова, София

За да влезем и се кръстим в църквата, Бог употреби много братя и сестри, а най-вече Античка от църква София „Солунска Б".
Тя често идваше у нас и ни разказваше за Исус и Библията, когато моят мъж беше на работа. Канеше ме да отида у тях. Тя живееше със свекър и свекърва.
Един съботен ден отидох у тях. Живеехме в два съседни двора. Посрещнаха ме много сърдечно. Слушах от тях разни разяснения от ...
Дочети>>

 
Много често, когато чуя някой да се развежда, се сещам за обяснението на една възрастна жена на тайната на дългогодишния й брак – „Ние живяхме във време, когато ако нещо се повредеше, го поправяхме, а не го изхвърляхме."
Ние обаче, правим точно обратното.
Вижте разказа на Беки Зербе - една жена, която е на прага на развода си, но един мъдър майчин съвет и два списъка спасяват брака й.
Отлагах това решение до последно. Но все пак денят ...

Дочети>>

 
Веднъж един датчанин, който дошъл да се засели на остров Добра Надежда, видял един местен да чете Библията и презрително му казал: „Тази книга не е за такива като тебе." Негърът тихо отвърнал: „O, тази книга е за такива като мен." - „Защо смяташ така?" - „Ами защото в нея е записано и моето име!" -„Твоето име ли? Къде?" - „Виж - посочил му той: Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос ...

Дочети>>
 
 
Обичате ли да пътувате? Започваме едно необикновено пътешествие. За него няма да ви трябват куфари и багаж. Няма да ви трябва и превозно средство. Ще навлезем в чудния свят на най-старата и най-четена Книга до днес – Библията. Ще видим колко много тайни крие тя. Готови ли сте? Да тръгваме!
Първата тайна на Библията е, че нейните текстове са непроменени през вековете.
Библията е най-старата книга, запазена до днес, без да бъде променяна. Много учени хора са ...

Дочети>>
01  Подгответе  църковните членове да работят по актуализиран пасторски списък с интересуващи се хора:
•    Търсете имена от всеки възможен източник.
•    Направете компютъризиран списък с интересуващи се хора (за повече информация вижте „Запали своя свят за Господа", стр. 124-126).
•    Изпращайте писма всяко тримесечие на хората от списъка с интересуващи се, за да развивате отношения с тях.
•    Обикновено 25 процента от хората от списъка с интересуващи се отговарят на предложение за серия библейски уроци, духовна книга, семинар ...
Дочети>>
 
пастор Трифон Трифонов

На 13 май 2017, се проведохме „Зелена събота и Мисионска конференция" в местността „Крушунски водопади", област Ловешка. Имаше представители от църквите: Плевен, Ловеч, Тетевен, Червен бряг, Бяла Слатина, Враца, Севлиево, София, Русе.
трима миряни и трима пастори споделиха опитности и мисионски стратегии. Слушахме за колпортирането, социалните мероприятия, раздаването на детски Библии в училищата, работата в затворите в страната. Един наш брат сподели за срещата си с президента на република България – Румен Радев и ...
Дочети>>
Основни божествени наредби за приключване на делото

1. "Църквата трябва да изпълни задължението си да занесе Евангелието до всяко създание” /Хр. Служба, 111/. Каква привилегия! Най-голямата възможна радост идва от споделянето. /Виж Йоан 15:11/
2. Делото никога няма да бъде завършено докато миряните не се съединят със служителите в работа. /Виж Сл. На евангел. 352/.
3. "...Можем да получаваме само както даваме на другите”/ЖИ 370/.
4. Късният дъжд няма да се излее докато "по-голямата част от църквата не заработи ...

Дочети>>


църкви "Осетеново" и "Пазарджик"


"В името на Христос нашите молитви отиват при Отец. Той ходатайства за нас и Отец отваря всички съкровищници на Своята благодат да ги ползваме и да ги предаваме на другите. "Искайте в Мое име - казва Христос. - Не казвам, че ще се моля на Отец за вас, защото сам Отец ви обича. Служете си с Моето име. това ще даде сила на молитвите ви и Отец ще ви достави богатствата ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 20
20 май 2017
Дарения: Световен мисионски бюджет

Написано от Ашли Айсл за АДРА
Бог е любов и във време на бедствия и глад, любовта означава служене. Когато семейства гладуват, когато са изгубили всичко, когато няма накъде да се обърнат, любовта означава храна, любовта означава подслон и чиста вода, любовта означава покрив над главите им. Днешните дарения подкрепят АДРА – Адвентната благотворителна организация за развитие и помощ. Това е възможност да достигнем до нашите братя и ...
Дочети>>
 • 71 - Аз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • В тишината - презентация с музика
 • На Теб ще пеем хвала (Псалом 108) - презентация с музика
 • 27 - Обичам да приказвам - презентация
 • 73 - Живота си за теб - презентация
 • 124 - Дом бащин е небето нам  - презентация
 • Исая 53 а - презентация
 • Исая 53 б - презентация

 
Имам един много неприятен недостатък – да обсъждам хора и ситуации, без да знам какво стои зад тях. Дори и по-лошо – давам оценки, присмивам се и дори ги съдя. Предполагам, че много хора правят така. А не трябва.
Когато прочетох тази история, си спомних всички такива случаи и мислено се извиних - на всички, които са попадали под ударите на язвителния ми език. Трогна ме и ме зашлеви едновременно. Ще я помня винаги.
Ето я историята.
Възрастен ...

Дочети>>

 
Веднъж един проповедник посетил дома на един вярващ, който имал невярваща дъщеря. Тя обичала светските удоволствия и не искала да слуша за Бога, съда и вечността. Когато тя видяла, че към къщата се приближава проповедника, тя побързала да излезе през задната врата. Връщайки се след известно време у дома, майка й и казала, че проповедникът й оставил една Библия с надпис, който сочел следния стих, който дъщерята прочела: „Нечестивите бягат без да ги гони някой." ...

Дочети>>
 
 
Когато Елисей станал новият пророк на Бога първото му чудо било с вода. Водното чудо било направено при река Йордан. Елисей ударил с кожуха на Илия по водата и тя се разделила пред него на две, така че той преминал без да се намокри.

  След няколко дни много млади мъже, които се учели в пророческото училищотишли да видят Елисей.
Жадни сме! – се оплакали те.
Намерихме добро място за живеене, но водата там не става за ...

Дочети>>
Библейските принципи на обучение и подготовка се откриват в живота на Исус и в служенето на апостол Павел.
01  ИЗБИРАНЕ
Исус проповядва на множествата, служеше на масите, но прекара най-много време в подготовка на учениците Си, които да изпълняват делото Му след Неговата смърт, възкресение и възнесение в небето. Исус знаеше, че, ако не заложи на обучението на учениците, служенето Му нямаше да бъде толкова плодоносно. Той внимателно избра онези, които щяха да бъдат бъдещите лидери на ...
Дочети>>
 
Стефка Ангелова, София

Родена съм в православно семейство. Баща ми не вярваше в Бог истински поради свещениците. Не можеше да ги понася. Майка ми е една от най-добрите грижовни майки. Израснах в много тежки условия. Баща ми беше ревнив човек и за това майка ми беше домакиня. Средствата, които той изкарваше, не стигаха до нашия дом и ние с майка ми и брат ми почти гладувахме. Оставяше ни стотинки само за хляб от време на време ...
Дочети>>
 
Христина Тодорова

Нашето поколение още от малки бихме възпитани в атеизъм. Забранено беше да споменаваме думата Бог. И аз бях наистина такава - заклета атеистка.
През 1972 г. Съдбата ме срещна с Румяна Мишева. С нея станахме големи приятелки. Тя започна да ми говори за Бога, казваше ми някои свои опитности. Аз наистина не вярвах, дори й се подигравах как може да вярва в такива неща - това са глупости.
Но стана чудо. През един почивен ден си ...
Дочети>>
Секретарят на групата  съдейства да се запази стремежа на групата към посещение, мисия, дарения с т.н.
1. Разпределя и събира личните доклади за служенето докато учителят взема докладите /за спестяване на време/.
2. Осигурява всички налични материали в групата.
3. Поддържа файла с мисионската дейност на групата.
4. Подготвя и доставя достатъчно карти за назначаване на посещенията.
5. Грижи се за всички доклади свързани с плановете и целите на групата.
6. Работи в тясно сътрудничество с мисионския координатор и учителя на ...

Дочети>>


църкви "Кюстендил Б" и "Кюстендил-Свобода"


"Молете се с вяра. Гледайте живота ви да бъде в съгласие с молитвите ви, за  да получите благословенията, които просите. Не оставяйте вярата ви да отслабва, защото получените благословения са според вярата, която се упражнява...Молете се, вярвайте, радвайте се. Пейте хваления на Бога, защото е отговорил на молитвите ви. Вярвайте на Словото Му. "Защото е верен Оня, Който се е обещал (Евр. 10:23)" (ЕГУ, Свидетелства към църквата, т. 7, стр. 219, ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Йов 1:21: „И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име".

Кой казва тези думи? Точно така – Йов. Той изрича тези думи след като е изгубил всички земни притежания и всичките си деца. Чудя се каква би била моята реакция в неговата ситуация. И все пак, колко са верни тези думи!

Някои хора се раждат в богати семейства, други – ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В СУ има уроци, които ние доразвиваме или правим нови, специално за учителите. Целта е учителят да не се чувства некомфортно пред група, която чете еднакъв урок с него и той няма как да я изненада с нещо приятно.
Но учителят може да реши сам да си създаде урок. Това е чудесно. Но трябва да знае още няколко неща, ако иска да цитира безопасно онова, което смята, че трябва да предаде на групата. Първото от тях ...
Дочети>>
 • 05 - Боже свят и велик - презентация с музика
 • 42 - Исус е име над всички - презентация с музика
 • 54 a - Бог могъщ - презентация с музика
 • Второзаконие или третата от петте Моисееви книги  Глава 28 - презентация
 • За вярата на велики хора - презентация
 • Пс 106:48  - презентация

Ром Хубен е мъж, който в продължение на 23 години лежал в болнично легло и се опитвал да каже на хората около себе си, че не е в кома – както те си мислели. Днес компютър помага на Ром да общува с околните.
През 1983 година 20-годишният белгийски студент Хубен претърпява автомобилна катастрофа. Тя го оставя в състояние на същинско вегетиране. Лекарите определят състоянието му като кома. Хубен всъщност е съвсем в съзнание – ала напълно ...

Дочети>>

 
Знаменитият завоевател Александър Македонски, който покорил множество народи, веднъж стигнал с войските си до един укрепен град. Преди да започне обсадата той заповядал да се запали една голяма факла и тя да бъде издигната на високо, за да може да се види от стените на града. След което изпратил в града съобщение, предлагайки на жителите му да се предадат и им давал време да размислят дотогава, докато гори факлата. После обещавал да унищожи безпощадно града. ...
Дочети>>
 
 
Една голяма ферма е домът на Eмил. Площта около стопанския двор и голямото поле бяха идеалното място за игра. Тук приключенията са без край.
/2/ Емо беше голям привърженик на животните. Неговите родители знаеха това. За рождения му ден те го изненадаха с едно малко пиленце. Едно истинско, живо пиленце. От първия ден нататък двамата станаха неразделни. Емо се грижеше за него съвсем сам. Сутрин и вечер то хранеше редовно своето пиленце.
/3/ Постепенно то се ...

Дочети>>
 
Красимира Данова, църква Враца

Беше лятото на един съботен ден, когато дойде пастор Трифон Трифонов за богослужението в моето село Галатин, Врачанска област. Службата се провеждаше в моя дом или по точно домът на родителите ми. След богослужението пасторът предложи да прожектираме филм за Исус, на който да поканим селото. Аз се зарадвах и му казах „Добре брат, от понеделник почвам да отработвам 14 дни за получаване на социална помощ и ще бъда в кметството и ...
Дочети>>
 
Александър Ценов гр. Варна

Роден съм и възпитан в атеистично семейство и комунистическа държава, далеч от познанието за Бог. Мое любимо занимание още от училищна възраст бяха книгите - от тях черпех идеали и мироглед. Но колкото повече съзрявах като личност, толкова повече ме вълнуваха въпросите за смисъла на живота, за доброто и злото, зa човека и съдбата му. Бъдещето изглеждаше за мен като черна стена, зад която дебнеше единствено неизвестността и смъртта.
След демократичните промени навлязоха ...
Дочети>>
Мисионският координатор работи заедно с Ръководителя на групата и ръководството на Съботното училище като помощник на Мисионския  водител на църквата  и трябва да бъде обичащ, загрижен  за другите член, който сътрудничи с учителя в участието на всички в групата, и ако е възможно - мирянин – библейски инструктор. /Настояваме всички да посещават курсове за обучение на миряни/.
1.    План на църквата. Съветвайте се с Ръководителя на Мисионския отдел, пастора, Ръководителя на отдел Съботно училище и други ...

Дочети>>


църкви "Кюстендил Б" и "Кюстендил-Свобода"


"Когато работата се увеличи и хората започнат да постигат успехи в Божието дело, има опасност от упование в човешки планове и методи. Човек започва да се моли по-малко и вярата му намалява. Подобно на учениците, за нас има опасност да забравим, че зависим от Бога, и се опитваме да направим свой "спасител" собствените си дела. Необходима е да не сваляме погледа си от Исус и да помним, че вършим работата чрез ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 18
6 май 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Естир 9:22 (последната част): „…та да ги правят дни за пируване и увеселение, и за пращане подаръци едни на други, и милостиня на сиромасите".

Пурим било името дадено на дните за празнуване на победата, която евреите трябвало да помнят през всичките си поколения. Празникът бил създаден във времето на Естир и нейния чичо Мардохей, когато евреите, вместо да бъдат унищожени, били освободени.

Интересно е да се отбележи, че тези дни ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В СУ чакаме от години ново и по-дълбоко разбиране за библейската истина. Но то сякаш не идва. Дори преиздаваме стари уроци, после ги изнасяме по същия начин, на същите хора в същите сгради. И често не осъзнаваме какво държим в ръцете си.

Най-продавана
Предлагам статистическа информация, заета от Джон Ричис, публикувана в неговата книга „Библията" (с. 12-13).
Библия – 2,5 билиона екземпляра, издадени между 1815 и 1975 г. През 1998 са разпродадени 20 751 515 копия.
Библията в превод ...
Дочети>>
 • 51 - Tи си спасителна канара - презентация с музика
 • 22 Псалом - Страдание и радост - клип
 • 102 - Мир сладък ли кат река ме пои - презентация
 • 131 - O, труден е животът - презентация
 • 147 - Кръстът ти ако е тежък - презентация
 • 158 - Скрий се, душе моя  - презентация
 • 166 - Дали си ти обременен - презентация
 • Притча за трудностите на живота - клип
 • Трудности и упование в Бога - клип


църкви "Кюстендил Б" и "Кюстендил-Свобода"


"Във всяко семейство трябва да има определено време за сутрешно и вечерно богослужение. Колко хубаво е когато родителите събират децата около себе си преди закуска, за да благодарят на небесния Баща за това, че ги е запазил през нощта и да Го помолят да им помага, да ги води и да бди над тях през деня. Колко е угодно също така, когато дойде вечерта,  родителите пак да съберат децата си пред ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 17
29 април 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Неемия 2:4, 8 (последната част; вижте пълната история в 2:1-10): „Тогава царят ми каза: За какво правиш прошение? И помолих се на небесния Бог. … И царят ми разреши [всичко], понеже добрата ръка на моя Бог беше над мене".

Неемия бил притеснен, защото родоначалното място на неговия народ бил в развалини. Това също така означавало, че малкото хора, живеещи там, били в увеличаваща се опасност. Той бил висш сановник ...
Дочети>>
 • 06 - Благодаря - презентация с музика
 • 18 - 25. Днес идвам да хваля Бога - презентация с музика
 • Earth - клип
 • Влей светлина - презентация с музика
 • Какво можем да научим - презентация с музика
 • притча за чашата  - текст

 
Живеели в съседство Котарак и Пес. Мирно си живеели, карали се само по празниците.
И що за напаст такава? Дойде ли празник, почва се ...
Котаракът се суети – хубави продукти купува, подаръци; къщата подрежда, украсява. А Песът си живее както преди – пази къщата и вие по луната.
Идва тържественият ден, събират се приятелите заедно на масата, но не им е весело, няма празник.
– Види се, не иска празникът да дойде при нас, – решил Котаракът. И ...
Дочети>>

 
Веселото сърце е благотворно лекарство. (Пр.17:22)
Връзката, която съществува между ума и тялото, е много интимна. Когато едното е засегнато, страда и другото. Състоянието на ума влияе върху здравето в доста по-голяма степен, отколкото мнозина осъзнават. Много от болестите, от които хората страдат, са резултат на умствена депресия. Тъгата, безпокойството, недоволството, угризенията на съвестта, вината, недоверието – всички те съсипват житейските сили и приканват упадъка и смъртта.
Болестта понякога се създава и често силно се влошава чрез ...
Дочети>>
 
 
Калният Марвин жиееше със своята майка и татко в една голяма кална локва.

  Всяка сутрин Марвин ставаше от калното си легло и сядаше на калната маса, за да яде калната си закуска. "М-м-м-м, - казваше той. Тази кал е толкова вкусна!”

  След закуска майка му казваше: "А сега, Марвин, не забравяй да си измиеш зъбите!”
Марвин отиваше в калната баня, пускаше калното кранче, и винаги използваше кална паста.

  А след това ги изплакваше. ...

Дочети>>
Евангелизмът е динамичният ритъм на сърцето на новозаветната църква. Книгата Деяния на апостолите е изпълнена с вълнуващи, душеспасителни истории.
В деня на Петдесетница се кръщават 3 000 души. Няколко месеца по-късно църквата нараства на поне 5 000 мъже, без да броим жените и децата.
Много хора, които се занимават с нарастването на църквата, смятат, че християнската църква е наброявала между 15 000 и 20 000 вярващи малко след Петдесетница (Деян. 4:4; 5:15). Библейският доклад гласи: „И ...
Дочети>>
 
Галя Василева Ангелова, ЦАСД Буковлък
 
Беше зима, студено, но аз трябваше да пътувам за гр. Плевен, за да напазарувам. Както обикновено, реших да отида до птицекланницата. Бях сама и трябваше да мина по една безлюдна улица, по която се разхождаха кучета. През лятото всяка седмица минавах по тази улица, виждах тези бездомни кучета, но те не закачаха никого от минаващите. И сега приближих улицата, която сега беше безлюдна. Тъкмо бях стигнала до средата и видях ...
Дочети>>
 
на снимката: Емил Йосифов
 
Разказва пастор Русин Русинов
Това се случило на 16.03.2017г. При подготовката за евангелизация в с. Бегово, проповедник Емил Йосифов посещава живеещите роми в махалата, от дом на дом...
Така посещава домът на местната врачка. В разговор с нея тя изтъкнала, че притежава голяма сила - можела да пуска и спира водата от чешмата, само с движение на ръката си, а също така можела да насочи ръката си към някой човек и той моментално ...

Дочети>>
Преимуществата на дискусията:
Обсъждането помага да се анализира информацията, развива идеи и разкрива способностите на хората.
Решенията,намерени в групата,като правило,превъзхождат   онези,които човек може да предположи,когато е сам.
Обсъждането помага да се разбере,  процеса на израстване.
Учи човека да мисли,да изслушва,да сравнява,  ограничава лековатите съждения
 Укрепва приятелството и сближава  хората.
Подтиква хората да изразяват чувствата си.
 Създава непринудена обстановка и прекрасна атмосфера за обучение
Излагането на различни точки на виждане,помага да се разшири разбирането.
Може да помогне на учениците да приложат  истината, изложена в ...

Дочети>>


църкви "Кюстендил Б" и "Кюстендил-Свобода"


"Исус учеше учениците Си, че само искрената молитва, подбуждаща нуждата на душата, е истинска и ще донесе небесни благословения на молителя. Той  даде една кратка и разбираема за учениците молитва. Тази молитва е  несравнима заради своята прекрасна простота. Тя е съвършена както като  публична, така и като лична; молитвата е тържествена и възвишена и все пак така проста, че и едно дете би я разбрало. Божите деца са повтаряли  тази молитва ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 16
22 април 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Ездра 3:3: „И понеже се бояха от людете на ония места, поставиха олтара на мястото му, и принасяха върху него всеизгаряния Господу, всеизгаряния заран и вечер"

Когато израилтяните се връщат от вавилонски плен, те откриват, че ги очакват много врагове. Тези врагове не желаели те да построят отново града и храма в Ерусалим. Обяснимо е, че израилтяните били уплашени, но независимо от страха си те построили олтарът и въпреки ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Неизмеримата истина
„ИСТИНАТА в Христос и чрез ХРИСТОС е НЕИЗМЕРИМА” (Елена Вайт. Притчи Христови, с. 71).
„Истината трябва да бъде изследвана ТОЧКА ПО ТОЧКА, защото НЯМА ГРАНИЦИ" (Елена Вайт. Свидетелства за съботно-училищното дело, с. 54).
Ако истината е една педя, то това би означавало, че Божията премъдрост е една педя. Щом Бог е неизмерим (ІІ Лет. 2:6), то и Неговата истина е безгранична, въпреки че е дадена във времето и пространството, в крайна форма и на човешки език ...
Дочети>>
 • 40 - Kak искам Боже - презентация с музика
 • 18 - 10 неща, които Бог няма да те попита в Съдният ден - клип
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 85 - Кога Господ, Съдията - презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам - презентация
 • 130 - Вдъхнал си ми, Боже, вяра  - презентация
 • 180 - Изпитай нашите сърца  - презентация
 • 184 - O, Tи, пред Когото открито е все - презентация
 • 192 - Моите стъпки отправи - презентация
 • 231 ...

Дочети>>
 I. Когато нещо трябва да се случи

"После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя?
И кой ще отиде за Нас?” ( Ис.6:8 )
    За повечето адвентисти, това е един много познат текст от Писанията. Той ни провокира. Предизвиква ни да се замислим. Представя ни ралични идеи и въпроси.
    Един такъв въпрос е предизвикателство към нас днес. Мислили ли сте някога: Кога Бог задава въпроси?Защо? Нали е Всемогъщ? Нали знае всичко?
    Свикнали сме някак си ...

Дочети>>

 
Смехът е заразителен, "прихващаш" го като грипа. Когато срещна някой, който ми се усмихва, тутакси предавам усмивката по-нататък. Усмихвам си се открито и видя ли насреща, че хората ми се усмихват, вече знам, че съм забелязан. Така една едничка усмивка може да обиколи света и всеки да си вземе от нея като от несметно съкровище. Ако и ти сега се усмихваш, накарай и другите да го почувстват. Започни епидемия и "зарази" целия свят. Вземи тази ...
Дочети>>

 
Малкото момченце намерило в библиотека¬та семейната Библия. Тя била покрита с дебел слой прах. „Мамо, - запитало то - това наистина ли е Библия, книгата на Бога?" „Да, така е" - отвърнала майка му. „Ами тогава, може би трябва да Му я върнем, ние без това не я ползваме."
Колко остроумно предложение от устата на невръстно дете! Каква полза за човека от Божието Слово, ако той не го чете? Разбира се, добре е да имаме Библия ...
Дочети>>
 
 
Много отдавна царят на Вавилон приготвил армията си.Той победил много народи и взел със себе си пленници.

   Един от пленниците бил човек на име Данаил.Той бил тъжен.Не искал да напуска дома си.

   По пътя за Вавилон войниците поискали от пленниците да им изпеят нещо.
 - Изпейте ни весела песен – казали те.

    .- Ти трябва да станеш един от специалните ми служители – казал царят.
 - Ще дам най-доброто от себе си – казал Данаил.

    Данаил ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, с. Варвара

В една проповед чух как проповедникът призовава да слушаме Бога, след като сме произнесли своята молитва и да не бързаме да се захванем веднага с задълженията си. Бог може да говори и да ни насочи в нашето духовно пътуване, да ни помогне ако сме в трудна ситуация, но ние трябва да се научим да Го слушаме.
Приех призива лично за себе си и още на другия ден в сутришната си молитва помолих Бог ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, с. Варвара

Преди известно време аз и още две сестри ходихме до село и поседяхме там, понеже бяха почивни дни – християнски празници, а и доста хора си бяха дошли. След празниците решихме да се прибираме в София. Първо пътувахме с автобус до Мездра, а от там с влак до София. За автобуса имаше места, но когато стигнахме в Мездра и видяхме, какво стълпотворение от хора има, си помислихме, че едва ли ще можем ...

Дочети>>
 

Ще ви разкажа за чудната Божия намеса за кръщението на моята баба. Когато повярвах тя беше на 90 г. На 89 г. тя преживя тежка пневмония. Никой не вярваше, че тя ще оживее, но Бог и подари още 5 г. живот през които тя повярва в Исус.
В нашия дом се събирахме всяка събота на Богослужение. Баба идваше с двата бастуна, но тъй като се уморяваше не дочакваше края. Не можеше да запомни всички библейски доктрини, ...

Дочети>>


църкви "Кюстендил Б" и "Кюстендил-Свобода"


"Църквата се нуждае от освежителната, жива опитност на членове, които имат навика за общуват с Бога. Сухи, банални свидетелства и молитви без Христос в тях не помагат на хората. Ако всеки, който твърди, че е Божие чедо, е изпълнено с вяра, светлина и живот, какво прекрасно свидетелство щеше да даде на онези, които идват да слушат истината! И колко много души щяха да бъдат спечелени за Христос!" (ЕГУ, Свидетелства към църквата, ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 15
15 април 2017
Дарения: Световен мисионски бюджет
Написано от Тим Ака, за финансовият отдел на ГК

Йоан 4:36: „Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее и който жъне”.

Напоследък идеята за поддържащо инвестирана стана привлекателна. Етичните компании поддържат баланс между ресурсите, които вземат от земята и това, което връщат обратно. Евангелската работа също се нуждае от тази концепция за поддържането. Исус казва: „Един сее, друг жъне ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят е изпратен от Бога, то той трябва да носи вест от Него. Не е възможно да е посланик на небето, а да говори, каквото му дойде на ум, по начин, предпочитан от него. Призоваването завинаги е свързано с вестта и метода на работа.

Богоиздишано
„Всичкото Писание е боговдъхновено" (ІІ Тим. 3:16). Оригиналната гръцка дума за боговдъхновение (θεόπνευστος) в буквален превод означава богоиздишано.
Първо, богоиздишано показва, че Писанието като идеи ВИНАГИ Е В БОГА – не се ...
Дочети>>
 • 85 - Върши Бог чудеса - презентация с музика
 • 18 - O, животворен Дух Святи - презентация
 • 107 - Що да направя за Исуса - презентация
 • 231 - Господ ни сравнява със виделина - презентация
 • 235 - Твое, Христе, е делото - презентация
 • 238 - O, работи прилежно  - презентация
 • 240 - Златни ниви зреят веч  - презентация
 • Всичко от Теб и нищо от мен - клип
 • Постъпвaй с другите тъкa кaкто искaш дa постъпвaт с теб - клип
 
Надежда Божилова, с. Варвара

Не знам за другите, но мен няколко пъти сам Бог ме е водил там, където е искал да започна работа, явно с цел да може да се даде адекватно свидетелство в този колектив.
За първи път това се случи, когато бях оперирана втори път и нямах работа, макар и за кратко. Реших да заведа дъщеря си на Панчаревското езеро. Там се разхождахме по брега и тя каза, че и се ходи до тоалетна.
Видяхме ...

Дочети>>

 

Днес, аз избрах грешен номер и случайно изпратих съобщение на баща ми: "Обичам те”, което бе предназначено за съпруга ми. Няколко минути по-късно получих отговор: "И аз те обичам. Татко. Това беше толкова трогателно, защото рядко си казваме такива неща помежду си.

 
 

 
Всички добре знаем, че земният ни живот рано или късно ще свърши. Това кара мнозина да потърсят максимално удоволствие от живота. Те поставят пред себе си различни цели и задачи, но когато дойде краят, са склонни да признаят: всичко е суета и гонене на вятъра. В тази ситуация ние можем да зададем въпроса: „Нима Бог не е приготвил нещо по-добро за нас?" Слава Богу! Той дарява вечен живот в Исус Христос, Своя Син.
Веднъж, след проповедта ...

Дочети>>
 
 

Точко: Аз  съм като теб, ти си като мен. Ние си приличаме и е толкова весело! Тра-ла-ла! Какво ще правим днес7 Искаш ли да си направим нещо с моите тухлички?

Чертичко:   Ами, не знам. Ти направи нещо с моите тухлички.

Точко:            Наистина, няма значение кой с какво ще строи, защото ние сме съвсем еднакви

Чертичко:   Да

Точко:         Не е ли прекрасно, че имаме еднакви глави

Чертичко: Да. И еднакви ръце.

Точко:           Да, и ...


Дочети>>
 
Ивайло Василев Петров, град Враца

Когато бяхме малки, със сестра ми обичахме да посещаваме съседната църква - Мездра. Там имаше няколко младежи на нашата възраст, с които обичахме да общуваме. След десетилетие и половина много от младите хора и от двете църкви се пръснаха всеки нанякъде и ние само дочувахме слухове кой къде е, и понякога ги засичахме по улиците на София.
Преди няколко години така срещнах на улицата едно от момичетата от Мездра, която изненадващо много ...
Дочети>>
 
Надка Христова Драганова, църква Плевен

Моят син се казваше Цветомир и работеше в гр. Плевен, в предприятието "ЯНА", като бояджия на дрехите. Боядисването става с препарати с канцерогенни ефекти върху здравето. Когато напусна тази работа, се зарадвах много. Започна в строителството с уговорка с работодателя си да почива в събота по религиозни убеждения. Не след дълго, два месеца след сватбата си, започна да го сърби кожата. Пожълтя целия и очите му също. И започна ходене по ...
Дочети>>
„Църквата трябва често да се моли. Исус се молеше! Величието на небето се молеше! Той плака в полза на човека. Молитва, предана, искрена молитва ще придвижи ръката, която движи света. Христовият служител трябва да се моли ако иска да има освежение от Божието присъствие. Църквата трябва да се моли ако иска да ходи в светлината, както е Той в светлината.”  (ЕГУ, Знамение на времето, 15 януари, 1880 г.)
Скъпи братя и сестри, ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 14
2 април 2016
Дарения: Местен църковен бюджет


Докато четем следните библейски стихове, които съставляват старозаветно поклонение нека помислим върху своето дарителство като вид поклонение.

2 Летописи 29:27-31: „Тогава Езекия заповяда да принесат всеизгарянето на олтара. И когато почна всеизгарянето, почна и пеенето Господу с тръбите и с инструментите на Израилевия цар Давида. А цялото събрание се кланяше, и певците пееха, и тръбите свиреха непрекъснато докле се извърши всеизгарянето. И като свършиха принасянето царят и всички, които ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Прегледайте отново поемата Бабина приказка от Пейо Яворов. Колко и какви изненади има там? Какво може да научи от тях учителят от СУ?

Бог и Божи рай
Съществува реалност, различна от земната. Тя е определена като рай, защото е явно, че Бог  е там.
Приказката е Бабина, но е за хора от всички възрасти. Още повече, че животът е опоетизиран и предложен в брилянтна духовна опаковка. Точно възрастните хора носят мъдростта на преживените години и се превръщат в ...
Дочети>>
 • 49 - Небесни Татко - презентация с музика
 • 52 - Отче, обичам Те - презентация с музика
 • Бащино сърце - презентация с музика
 • Всяка сутрин - презентация с музика
 • 108 - Боже, Ти кат мил Пастир - презентация
 • 124 - Дом бащин е небето нам  - презентация
 • 271 - Koй направил е цветята  - презентация
 • 272 - Мен Исус е възлюбил - презентация
 • Аз искам да съм като Теб - клип
 • Боже, ти като мил пастир - клип
 • Децата правят това, което виждат - клип
...

Дочети>>

 
Един Учител никога с никого не спорел, защото знаел, че спорещите се стремят да докажат своята правота, а не да намерят истината.
Един път решил да демонстрира пред учениците си „ценността" на спора:
- Как пада филията – с намазаната страна отгоре или отдолу? – попитал той.
Учениците започнали да спорят:
- Разбира се, отдолу.
- Не, отгоре.
- Дайте да проверим! – казал Учителят.
Намазали филия с масло, хвърлили я във въздуха и тя паднала с маслото нагоре!
- Аз спечелих!
- Само ...

Дочети>>

 
 Дни след катастрофата в Чикаго от 25 май 1979 г. в пресата била публикувана статия със заглавие: „Чиста случайност или съдба?", където се казвало, че Доуг Вайхов от Сакраменто (Калифорния) избегнал две катастрофи. Пътувайки по служба, той предоставил самолетния си билет малко преди полета; именно този самолет се разбил до Чикаго. Загинали 273 души. Година по-рано, през септември, той също продал билета си за самолета, който се разбил по-късно до Сан Диего; загинали 144 души.
В ...

Дочети>>

 
Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? (1 Кор.3:16).
Бог ви е дал обиталище, за което да се грижите и да пазите в най-добро състояние за Негова служба и слава. Вашето тяло не е ваша собственост. „Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?"
Здравето е благословение, което малцина ценят. Животът ни е свят дар, който само Бог може да ни помогне ...

Дочети>>
 
 
Съществуват много хора днес, съществували са и някога, които твърдят или са твърдели, че са пророци. Те са направили много предсказания, от които някои са се сбъднали, а други – не.
Нострадамус се е наричал пророк, Едгар Кайс – също, но техните пророчества са се оказвали винаги погрешни. Или на думите им са приписвани много и различни значения, или те просто не са се сбъднали.
Не е така с пророците от Библията.
Всеки път, когато казват: "Така ...

Дочети>>
 
пастор Михаил Контаров, гр. Варна
 
НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ МИ ДЕН /осъждането ми да лежа в затвора/...отмина. И тъй като баща ми нае адвокат за обжалване на делото, аз започнах да чакам с някаква малка надежда освобождението ми. Само няколко дена след „най-щастливият ми ден", моите колеги от Университета облякоха цивилните си дрехи и заминаха за Варна, за да продължат следването си, а аз останах в чужда среда /сред срочно служещите войници/ и зачаках известия от София относно обжалването ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, село Варвара
 
Когато един вярващ човек иска да бъде верен в малките неща, Бог и в големите му е в помощ! Работех като счетоводител в едно военно поделение във времена, когато не беше разрешено да се говори за Бог, за вяра, а аз с това започвах, когато търсех работа, за да нямам проблеми след това за почивката в събота.
Слава Богу, само един път главната счетоводителка се опита да не ми разреши да почивам в ...

Дочети>>
Ръководителят на групата /учителя / е ключът във всички планове на Съботното училище.  Тази личност трябва да притежава дълбока любов и загриженост за другите.
1.    Поканва посетителите в групата.
2.    Приветства всички с "Добре дошли”, представя гостите и осигурява атмосфера на топло приятелство за членовете и гостите.
3.    Взема докладите за посещенията.
4.    Грижа за отсъстващите членове на групата според техните обстоятелства и нужди.  Предложения:
а/  Първата седмица – изпращане на карта.
б/  Втора седмица – изпращане на карта с лични ...
Дочети>>
"Не е възможно за душата да преуспява, докато молитвата не стане основната работа на ума. Само семейната или публичната молитва не е достатъчна. Важна е тайната молитва. В уединение душата се разкрива пред изпитващото Божие око и всеки мотив бива проверен. Тайната молитва! Колко е скъпоценна! Душата общува с Бога! Тайната молитва трябва да бъде чувана единствено от слушащия Бог!" /ЕГУ, Свидетелства към църквата, т. 2, стр. 155, 156, Издателство "Пазител на истината"/
Скъпи братя и ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


1 Летописи 21:24:  „А цар Давид рече на Орна: Не, но непременно ще го купя с пълна цена; защото не ща да взема за [жертва] Господу това, което е твое, нито ще принеса всеизгаряне без да платя"

 

Орна предложил на Давид своя земя, свои волове за всеизгаряне, дърва за огън и зърно за друг принос – всичко това като дар. Давид можел да каже: „Чудесно! Ще взема всичко". Това би било лесно. В предложението ...


Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят осъзнава своя дълг и върви след него неотклонно, нека ДА НЕ ОЧАКВА, ЧЕ ХОРАТА ВИНАГИ ЩЕ ГО РАЗБИРАТ И ОЦЕНЯВАТ ПОДОБАВАЩО – ВЪПРЕКИ ПРИЗВАНИЕТО И ВОДИТЕЛСТВОТО ОТ БОГА. Това е ПОСТУЛАТ.

Бабина приказка
Големият български поет Пейо Яворов пише в своята поема Бабина приказка (Песен на песента ми, с. 24-25):
Тръгнала от Божи рай
към земята чудна двойка:
Разум, който всичко знай,
с Правда, праведна девойка.

Бог пъръчал им на път:
„Вий при хората идете –
стига вече да грешат,
ум и ...
Дочети>>
 • 51 Псалом - презентация с музика
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • 71 - Исусе, с наште грехове - презентация
 • 72 - Ранен, в кръв потънал - презентация
 • 95 - На живота изворът е презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам  - презентация
 • Своето лице във войника с камшика  - клип

 
Два са дните във всяка седмица, през които не трябва да се тревожим, два са дните, през които трябва да сме свободни от страх и опасения. Единият е вчерашният, с всички негови грешки и тревоги, недостатъци и грижи, болка и страдание.
Вчера си е отишъл завинаги и е извън нашия контрол. Всичките богатства на света не ще върнат вчерашния ден. Не можем да премахнем действието, което вече сме извършили; не можем да заличим думите, които сме ...

Дочети>>

 
Йосиф Баркер отричал съществуването на Бога и дълго време пътувал до различни места, разпространявайки своите атеистически възгледи. Веднъж, говорейки в един неголям град, той казал: „Ако Бог действително съществува, то той нямаше да се примири с мен, понеже аз отричам Неговото съществуване. Вижте ме, изглеждам добре; здрав съм и силен. Ако действително имаше Бог, нямаше ли Той да реагира на моите думи?"
В отговор на тези думи един фермер казал: „Моето куче лае на всеки и ...

Дочети>>
 
 
Животински съвети

Обичайте се един друг
Помагайте си един на друг
Уважавайте се взаимно
Живейте заедно   
Доверявайте се един на друг

И светът ще изглежда по-добър!
Помагай на приятел, който се нуждае от теб.
Вярвай в себе си.
Бъди смел!….
Помни...понякога може и да се страхуваш.
Подарявай  повече целувки.
Винаги гледай на чашата като полупълна.
Срещай се с нови хора, въпреки че, те могат да изглеждат различно.
Остани спокоен... въпреки, че ситуацията може да изглежда безнадеждна.
Вземи си дрямка, ако се нуждаеш от нея...
Имай добро чувство за хумор ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, село Варвара
 
Бях поела ангажимента да посетя една провинциална църква, която бях посещавала доста пъти преди това. След като си приготвих багажа, отидох на спирката, но се оказа, че тролеите нещо се бавят, а аз все се надявах да не закъснеят, точно когато бързам за влака.
По едно време една кола спря на спирката и се оказа, че е един мой съсед, който ме попита къде отивам. Познавахме се с него, защото имахме общи приятели, ...

Дочети>>
 
Снежка Илиева, гр.София, майка на Мегън Илиева.

Вчера следобед дъщеря ни Меги се прибра от училище уморена, натоварена с раницата, торбата, якето и т.н. Денят бе слънчев, топъл и приятен. Тя имаше важен изпит по английски за ’Кембридж’ ниво. (Всеки път, когато учениците в Англия се явяват на такива изпити, трябва да носят паспортите си.) Обаче в късните часове установихме, че сакото и паспорта й ги няма. Обърнахме къщата да ги търсим, но те не са ...
Дочети>>
Високо призвание

"Презвитерите които управляват добре, нека се удостояват с двойна почит, особено ония, които се трудят в словото и поучението.”
(1Тим. 5:17)
Добра организация ("управляват добре”)
 Инвестиране на усилия ("трудят се”)
 Общуване и учене ("в словото и поучението”)
 "…като показвате пример.”
(2Петр.5:3)
Съботното у-ще е направено за човека, а не човек за Съботното у-ще!

Нужната промяна в Съботното училище

 Формите на богослуженията
 Добра организация ("управляват добре”)
 Личната подготовка на учителите
 Инвестиране на усилия ("трудят се”)
 Приятелството и мисионирането
 Общуване и учене ("в словото и поучението”)
 "…като показвате пример.”
(2 Петр.5:3)

Кратка подготовка ...
Дочети>>
"Нека се събират малки групи вечер, на обяд или рано сутринта, за да изучават Библията. Нека имат време за молитва, за да се укрепяват, просвещават и освещават от Светия Дух. Христос иска да извърши това дело в сърцето на всеки работник. Ако вие сами отворите врата, за да Го
приемете, върху вас ще дойде голямо благословение. На събранието ви ще присъстват Божии ангели. Ще се храните от листата на дървото на живота.
Какви свидетелства можете ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 12
25 март 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

4 Царе 12:9: „А свещеник Йодай взе един ковчег и като отвори дупка на капака му, тури го при олтара отдясно на входа в Господния дом; и свещениците, които пазеха вратата, туряха в него всичките пари, които се внасяха в Господния дом".

Цар Йоас бил цар, който вършил това, което било правилно в очите на Господа. Едно от неговите големи желания било да ремонтира храма. Той инструктирал свещениците как ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Човек, който иска да знае повече за външността си, се поглежда в огледалото – то е както безпристрастен съдия, така и безценен съветник. Така е и с интелектуално-нравствения облик на учителя – той трябва да се огледа внимателно в огледалото на мъдростта, за да прецени как изглежда, къде се намира, накъде върви и кой е истинският път.
 Предлагам за размисъл 13 цитата без коментар, за да оставя всеки сам да си направи заключения за миналото или ...
Дочети>>
 • 16 - Всички, които сте жадни - презентация с музика
 • 31 - Пребъдвай в нас - презентация с музика
 • 38 - Имам една, светла мечта - презентация с музика
 • 56 - Сила вярата дава - презентация с музика
 • Исая 49 - презентация с музика
 • 18 - O, животворен Дух Святи  - презентация
 • 235 - Твое, Христе, е делото  - презентация
 • 244 - Боже наш, ний Теб се молим - презентация
 • А ти къде си - клип
 
Учителка в детската градина измислила за децата в групата следната игра: Всеки трябвало да донесе торба с няколко картофа, като всеки картоф носел името на човек, когото детето мразело.
Следователно, колкото хора мразело детето, толкова картофи щяло да донесе. Някои деца дошли с два картофа, други с три, а някои и с пет. Учителката им казала да носят със себе си торбата където и да отиват, дори и в тоалетната, в продължение на една седмица. ...

Дочети>>

 
Една възрастна жена имала две големи делви, които носела на кобилица на врата си. Едната делва имала пукнатина, а другата била напълно здрава. В края на дългия път от извора до къщата спуканата делва пристигала наполовина пълна.
Цели две години жената така доставяла вода до вкъщи – по една делва и половина.
Разбира се, здравата делва била горда със своята цялост. Бедната спукана делва била засрамена от своята непълноценност и се чувствала отчаяна, че правела само наполовина ...

Дочети>>

 
Веднъж един известен служител запитал събралите се: „Как мислите, защо е леко бремето на Христос?" Някой отговорил: „Защото Бог помага да се носи." Друг пояснил: „Това е само едната страна. Истината е, че товарът има тежка и по-лека част. Когато впрегнат слаб вол с по-силен, винаги леката страна на бремето се слага на слабия вол, а тежката - на силния. Бремето на Господ Исус също има две страни; тежката я носи сам Той."
Не те ли ...

Дочети>>
 
Елица Панкова, църква Бяла Слатина

Искам да ви разкажа една от моите опитности, с която да прославя нашия Господ Исус Христос и да насърча всички вас, които я четете.
Държа да ви кажа, че по времето на тази опитност аз не бях вярваща. Всичко започна през един есенен ден на месец октомври, когато си купих нови обувки. Същия ден трябваше да пътувам за моето родно село Галатин. Обух си новите обувки и тръгнах. По време на пътуването ...
Дочети>>
ВИЗИЯ:
(Общата представа за това, къде желаем да ни заведе проектът.)
Да бъде осъзната от църквата необходимостта от формиране и развиване на групи, които да се събират и през седмицата за насърчение, подкрепа, изучаване и молитва. Осъществяването на тази идея да стане основата на мисионско съживление в църквата и началото на активна работа за търсене и печелене на нови души.

ЦЕЛИ:
(Конкретно постижими и измерими резултати от проекта.)
1. Разделяне на църковните членове на условни групи и сформиране на домашни ...
Дочети>>
"Съществува нужда от молитва - сериозна, пламенна, тонизираща - такава, каквато Давид произнесе, когато възкликна: "Както еленът жадува за водните извори, така душата ми желае Тебе, Боже!" "Пожелах Твоите предписания!" "Твоето спасение пожелах!" "Желае и даже примира душата ми за дворовете Господни; сърцата ми и плътта ми жадуват за живия Бог."
/Пс. 42:1; 119:40, 147; 84:2/. Тези, които смирено чакат Бога и жадно търсят Неговото ръководство и благодат, са точно хората, които поучават и проповядват ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


18 март 2017
Дарения: Местен църковен бюджет
Написано от Шели Нолан Фрийсланд


Как се грижат пасторите за новоповярвали хора, когато например имат отговорността да обслужват три църкви и 11 съботно-училищни групи, разпръснати в радиус от 200 километра?
Точно такова предизвикателство среща един пастор в Кения. Той казва, „Карам колело от пет години и това засегна здравето ми. Затова обикновено ходя като спирам да спя някъде по пътя. Трябват ми два дена, за да стигна до едно село, затова не ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Александър Македонски казва: „От баща си имам всичко, за да живея, но от учителя си (Аристотел) имам всичко, с което мога да живея добре" (виж Любен Атанасов. Енциклопедия на афоризмите, с. 641).
Както учителят (в болшинството от случаите) дава повече на ученика от собствения му баща, така „умът е едно, училището – друго" (персийски афоризъм). Систематичните занятия в учебното заведение няма как да бъдат сравнявани със стихийни интелектуални избухвания и с безцелни лутания в посредствена проза ...
Дочети>>


Наскърбяване на Духа и съпротива срещу Него


 • 51 Псалом - Покаяние, изповед и опрощение - презентация с музика
 • 10 неща, които Бог няма да те попита в Съдният ден - клип
 • 71 - Исусе, с нашите грехове - презентация
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам - презентация
 • 142 - Против изкушения, о, брате, да бдиш  - презентация
 • 166 - Дали си ти обременен  - презентация
 • 180 - Изпитай нашите сърца - презентация
 • 183 - Мисли все по-свети - презентация
 • 194 - ...

Дочети>>

 
Веднъж бизнесмен стоял на кея в малко рибарско селище и наблюдавал един рибар, току-що завърнал се от вътрешността на морето, как вади едра риба от очуканата си лодка.
Бизнесменът поздравил човека за успешния улов и го попитал:
- Колко време ти отнема, за да извадиш такава риба?
- Няколко часа, не повече – отговорил рибарят.
- А защо не остана по-дълго в морето, за да хванеш още няколко такива риби? – поинтересувал се мъжът.
- Ами тази риба е напълно ...

Дочети>>

 
По дългите коридори на берлинското летище един човек влачел тежкия си куфар. "Накъде си се разбързал така?", срещнал го негов приятел. Човекът въздъхнал и уморено приседнал на куфара си. "Знаеш ли, по време на националсоциализма хомосексуалността беше преследвана. При Аденауер беше забранена. При Кол стана разрешена. Сега двойките биват благославяни в църквата. Бързам да изчезна, преди да е станала задължителна!"
Този виц от немския вестник "Билд" в комична форма представя нещата, случващи се в Европа. Ако ...

Дочети>>
 
 
Жабата имала градина, на която жабчето се възхищавало и искало също да си има такава. Затова жабата му казала: „Градината е много хубава, но падна много работа." Тя дала на жабчето няколко семена на цветя и то бързо изтичало у дома и ги посадило.
- Сега семена - казало жабчето, - започвайте да растете.
То усърдно се стараело да накара градината си да расте. Викало на семената, четяло им дълги приказки и им пеело песни. Но те ...

Дочети>>
Ако липсва мисиониране, настъпва духовно вкочаняване на трупа.
• Съществува духовен артрит.
• Сърцето може да има запушени артерии.
• Душата може да има злокачествен тумор.
• Съществува осакатяване на действителното, истинско духовно израстване.
Според Писанието споделянето на вярата е неразривно свързано с израстването й. Простият факт е този:
Не можете да получавате продължително духовно подхранване, ако не споделяте това, което Бог вече ви е дал.
Деяния 20:35: „във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните, и ...
Дочети>>
 
Михаил Контаров, пенсиониран пастор, гр. Варна

28 август 1957 година, това е най-щастливия ден в живота ми. Защо? Дали е кръщение, женитба или ръкополагане за пастор...
Разбира се горепосочените събития отбелязват щастливите дни в моя живот, но не и най-щастливия.
Човек е социално същество и най-щастливия ден в живота ми има духовен характер. Христос казва:
Йоан 6:63 „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са."
28 август 1957 година ...
Дочети>>
 
Михаил Контаров, пенсиониран пастор, гр. Варна

Тази истина съм я изпитал лично, и то нееднократно! Но ето една от най-големите ми опитности в моя християнски живот:
Годината беше 1956. Бях студент във BИНC /сега Икономически универcитет/ - гр. Варна за трета година. През първите две години в университета бяхме много заети с учебния материал: преди обед, след обед, а понякога и вечерта! Но в третата година помня, че имахме един свободен ден. Този ден беше вторник и ...
Дочети>>
 
Игнат Пиров, с. Буковлък

Матей 7:7а „....Искайте и ще ви се даде."
Бях на 10 години в далечната 1992 год, когато се проведе евангелизация в село Буковлък, област Плевен. За моя радост у нас преспаха четири човека от хористите, които пееха на евангелизацията. Пасторът говори за идването на Исус. В темата се говореше как родителите да довеждат децата си в църквата, за да може когато пораснат, да бъдат с Бог. Дори ако родителите не идват на църква, ...
Дочети>>
При планиране на дискусията в Съботно-училищния урок полезно е да си припомняте няколко основни неща. Ще намерите за полезно да прегледате накратко предложения списък за да развивате добри навици при ръководство на тази част от събиранията всяка събота сутрин.

1.     Не използвайте повърхностни въпроси на които може да се отговори с да или не. Те клонят към спиране на дискусията. Можете да промените затворените въпроси с отворени въпроси, като запитате Защо или Как и т.н.

...
Дочети>>


църкви "Владимирово" и "Каварна"


"Молитвата и вярата са тясно свързани, затова е добре да се изучават
заедно. Молитвата от вяра съдържа Божествена наука, която трябва да бъде
разбрана от всеки, желаещ да има успех в своето доживотно дело. Христос
казва: "Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили
, и ще ви се сбъдне"/Марк 11:24/. Той ни изяснява, че нашето искане
трябва да бъде съобразно Неговата воля; трябва да искаме нещата, които
е обещал да ни даде, ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 10
11 март 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

 
3 Царе 3:12, 13: „ето, сторих според както си казал; ето, дадох ти мъдро и разумно сърце, така щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе. А при това ти дадох каквото не си поискал - и богатство и слава, така щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни"
 
Какво обещание е дадено на ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят има сходно призвание с пастора и проповедника. Това е религиозното измерение на неговата служба, което е и хубаво, и отговорно. Но дали съотнасянето е достатъчно, за да измери достойнството, характера, мисията и величието на тази толкова подценявана от съвременността длъжност?
За да отговорим подобаващо на последния въпрос, е нужно да осъзнаем, че учителят е призван да бъде и НА МЯСТОТО НА РОДИТЕЛЯ, и НА МЯСТОТО НА БОГА. Т.е. той ЗАМЕСТВА едновременно видими хора и невидимия ...
Дочети>>


Светият дух, Словото и молитвата


 • 11 - Нежно моето сърце Те кани - презентация с музика
 • 16 Псалом - презентация с музика
 • 64 - Покланяме се, Отче - презентация с музика
 • 88 - Теб молим, Отче - презентация с музика
 • 176 - O, не отминавай Боже - презентация с музика
 • 182 - При Теб, о, Боже мой - презентация с музика
 • Цитати за молитвата - презентация с музика
 • 145 - Моята вяра е в Тебе, о, Христе - презентация
 • 176 - О, не отминавай, Боже - презентация
 • 182 - ...

Дочети>>

Браян пътувал по един пуст път. Изведнъж видял спряло в канавката край нивята BMW. Зад волана седяла възрастна жена, която изглеждала напълно отчаяна. Той спрял, излязъл от стария си раздрънкан Понтиак и се приближил към уплашената шофьорка, която вече била загубила всякаква надежда, тъй като от часове седяла в канавката, а никой така и не спрял да попита какво се е случило. Ами този млад мъж? Дали не е бандит? Дали няма да й причини ...

Дочети>>
 
 
"Истина ви казвам – ако не се обърнете като децата, никак няма да влезете в небесното царство”. (Матей 18:3)
Великолепно е да видим как Бог работи чрез децата, за да занесе Своята истина в домовете на хората. Често те са Неговите "специални агенти” за смекчаване сърцата на родителите им. В тази опитност Ръс Томас разказва подобен случай – скъпоценни деца в своята невинност и простота помагат за извършването на Божие чудо.
За децата било очевидно, че ...

Дочети>>
Пасторът седеше тихо в кабинета си, надявайки се да прекара час-два в подготовка на проповедта си. Размислите му бяха прекъснати от почукване на вратата на кабинета му.  Изненада се да види няколко от старейшините на църквата му. „Пасторе, трябва да поговорим. Това е голяма институционална църква и сме малко притеснени от постоянното ти проповядване за важността на мисионирането.
Ти постоянно повтаряш: мисиониране, мисиониране, мисиониране. Имаме въпрос.
• Защо е всичкото това акцентиране върху печеленето на души?
• Защо ...
Дочети>>
 
Ивайло Василев Петров - град Враца

Много хора след като чуха нашите опитности, а те общо бяха много, а ме попитаха: А колко ви плащаха?
Таксата за участие в GLOW мисионското пътуване, която трябваше да платя беше около 150 евро. Тя включва преспиване, храна и самите брошури и материали. С други думи ние заплащаме и присъствието си, и транспорта си, и материалите, които раздаваме. Аз нямах тези пари, когато се записах, но заради спонсорство после ни написайа ...
Дочети>>
 
Христена Андреева, гр. Трявна

Преди повече от 13 години Бог ми помогна да се отърва от зависимостта си от цигарите. Беше много интересен случаят и аз не пропусках възможността да свидетелствам след това за него. Всъщност бях болна от анемия. Хемоглобинът ми беше възможно най-ниския, а успоредно с това трябваше да ме оперират от миома. Попаднах на много добър и милостив лекар, който не ми поиска пари за операцията, а напротив - направи един голям жест ...

Дочети>>
„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен." (1 Кор. 15:58)
Скъпи братя и сестри,
Както знаете, събраните дарения от Съботното училище през 2017 г. ще бъдат използвани за закупуване на църковен имот за ЦАСД-Велико Търново. Църквата ни е сплотена и работеща, бихме искали да правим много семинари и курсове и да развиваме мащабна дейност, но ни спира липсата на сграда ...
Дочети>>
Въведение
Да бъдеш учител в Съботното училище е голяма привилегия. Това означава да бъдеш служител, когото Бог използва, за да насърчава и укрепва другите. Това ще насърчава и укрепва и теб самия. Защото едно от най-хубавите неща на света е да помагаш на другите да бъдат щастливи.
Да бъдеш учител е и голяма отговорност. На първо място, защото се изисква смирение и скромност. Учителят няма високо мнение за себе си. Не се чувства нещо повече ...
Дочети>>


църкви "Владимирово" и "Каварна"


"Ако само мислехме за Бога толкова често, колкото често изпитваме доказателствата за Неговата грижа към нас, Той винаги щеше да присъства в нашите мисли и за нас би било удоволствие да говорим за Него и да го възхваляваме. Говорим за временните неща, защото представляват интерес за нас. Говорим за приятелите си, защото ги обичаме; нашите радости и
скърби са свързани с тях. А имаме безкрайно по-голяма причина да обичаме Бога много повече от земните си ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 9
4 март 2017
Дарения: Местен църковен бюджет

 
2 Царе 6:5: „А Давид и целият Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове [инструменти] от елхово дърво, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с цитри и с кимвали".

Колко е хубаво да празнуваш! Понякога сме много заети. Ден след ден, дори в събота, духът ни може да бъде засегнат от товарите, които носим. Част от нашето настойничество е и да празнуваме. Колко по-леки са товарите ни, когато ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Учители и председатели на Съботните училища трябва СЪЩО тъй ДА ПОСВЕТЯТ ДУШИТЕ СИ НА БОГА, КАКТО ПРОПОВЕДНИЦИТЕ на амвона, защото те ВСИЧКИ ЕДНАКВО са заети в делата да довеждат души при Христа (…) Това желае Христос да види в съботно-училищното дело" (Елена Вайт. Свидетелства за Съботно-училищното дело, с. 32-33).

Еднакво доверие
Изисква се ПОСВЕЩЕНИЕ в работата на учителя. И то посвещение на ДУШАТА. Тук със сигурност е включен УМЪТ, но не само той, както най-често се случва. ...
Дочети>>
 • 16 - Всички, които сте жадни - презентация с музика
 • 90 a - O, вижте тази любов - презентация с музика
 • 93 - В Тебе сме едно - презентация с музика
 • 221 - O, защо аз гневни думи - презентация с музика
 • 226 - Със сърца съединени - презентация с музика
 • Псалом 133 - презентация с музика
 • ЕДИНОДУШНИ - презентация
 • Истинска победа - клип
 • Търпение - клип

 
Фирмата Биокс в Монтерей, Мексико, произвеждаща хранителни подправки, била изправена пред банкрут. Братята Раул, Хорхе и Оскар Гомес със срам приближили до леглото на своя умиращ баща и му признали истината. Причината била в ниския морал и многото грешки на работниците, в лошия психологически климат. Бащата им препоръчал да организират библейска група в предприятието. Всяка сутрин всички желаещи - от чистачките до лаборантите - се събирали, за да чуят проповед. Всеки работник получил Библия. За ...

Дочети>>
 
 
- О, как ми се иска къщата ми да беше по-красива. – каза г-жа Мишка.
- Че защо, не виждам нищо лошо в къщата ни – отвърна г-н Мишок.
- Ама виж стените ни, толкова са обикновени и простовати – обясни г-жа Мишка.

- Ами да ги боядисаме тогава – предложи мишокът.
- Съгласна съм, въпреки че се надявах да ги покрием с красиви тапети, както са направили съседите ни от горния етаж – отвърна мишката. – Обичам цветните ...
Дочети>>
 
1. Трябва да си приятел с ромите.
В началото  трябва да се сприятелим – посещения, да сте заедно на трапезата. В началото без проповядване не словото. Само сприятеляване. Можем да направим спагети. Само молитва и християнски игри. След като се сприятелим с тях да не бързаме да ги каним на църква, а най-доброто място е домашната група.
Голяма грешка е първо да наблягаме на духовни поучения, преди да сме се сприятелили с тях.
2. Да откликнеш ...
Дочети>>
 
Лиляна Борисова Миткова, село Динката, обл. Пазарджик

Казвам се Лиляна Борисова Миткова от село Динката, обл.Пазарджик. Студентка в Международния университет, гр. София, специалност медицински лаборант.

В селцето, където съм отраснала нямаше друга църква освен Евангелска петдесятна. Поради този факт я посещавах с желанието да се доближа до Бог.
С течение на времето спрях да посещавам църквата, защото не се чувствах на място там. Когато бях на 16 години събирах дечицата от махалата в една от стаичките в къщи ...

Дочети>>
1. Да следва в групите целите на съботното училище
- изучаване на Писанието
- общуавне и приятелство
- мисионска дейност
- световен мисионски напредък

2. Да идва подготвен за съботния урок

3. Да присъства на учителския час!!!

4. Да познава добре учениците в групата си и да спомага тяхното духовно израстване

5. Да не допуска да се проповядват учения, които не са изяснени  добре от Библията и не са одобрени от църквата.

1 Тимотей 4:16
„Внимавай на себе си и на поучението си, постоянствувай ...
Дочети>>


църкви "Владимирово" и "Каварна"


"Нека душата се оттегля и издига нагоре, за да получава от Бога полъх от небесната атмосфера. Можем да сме толкова близо до Бога, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни ще се обръщат към Него така естествено, както цветето се обръща към Слънцето." / ЕГУ, Молитва, 285 стр./
Идващата събота, 25.02.2017 година ще се молим за църкви "Владимирово" и "Каварна".
 
Църква "Владимирово" брои 21 кръстени членове - братя и сестри от ромски етнос, приятелите са около 15 ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 8
25 февруари 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


1 Царе 15:22,23: „И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността - от тлъстината на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар"

Не мина много време и Саул се промени от човек ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Човешкият мозък може да се сравни с акумулатор, който се изтощава, и тогава се чувства отпаднал духом, обезсърчен (…) Когато е в изтощено състояние, човешкият мозък трябва да се ПРЕЗАРЕДИ и единственият начин е контактът с друг, витален, високоенергетичен ум. Големите лидери съзнават необходимостта от този процес и знаят как може да се направи това. Познание е основната характеристика, която отличава  лидера (…)" (Наполеон Хил. Законът на успеха • Мозъчният тръст, книга първа, с. 56).

Когато ...
Дочети>>
 • 85 - Върши Бог чудеса - презентация с музика
 • 18 - O, животворен Дух Святи - презентация
 • 107 - Що да направя за Исуса - презентация
 • 231 - Господ ни сравнява със виделина - презентация
 • 235 - Твое, Христе, е делото - презентация
 • 238 - O, работи прилежно - презентация
 • 240 - Златни ниви зреят веч - презентация
 • Всичко от Теб и нищо от мен - клип
 • Постъпвaй с другите тъкa кaкто искaш дa постъпвaт с теб - клип
 На една параолимпиада деветима атлети очаквали изстрела на пистолета на старта на 100-метровата дистанция. Всички те били инвалиди. Чул се пистолетният изстрел и бягането започнало.
На първата трета от коридора, един от тях, почти момче, се спънал. Претърколил се няколко пъти и застинал на земята. От болка и гняв той заплакал с глас. Останалите осем чули плача му.
Забавили темпото, поогледали се и....всички се върнали обратно.
Едно момиче със синдрома на Даун приклекнало до момчето, прегърнало го и ...

Дочети>>

 
По време на снимачните работи на филма "Страстите Христови", който показва по един безпощадно реалистичен начин бичуването и разпъването на Спасителя, артистите, играещи ролите на римските войници, трябвало да бият с бичовете си по една метална шина, поставена зад гърба на Джим Кавийзъл, изпълнител на ролята на Христос. Но по невнимание един от тях не улучил шината и бичът се стоварил върху гърба на артиста. От болка той дълго не можел да си поеме дъх. ...
Дочети>>
 
 
Сид и Карла били две малки слончета, които живеели със своя собственик в къща, близо до града.  Те щели да бъдат дресирани за цирка, но тъй като били още много малки, живеели в ограждение с хубава зелена трева.
 
Било Коледа и много хора идвали и си отивали, носейки храна. Всички се отбивали да поздравят и слончетата. "Здравей, Сид! Здравей, Карла! – провиквали се те. - Как сте?” Слончетата радостно писукали в отговор.

Това била първата Коледа ...
Дочети>>
Марк Финли
 

К

олкото по-добре подготвена е църквата ви, толкова повече може Святият Дух да работи чрез вас за постигането на забележителни резултати за Божието царство. Организацията прилича на релсите, по които влакът се движи. Релсите не ви отвеждат до желаното място, но без тях не можете да стигнете там. Организацията не ви дава успех, Бог го дава, но ако не сте подготвени, ще ограничите Божията работа във вашата евангелизация. За да бъде успешна една ...


Дочети>>
 
Ваня Рачева, София, Църква Солунска

Най-голямата ми опитност беше когато брат Агоп Тахмисян ме покани за преводач: "Сестра Ваня, ти си завършила немска филология, сега почват евангелизациите с брат Магер. Ти съгласна ли си да превеждаш?" Отговорих: "Двама-трима души да ме слушат да, но в НДК ще са 1000 души, сигурно ще се смутя и ще изложа и църквата. Той каза: "Няма кой друг." И сякаш Бог ми каза: "Тръгвай!"
Изпитах такава лекота като видях хората в ...

Дочети>>
 Това, което  трябва  да  се  обсъжда  е:
1. Вестта  на  урока
2. Основните  точки   
3. Приложението
4. Учебните  цели
5. Стартовият  въпрос
6. Въпроси  по  отделните  части
7. Трудните  места  в  урока
8. Методи  на  представяне  урока  в  групите
9. Мисионски  задачи
Добрият  учителски  час  е  този, в  който  всички  споделят  своите  идеи  за  урока, а  не  този, в който  един изпитва,  а всички  други  отговарят!
 
"Много молитва, с мъдро усилие е нужно в новите полета. Божи мъже са нужни, не просто мъже, които могат да говорят, но тези, които има практично познание за тайната на благочестието, и които могат да срещнат спешните нужди на хората, - тези, които осъзнават свято важността на тяхното положение като служители на Исус, и които ще вдигнат радостно кръста, който Той ги е научил да носят."
(ЕГУ, Служители на Евангелието, 92 стр.)
 
Идващата събота, 18 .02. ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 7
18 февруари 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Съдии 2:10: „Също и цялото това поколение се прибра при бащите си; а след тях настана друго поколение, което не знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израиля".
Книгата „Съдии" съдържа някои от най-странните и ужасни истории в Библията. Няколко пъти тя казва как „всеки правеше каквото му се виждаше угодно" (17:6; 21:25). Те правели не според законите, които Бог им бил дал, за да просперират и да ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В дневника на художника Йожен Дьолакроа пише: „Петък. 26 ноември. – Дълга разходка с Жени по външните булеварди, Монсо, портата Карусел и площад Европа, после през голямата равнина, където едва не се загубихме; това е чудесно за здравето. Би трябвало да излизам всеки ден преди вечеря, да се обличам, да се срещам с приятели и ДА СЕ ОТЪРСВАМ ОТ ПРАХА НА РАБОТАТА.
ДА ПОМНЯ Монтескьо, който никога не се оставя да капне от умора, след като ...
Дочети>>


Светият Дух и плодът на Духа


 • 1 Коринтяни 13 гл. - презентация с музика
 • 02 - Ako можеш все пак да обичаш - презентация с музика
 • 15 - Всеки ден усещам аз - презентация с музика
 • 36 - Алилуя! Светло утро - презентация с музика
 • 63 - Татко, Ти Си винаги до мен - презентация с музика
 • 81 - Силата на любовта - презентация с музика
 • Псалом 103 - презентация с музика

 
Тя е само на 15 години, а вече е образец за милиони млади американци. Става дума за младата християнка Бетани Хамилтьн от Хавай. Карайки сърфа си, тя бива нападната от акула и оцелява, но лявата й ръка е напълно ампутирана. Въпреки това момичето не се предава и днес е една от най-надеждните сърфистки на САЩ. На 13 години тя е вече най-младата професионална сърфистка. На 31 октомври 2003 г. я напада тигрова акула и откъсва ...
Дочети>>
 
 
- Тази ограда ме ограничава! Ще я прескоча!
- Стой! Това не е ограничение. Това е защита!
 
"Който пази заповедта, пази душата си, а който немари пътищата си, ще загине"
(Притчи 19:16)
 
 
 
Сеем, за да жънем

Това е петата от шест статии в поредицата „Ученици създават ученици”, на тема ставане и възпитаване на ученици за Божието царство
Кайсии, мандарини и лимони, откъснати от твоето дърво, са по-сладки на вкус. Домати, маруля, моркови и картофи, взети от твоята градина, ти носят голямо удоволствие. Дори и аз, имайки градинарството като хоби, се въодушевявам, когато бера свежа храна от градината си. Обикновено няма химично напръскване, и може би буболечка или две, но ...

Дочети>>
 
Надежда Памукова, София, Църква Солунска

Когато дойдох със съпруга си в адвентната църква, не знаех много за нея. Годината беше 1971, януари месец. Проповедта на амвона имаше брат Христо Киров, в неделя. Но аз не го познавах и нищо не знаех за учението. Заслушах се. Пасторът говореше по книгата на Даниил за Валтасаровия пир и за ръката, която е писало на стената.
Много ми хареса. Не мога да опиша какво стана с мен. И като свърши проповедта ...

Дочети>>


църкви "Добрич" и "Димитровград"


„Няма нищо по-необходимо в делото, отколкото практичните резултати от общението с Бога. Трябва да показваме чрез всекидневния си живот че имаме мир и почивка в Бога. Неговият мирът в сърцето ще се вижда и в изражението. Ще придава на гласа убеждаваща сила. Общението с Бога ще съдейства за моралното издигане на характера и цялостния курс на действие. Хората ще разберат за нас, както за първите ученици, че сме били с Исус. Това ще упражни по-голямо ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 6
11 февруари 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Исус Навин 14:10,11: „И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ говори това на Моисея, когато Израил ходеше по пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет години. Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и сега силата ми да воювам и ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Над моята стая е стаята на чичо Том. Седнал в своето въртящо се кресло, превил гръб, докато светлината пълзи по сребристите му коси, той ЧЕТЕ, ОТБЕЛЯЗВА, СРАВНЯВА, ЗАПИСВА и ВКАРВА В МОЗЪКА СИ КВИНТЕСЕНЦИЯТА на НЯКОЛКОТО ХИЛЯДИ ТОМА, които изпълват стаята до тавана" (Родолф Тьопфер. Библиотеката на моя чичо, с. 93).
От този цитат можем да научим много неща. Някои от тях трябва да се акламират и възприемат, други – да се забележат, анализират и изоставят.

Библиотеката ...
Дочети>>
 • 15 - Свят е Господ - презентация с музика
 • Господ е поставил цар (Псалом 2) - презентация с музика
 • Какъв е Бог - презентация с музика
 • На Тебе пеем хвала (Псалм 108) - презентация с музика
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 95 - На живота изворът е - презентация
 • 145 - Моята вяра е в Тебе, о, Христе - презентация
 • 176 - О, не отминавай, Боже - презентация
 • 188 - Свят да съм желая - презентация
 • 192 - Моите стъпки ...

Дочети>>

 
Вече на стари години, художникът Анри Матис бил измъчван от ужасен артрит. Когато гостите му го питали защо продължава да измъчва своите разкривени пръсти с четката всеки нов ден, той отговарял: "Болката е преходна, красотата е вечна."
Работейки по фреските на тавана на Сикстинската капела, Микеланджело често се чувствал така обезкуражен, че му се искало да се откаже, но всяка нова сутрин тръгвал да се изкачва по стълбата, за да реализира грандиозните си видения.
Авраам беше на ...
Дочети>>
 
 
Имало някога две кучета. едното от тях  се казвало александър великолепни! То било голямо и силно куче. Уау! Само погледнете това куче! Толкова е красиво! С такава чиста и гладка козина! То наистина е...
 
ПРОЕКТО-ПЛАН ЗА МИСИОНСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ЦАСД .................................... ЗА 2017г.


1. ВЕЛИКДЕН
Празничен концерт и проповед
Кога: 8 АПРИЛ 2017г.
Финанси: ...........лв.
Наем зала, ............лв. реклама, подарък гости, участие на християнски ансамбъл „Гласът на надеждата", великденска проповед.
Отговорен отдел: Мисионски
Целева група: смесена, очакваме около 150 човека

2. АКЦИЯ „ПОДАРИ КНИГА"
Кога: 15 Април 2017
Финанси: ............лв.
Закупуване на книги, които подаряваме на гражданите на града, дошли на оформените от нас щандове.
Отговорен отдел: Литературен евангелизъм
Целева група: всички обичащи да четат, между ...

Дочети>>
 
Цветанка Накова, с. Варвара обл. Пазарджик

От малка ми е говорено за Бог. Баба ми беше Адвентистка от 47 години. Дядо ми също, но престава да посещава църквата разочарован от хора. Когато приех вярата, много пъти съм говорила на дядо ми да се върне отново в църквата, но получавах постоянно отказ. Един ден се разболя тежко и влезе в болницата. Тогава ми каза: „ Ако се върна жив и здрав от болницата, ще се кръстя." Бог ...

Дочети>>


църкви "Добрич" и "Димитровград"


"Всички, които се намират в Божието училище, имат нужда необезпокоявани да общуват със собственото си сърце, с природата и с Бога. Те трябва да  заживеят живот, който не е в унисон със света, с навиците и обичаите му.  Всеки трябва лично да се запознае с Божията воля. Всеки трябва да чуе  как сам Бог му говори. Когато стихне всеки друг глас и мълчаливо  зачакаме Него, мълчанието на душата позволява да доловим Божия глас. Той  ни ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Събота 5
4 февруари 2016
Дарения: Местен църковен бюджет
 
Второзаконие 15:11: „Защото сиромасите никога няма да липсват от земята ти; за това ти заповядвам, като казвам: Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към оскъдния си брат в земята си"
 
Това е вярно днес, както е било вярно и преди няколко хиляди години, когато този стих е бил написан, че на тази планета има бедни хора.
Да си беден има различно значение на различни места и в различни ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят от СУ би могъл да запита: „Откъде да отделя толкова много време за толкова много книги, за да уча толкова посветено, всеотдайно и вдъхновено?"
Да, времето НЕ СТИГА, но ЖЕЛАНИЕТО трябва да бъде в ИЗОБИЛИЕ. А когато се роди  желанието, ВРЕМЕТО ЩЕ ДОЙДЕ САМО – без да го каним и без да го викаме.

По равно
Всеки има 24 часа в деня и 168 часа в седмицата. Но един човек успява и се издига, друг – тропа ...
Дочети>>
 • 01 - Сърце чисто - презентация с музика
 • 29 - O, ден на радост свята - презентация с музика
 • 35 - Извор на живота - презентация с музика
 • 43 - Измий сърцето ми - презентация с музика
 • Чистотата на сърцето - презентация с музика
 • Кръщението - клип

 
Те ни заливат отвсякъде. Громолят от телевизори и радиоапарати, надничат от вестници, досаждат ни по улици, в градския транспорт. Сещате се, че става дума за рекламите.
Трябва да внимаваме, когато ги четем. Интересното не е това, което пише с огромните букви, а другото, което е някъде из ъглите, почти незабележимо, с най-дребния шрифт. Ако му обърнем внимание, ще разберем, че предложението не е чак толкова хубаво и че не е за всеки, а за ония, които ...
Дочети>>
 
 
В нашия удивителен и толкова многостранен свят съществуват множество разнообразни традиции. Обичай, които ни покоряват, със своята мъдрост и позитивизъм…
Има едно африканско племе, в което хората се придържат към следната традиция.
Когато някой от племето извърши лоша постъпка, го завеждат в центъра на селото и го обкръжават с топлота в продължение на два дена, като си спомнят всичкото добро, което този човек е правил и му благодарят за това.
Те считат, че всеки човек идва на този ...
Дочети>>

 
 Методи  и  численост
 От  Глен  Тоуненд
 
Евангелието е мотъщото Божие семе, което трябва да бъде посадено във възприемчиви сърца, за да се появят истинските ученици. Исус ходеше от синагога до планинско поле, и до домовете за да поучава Божието послание (Матей 9: 35, 36). Добрата Исусова вест е семето.
Исус имаше работа със случаи, които инхибираха нашето желание да живеем вечно (Еклисиаст 3: 11). Бог обича хората и позволи на Неговия Син да се снижи и бъде човек, ...
Дочети>>
 
Катя Борисова, Бяла Слатина

Здравейте! Казвам се Катя Борисова и съм член на Адвентната църква от 1992 г. Живея в с. Бърдарски геран, обл. Враца и посещавам ЦАСД Бяла Слатина. Омъжена съм и имам дъщеря на 13 г. Повярвах в Бога и Го приех като мой Спасител докато бях студентка в Шумен. Там учих и завърших Начална училищна педагогика. Оттогава, 1995 г., досега работя като начална учителка. Много опитности съм имала през годините, но сега искам ...

Дочети>>
 
Златан Давидов, Ихтиман

Здравейте, приятели! Казвам се Златан Давидов от гр.Ихтиман. В живота си разбрах, че без Бог съм абсолютно нищо. Той ми подари страхотна съпруга, Той ми подари страхотна работа, след дълги тревоги заради съблюдаването на съботния ден. Бог ми подари прекрасни две деца момче и момиче, които са много послушни и посветени. Абсолютно всичко в моя живот е свързано с Бог! Без Него и ден не минава.
Един ден отидох да платя сметките си и ...

Дочети>>
 
Духът е не само личност, Той е уникална личност, защото е Бог.

1.Неговите имена сочат към божественост

Шестнадесет пъти Той е споменат във връзка с другите две личности на Троицата.
/Деян.16:7- "Исусовият Дух” и 1Кор.6:11-”Духът на нашия Бог” /
Освен това обещанието на нашия Господ да изпрати "друг утешител”/Йоан 14:16/ използва за "друг” дума, която означава друг от същия вид. С други думи, ако Христос е Бог, тогава Духът другият Утешител от същия вид, също е Бог.
2. ...
Дочети>>


църкви "Горна Оряховица" и "Гоце Делчев"


"Всички, които се намират в Божието училище, имат нужда необезпокоявани да общуват със собственото си сърце, с природата и с Бога. Те трябва да  заживеят живот, който не е в унисон със света, с навиците и обичаите му.  Всеки трябва лично да се запознае с Божията воля. Всеки трябва да чуе  как сам Бог му говори. Когато стихне всеки друг глас и мълчаливо  зачакаме Него, мълчанието на душата позволява да доловим Божия глас. Той  ни ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 Събота 4
28 януари 2017
Дарения: Местен църковен бюджет


Числа 14:2: „И всичките израилтяни роптаеха против Моисея и Аарона; и цялото общество им рече: Да бяхме измрели в Египетската земя! или в тая пустиня да бяхме измрели!"

Може би това е един странен стих за четене във времето за размисъл и дарения. Това не е единствения стих, в който е записано, че израилтяните роптаят, мърморят и се оплакват. Можем да си мислим, че ако бяхме на тяхно място, ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Човек се движи като експрес, мисли като светкавица и говори като картечница. Само ПАМЕТТА СЕ ВЛАЧИ КАТО КОСТЕНУРКА.
ХХІ век е векът на постоянното движение от суперпаметта към все по-белите петна в паметта, които стават все по-обширни като сметища.

Осъзнаване на заплахата
Все повече хора ми казват с притеснение: „Пасторе, НИЩО НЕ ПОМНЯ! Чета, препрочитам, преговарям. Затварям книгата (включително Библията) доволен. След 30 минути не знам какво съм прочел преди половин час!" Стотици пъти чувам това – от ...
Дочети>>
 • 06 - Благодаря - презентация с музика
 • 54  - Аз съм твой Бог - презентация с музика
 • 98 - Ще издигна погледа си - презентация с музика
 • 19 Псалом - клип
 • 98 - O, Прибежище добро - презентация
 • 116 - Плуваме ний през широко море - презентация


църкви "Горна Оряховица" и "Гоце Делчев"


"Исус учеше учениците Си, че само тази молитва която излиза от искрени устни, подтиквана от действителните нужди на душата, е истинска и ще донесе небесно благословение на молителя."  (ЕГУ, Пасторско служене, стр. 189)
Започнахме втората половина от периода Десет дни на молитва 2017. Идващата събота, 21 .01.2017 г. е финална и в нея ще славим Бог за всичко, което е извършил за нас в това време.
Освен нашите благодарствени молитви и хваления, които ще поднесем на Бога ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 Събота 3
21 януари 2016
Дарения: Местен църковен бюджет


Левит 27:30: „Всеки десетък от земята, било от посевите на земята, или от плода на дърветата, е Господен; свет е Господу".

Докато израилтяните вървели по пътя от Египет за Палестина им били дадени много инструкции. Те поставяли началото на един нов народ в обещаната земя и трябвало да формират едно добро управление. Те знаели как функционира обществото в Египет, особено как били третирани робите, но не така искал Бог да ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко ДимитровЗа да се постигне успех, е нужно да се познава пътят напред, да се планира и да се гони всяка цел ПО НАЙ-КРАТКИЯ ПЪТ и с НАЙ-ГОЛЯМАТА ВЪЗМОЖНА И РАЗУМНА СКОРОСТ.

Организация на ученето
Много хора започват да учат, но стигат само до кривата круша или до лондонската мъгла. Отчайват се и се отказват. Други упорстват, докато изминат предначертания път. Но често минават по заобиколни пътища и губят безценно време. Вече са постигнали нещо, но не са ...
Дочети>>
 • 2 Псалом - презентация с музика
 • 08 - Слава на Господа, мощният цар на всемира - презентация с музика
 • 11 - Който е под покрива - Пс 91 - презентация с музика
 • 59 a - Moe прибежище - презентация с музика
 • Господ е поставил цар (Псалом 2) - презентация с музика
 • Смири се - презентация с музика
 • 08 - Слава на Господа, мощният цар на всемира - презентация с музика

 
Българският писател Димитър Бочев (малко известен, защото е бил гонен от комунистите, интерниран, впоследствие емигрира в Германия), пише в своето есе "Летопис на едно убийство": "Докато живите затварят очите на мъртвите, мърт¬вите отварят очите на живите."
Смъртта е онзи фактор, който променя всичко. Ако не умирахме, то целият ни свят щеше да е коренно различен. Но умираме. Светът е пълен с кости на хора, живели преди нас, с гробища. В съзнанието на всеки продължават да живеят ...
Дочети>>
 
 
Кои неща мислиш, че вървят най-често заедно? Например СОЛ и ПИПЕР? Или КОН и ЮЗДА?

  Някои хора обичат да ядат  месо с яйца и в Америка едно от любимите неща е фъстъченото масло и желиран сандвич.

  Когато играем групови игри, винаги е добра идея за всички участници да играем заедно. Представете си колко глупаво би било, ако някой ръгби играч не подаде топката.

  Библията казва нещо за работата заедно. Тя казва: "Всички ние сме ...
Дочети>>
Семинар Том Еванс,
преподавател в „Ендрюс”, специализирал се е в основаването на нови църкви.
 
Матей 9:37-38: "Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко;  38 затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си."
А ние си казваме: жътвата е изобилна, но някъде другаде – в Бразилия и т.н. Но Исус го казва за всяко място.
MM315 – „Върху всеки вярващ Бог е положил товара за основаване на църкви.”
Какво ...
Дочети>>
 
Надежда Божилова, село Варвара

Със съпруга ми сме женени от 15 години. До сега не сме имали щастието някой от фамилиите ни да се присъедини към църквата. Молим се да даваме добро свидетелство, но явно не е достатъчно добро или още не му е дошло времето да осъзнаят нуждата си от нашия Бог. Братовчедка на съпруга ми живее със съпруга си в Гоце Делчев и произвеждат хубав мед. Разстоянието обаче между нас е голямо и до ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, село Варвара
 
До кръщението ми имах понякога парични затруднения, защото сама се грижех за дъщеря си. Но когато започнах да давам десятъка си, така ставаше, че може само с 5 лева, но никога не оставах без пари до следващата заплата. Един път обаче се натрупаха изведнъж толкова сметки, че сумата стигна почти до размера на заплатата ми. Чудех се как ще се справя? Родителите ми не искаха да ми помагат заради извънбрачното ми дете ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 

Събота 2

14 януари 2017

Дарения: Местен църковен бюджет

 

Изход 15:20: „Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпанче, и всичките жени излязоха подир нея с тъпанчета и хороиграния".

 

Не е било лесно да напуснат познатото – дори ако това е земята, в която те били роби. Израилтяните трябвало да се доверят на Мойсей, да се доверят на историите за техните предци, да се доверят на обещанията, които тези истории ...


Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Историята помни много хора, които пишат писма без адрес и ги изпращат без посока – писма по водата, в бутилка.
Посланията обикновено са кратки, понякога са вик за помощ, друг път – за прошка или изповед.
Учителят от СУ трябва да знае КАКВО ИСКА ДА КАЖЕ и след това ДА КАЖЕ ТОВА, КОЕТО ИСКА!

Добро желание не стига
Ще споделя с вас няколко много куриозни ситуации, защото няма как да ги отмина. Готов съм да се обзаложа, че ще ...
Дочети>>


„Светият Дух: Работа зад кулисите“


 • 05 - Боже свят и велик - презентация с музика
 • 11 - Нежно моето сърце Те кани - презентация с музика
 • 16 - Всички, които сте жадни - презентация с музика
 • 31 - Пребъдвай в нас - презентация с музика
 • 18 - O, животворен Дух Святи - презентация
 • Живата вода - клип
Молете се най-ревностно за разбиране на времената, в които живеем, за по-пълно схващане на Неговата цел и растяща способност в печеленето на души. /ЕГУ, Свидетелства към проповедниците, стр. 513, 514 англ./
Скъпи колеги, братя и сестри,
През тази седмица започва програмата Десет дни на молитва 2017. Нека тези дни бъдат изпълнени със скъпи преживявания на връзката ни с Бог и помежду ни чрез молитвите, които като Световно Адвентно семейство ще поднасяме пред трона на благодатта. Каква ...
Дочети>>
 • Earth - клип
 • 16 - Всички, които сте жадни - презентация с музика
 • 86 - Словото Ти, Боже мой - презентация с музика
 • БОГ ТИ КАЗВА - презентация с музика
 • 20 - Твоето слово е нам сила - презентация
 • 20 - Твоето слово е нам сила - презентация
 • 21 - Вий от близо и далеч - презентация
 • 23 - Светата Библия твори - презентация
 • 26 - O, чудно е Божието слово - презентация
 • 27 - Обичам да приказвам - презентация
 
Рождество е... Денят на дните. През 24-те блажени и красиви часове се отварят вратичките на обичта и щедростта, и мислите на хората стават добри. През 24-те часа една специална благословия слиза върху напуснатите сърца. За очите, които могат да видят, понякога пейзажа на материалния свят се помрачава, отдръпва се, за да даде път на широките хоризонти на духа, където всички неща са възможни. За слуха, който иска да чуе, има гласове, които говорят с езика ...
Дочети>>
 
 
- Елизабет - рече майката, - днес трябва да отида до града. Ще наглеждаш ли Дейвид, докато ме няма? Дж ейн ще ти помага, когато се върне от урок по музика.
- Ще го наглеж дам, мамо, бъди спокойна! - отговори момичето.
- Благодаря ти, мила! Ще се върна към шест часа довечера.
Елизабет обичаше своето по-малко братче Дейвид, което нямаше още и три годинки, но имаше самочувствието на поне десетгодишно момче, и беше сигурна, че ще мож ...
Дочети>>
 

Интервю с Ангъс Джоунс

Въведение

Дали името Ангъс Джоунс означава нещо за вас? Ако не сте фен на телевизионния сериал „Двама мъже и половина," вие може да не сте чували това име. Но от 10 години Ангъс е „половината мъж" (т.е. момче) на хитовия сериал, заедно с Чарли Шийн (заместен вече от Аштън Кътчър) и Джон Крайър. Той е причината членовете на една Адвентна църква в района на Лос Анджелис да бъдат изненадани преди няколко месеца, ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 Откровение 11:18: „Народите се разгневиха; но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите, и да дадеш наградата на слугите Си пророците и на светиите и на ония, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята".

Второто идване на Исус не само ще представлява изпълнението на едно обещание към хората, но и ще бъде за възстановяването на земята. Хората са много важни за Бога, но природата, в която ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всички говорим небрежно в СУ – до един. Никой не прави изключение – нито полираната столица, нито прашната провинция. Но дали това е по волята на съвършеното лично Слово, притежаващо най-изтънчения слух?

Устата като мелачка за думи
Ние, хората, говорим, но често не мислим какво и още по-малко – КАК. Дъвчем, предъвкваме, захапваме или плюем думите така, че понякога те се изменят до неузнаваемост. Това не говори добре нито за възпитанието, нито за образованието, нито за уважението ...
Дочети>>
 • Бог направи път - вокал - презентация с музика
 • В тишината - презентация с музика
 • Когато тихо - вокал - презентация с музика
 • Огнена вяра - презентация с музика
 • Царувай в мен - вокал - презентация с музика
 • Всяка секунда - клип
 • Красотите на природата ... Орхидея - клип

 
История за Рождество
През Рождество на 1879 г, в Босън, репортер, който бил агностик, видял три момиченца, които стояли пред една витрина; пълна с играчки. Едното от тях било сляпо. Той чул другите две как описвали играчките на приятелката си. Никога не бил мислил колко е трудно да обясниш на някого, който е без зрение как изглеждат нещата от заобикалящия ни свят. Този случай му послужил като повод за публикуване на историята във вестника.
Две седмици ...

Дочети>>
 
 
Една нощ през месец декември 1818 година малка мишка излязла да си потърси храна.

Тя се промъкнала в една църква. Това била австрийската църква "Свети Никола” и вътре нямало кой знае какво за ядене.

Докато се оглеждала, мишката видяла църковния орган.Части от него били направени от кожа... Гриз-гриз-гриз – мишката загризала кожата. Сторила й се малко жилава и трудна за дъвчене, но поне напълнила коремчето й!

На другия ден църквата се изпълнила с хора. Франц Грубер дошъл да ...

Дочети>>
 
Надежда Божилова, село Варвара
 
В моето семейство някаква вяра в Бога имаше само баба ми. Родителите ми бяха пълни атеисти. Баща ми дори не искаше да се вика поп на погребението му – това беше волята му.
Когато бях в четвърти курс на Икономическия техникум, ходех на уроци по актьорско майсторство в Младежкия театър – София и там се запознах с много колоритни личности. Един от тях беше художник и веднага се поинтересува дали съм чела нещо ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Яков 2:5: „Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?"

Изглежда, че има двоен стандарт, когато се гледа на хората. Хората имат склонност да ценят и уважават тези, които са богати. Те им предлагат специални места, дават им подаръци – почитат ги повече. След това, съществува Божи начин на гледане на хората. Бог гледа ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В рамките на подзаглавие „Пълно овладяване на основните неща" Елена Вайт пише: „Преди се се опитате да овладявате по-висшите клонове на литературните знания, убедете се, че (…) сте се научили (…) правилно да пишете" (Елена Вайт. Вести към младите, с. 165).
ПРАВИЛНО ДА ПИШЕТЕ е цел, която трябва да бъде ПЪЛНО ОВЛАДЯНА. Това е заветът на с. Вайт, която е написала повече от 100 000 ръкописни страници. Тя знае от опит стойността на този вид грамотност ...
Дочети>>
 • 11 - В малко градче - презентация с музика
 • 26 - Рождество - презентация с музика
 • 69 - Тиха нощ! Свята нощ! - презентация с музика
 • 71 - Aз зная, че тук Христос дойде - презентация с музика
 • Емануил - презентация с музика
 • Йоан 3:16 - презентация с музика

 
"Каквото и да може да си представи и да повярва човек – може да го постигне.” – Наполеон Хил
За американеца Наполеон Хил се смята, че е повлиял за успеха на повече хора, отколкото кой да е друг човек в историята. Той вероятно е бил най-влиятелната личност в областта на личностния успех, основно чрез своята книга-класика "Мисли и забогатявай”, която е помогнала на милиони хора и е заемала важно място в живота на успешни хора като ...

Дочети>>
 
 

Имало едно време една групичка от малки жабчета, ...

… които си организирали надбягване.

Целта била  да се изкачат на върха на една много висока кула.

Долу, около кулата се събрала голяма тълпа да наблюдава състезанието и да аплодира участниците ...

Състезанието започнало ...

Истина Ви казвам:

Никой от тълпата не вярвал от сърце, че малките слабички жабчета ще достигнат върха на кулата.

Чували се изказвания, като например :

"О, пътят е толкoва труден!!!

...

Дочети>>

Борис Димов, Добрич
 
През пролетта на 1996 година открих, че ми липсват 200 $. След основно претърсване на стаята два пъти, реших да запитам гостенката, майката на моя съквартирант. Тя ме увери, че не ги е виждала и ми каза: „Защо не се помолиш на своя Бог?” Аз възкликнах: „Как така „моя”, Той е на всички!” „Е, да - уточни тя, но понеже ти си по-вярващ, може да те чуе”. Жената го каза като предизвикателство, подигравателно, ...

Дочети>>

Борис Димов, Добрич
 
През лятото на 1980 година, работейки в Ню Йорк като таксиметров шофьор нощна смяна, на път за дома спрях на светофар на 200 м преди моста за Бруклин. Един младеж ме попита с жестове дали ще го взема до Бруклин. Викнах го до колата, той отвори предната врата и аз го запитах къде по-точно иска да го оставя? Но той блокира, понеже не знаеше английски. Като изневиделица отзад се появи приятелят му и ...

Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Евреи 6:10: „Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите".

Има много начини да се помага на други хора, много начини да бъдем добри настойници на това, което ни е било дадено. Един такъв начин е да даваме дарения всяка събота. Случаите са много; нуждите са много. Понякога може да чувстваме, че нашите дарби в помощ на другите са ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Предателят на учителя е ПРАВОПИСЪТ. Да говориш и да пишеш – това са две различни неща. Когато говориш, може да изглеждаш като знаменития римски оратор Цицерон; когато пишеш, може да си подобен на кандидат-студент или на ученик от 2-3 клас.
Учител, който не може да пише добре, дава лоша светлина и ще изгуби своето влияние – рано или късно.

Неграмотна бележка
В една от църквите беше сложена на таблото за съобщения и обяви КРАТКА бележка с МНОГО ПРАВОПИСНИ ...
Дочети>>
 • 98 - Ще издигна погледа си - презентация с музика
 • Бог обича нежно - презентация с музика
 • Имам един Приятел - презентация с музика
 • 35 - О, Божи ден - презентация
 • 61 - Чух сладкия Исусов глас - презентация
 • Толкова е сладко да се довериш на Исус - клип
 
 
Докато четеш това, ти дишаш.
Вероятно дори не се и замисляш, че го правиш.

     Въздухът преминава през носа, там се овлажнява и после отива в белите ти дробове.

     "Овлажнява” означава, че въздухът се смесва с влага и това го прави леко мокър. Влажният въздух се вдишва по-лесно, отколкото сухия. Опитай за малко да дишаш само през устата и ще разбереш колко e неудобно това.

     Бог е замислил твоя нос така, че той ...

Дочети>>

 
В краткото си есе "Бедната църковна мишка" Йордан Радичков описва стара църква.
"Времето е опушило със своите пушеци и светци, и дяволи, и грешници. Така то ги е направило равни едни помежду други."
Когато зографът е изписвал църквата, той се е постарал светците и ангелите да изглеждат чисти и светли, а дяволите и грешниците - черни и опушени. Но с годините всички стават еднакви, така че не може да се различи кой какъв е.
С годините детската чистота ...

Дочети>>
 Семинар Том Еванс,
преподавател в „Ендрюс”, специализирал се е в основаването на нови църкви.
 
Призовах Боян Левтеров да бъде пастор в Тексас, също Евгени Ковачев и Данаил Чакъров.
Последните 5 г. преподавах този предмет в „Ендрюс”.
Много е полезно да знаем откъде да започнем в нова църква, кое е първото, което да направим на ново място. Отговори на колеги:
- Да опознаем хората в църквата
- Проучване на обществото
- Да се запозная с методите на предишния пастор
- Да ...
Дочети>>

 
„Не винаги може да побеждаваш, но когато твоите другари дойдат при теб и ти кажат, че ти дължат живота си, каква по-добра награда от тази може да получиш." – Дезмънд Дос...
 
 


Мотивиращ текст при събиране на даренията


1 Тимотей 6:17, 18: „На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни”.

Въпреки че тези стихове се отнасят за тези, които са богати, принципите им се прилагат за всички. Не бъдете арогантни. Не поставяйте своята надежда в богатството, но в Бога. Богатствата ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„ЦЪФНАХ и ВЪРЗАХ като учител. Сега САМО ГРАМАТИКА МИ ЛИПСВА!" Това е ръждясала ирония и изваждане на меч за битка! Ако това е мисъл на учител от СУ, ЖАЛКО!
Ако някой смята, че сме прекалено взискателни към себе си, нека да го изненадам, въпреки че не знам какъв ще бъде цветът на изненадата и каква – величината ú. Но…

Ужасът се задълбочава
„Никога не се задоволявайте с НИСКИ ОБРАЗЦИ (…) Вие можете да направите за себе си повече, ...
Дочети>>
 • 70 - Помни - презентация с музика
 • 102 - Небето разказва - презентация с музика
 • 271 - Koй направил е цветята - презентация
 • Историята на земята - клип
 • Светът, описан във 4 минути - клип
 • Този прекрасен свят - клип
 
 
Езикът е нещо като Троянски кон, вкаран в крепостта на душата.
Другите грехове ни карат повече да се замисляме за последствията и да бъдем по-въздържани. Не всяка ръка ще се вдигне, за да удари някого и не всеки крак ще тръгне да ходи по лоши пътища. Но всеки език постоянно е готов да говори грозни и празни приказки, да ражда клевети и да одумва.
Защо така лекомислено подхождаме към опасността да грешим чрез езика? Може би ...
Дочети>>
 
 
Иво, Емо, Пепи и Слави бяха добри приятели.
Живееха в четири къщи една до друга на една и съща улица.
И всички бяха християни.

Един ден Иво реши да излезе със своя скейборд и да се разходи в парка.

 "Но мамо!”- каза Иво - "Навън е топло и слънчево. Нямам нужда от яке!”
Но Иво сложи якето си, защото беше християнин и знаеше, че трябва да слуша майка си.
                 
 По същото време, когато Иво изскочи на пътя ...

Дочети>>
 
 

ЯНУАРИ

1 януари: Битие 1-3 гл.

2 януари: Битие 4-7 гл.

3 януари: Битие 8-11 гл.

4 януари: Битие 12-15 гл.

5 януари: Битие 16-18 гл.

6 януари: Битие 19-21 гл.

7 януари: Битие 22-24 гл.

8 януари: Битие 25-26 гл.

9 януари: Битие 27-29 гл.

10 януари: Битие 30-31 гл.

11 януари: Битие 32-34 гл.

12 януари: Битие 35-37 гл.

13 януари: Битие 38-40 гл.

14 януари: Битие 41-42 гл.

15 януари: Битие ...


Дочети>>

 
Ивелина Аврамова, църква София
Запис от телевизия VVV

В книгата си „Опитности и видения” Елън Уайт пише: „В събота не се събираме, за да мълчим, а за да свидетелстваме за това какво Господ е сторил за нас. Чрез свидетелстването получаваме благословението.”
Разказан от добър разказвач от живота на всеки човек би се получил велик роман. Така казва Хемингуей. Много вярващи смятат, че в наше време не се случват чудеса както в древността, а ако ги има, те не ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


2 Солунци 3:10: „Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде"

Работата е благословение. Не само получаваме финансово възнаграждение за нея, така че да можем да подкрепим себе си и семействата си, но тя е добра и за нас лично – особено физическата работа. В западния свят, много професии са „седящи", което е вредно за здравето. Населението в такива региони е насърчавано да прави упражнения. ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Чувам, че някой крещи: „Ей, къде е върхът? Нали уж го изкачихме?" Да, изкачихме го – по принцип – но куполът на планината е още малко НАПРЕД и НАГОРЕ. До абсолютния връх има още изкачване – там са житата на теорията. После ще е лесно – остава само СПУСКАНЕТО – ПРАКТИКАТА, която крие също своите ОПАСНОСТИ от подхлъзване или КЛОПКИ, родени от недооценяване на теорията, от пълното ú пренебрегване или от невнимание.
Добре, понатрупахме лексика (словно ...
Дочети>>
 • 90 Ти каза да - презентация с музика
 • 133 Псалом - Възхвала на братската любов - презентация с музика
 • 129 - Сам бъди правдив и честен - презентация
 • 183 - Мисли все по-свети - презентация
 • 188 - Свят да съм желая - презентация
 • 192 - Моите стъпки отправи - презентация
 • 221 - О, защо аз гневни думи  - презентация
 • 223 - Почтено чувство е да негодуваш - презентация
 • 224 - Тез са братя мои - презентация
 • 226 - Със сърца съединени - презентация
 • 231 - ...

Дочети>>
 
 
Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия й полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж.
Той протегнал ръка и без да се срамува, започнал да си взема бисквити от пакета, който стоял между тях. Една след друга те изчезвали в устата му. Жената решила да не се разправя и не му направила забележка, но започнала да вади бисквити и ...
Дочети>>
 
 
През пустинята пътувал един вярващ човек.
По пътя си срещнал двама души, които изглеждало търсят нещо.
Отминали, но той ги заговорил:
-Камила сте изгубили, която куца с левия крак?
-Да! Да не си я видял?
-Не, не съм, но кажете ми сляпа ли беше с лявото око?
-Сигурно си я виждал?
-Не ,не съм, но липсват ли и два предни зъба?
-Разбира, че си я видял иначе откъде ще знаеш толкова подробности за нашата камила. Кажи, иначе ще те заведем при халифа.
И понеже ...

Дочети>>

 
Еми Маринова; София, живее в Сакраменто, Калифорния

Намирах се в Мичиган. Станах сутринта и си прочетох утринния стих. Беше чудесен! Седнах на дивана, слънцето приятно ме грееше. Замислих се. Говорех си с Господа. Казвах Му: "Господи, много неща зная за Теб, много неща съм чувала за Теб, много съм чела за Теб. На теория зная много за Теб. Но, Господи, искам да Те почувствам, искам осезателно да Те почувствам в живота си. Да си жив за ...
Дочети>>
 
Емилия Тодорова, църква Плевен

Бог ни казва в словото си, че когато всеки народ, език и люде научат за него, тогава ще дойде краят! Краят на един свят, пълен с насилие, мъка, зло и смърт и начало на един нов свят, в който ще тържествува любовта, мира и щастието.
Като Христови ученици имаме Неговата заповед "идете и научете всички на това, което съм ви научил..."
Аз желая да работя на Божията нива, да се срещам с хора и ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Дарения: Местен църковен бюджет

2 Солунци 3:10: „Защото и когато бяхме при вас заръчахме ви това: Ако не иска някой да работи, той нито да яде"

Работата е благословение. Не само получаваме финансово възнаграждение за нея, така че да можем да подкрепим себе си и семействата си, но тя е добра и за нас лично – особено физическата работа. В западния свят, много професии са „седящи", което е вредно за здравето. Населението в такива региони е насърчавано ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
По-високите етажи на духа се изкачват все по-трудно. За тях са нужни ПРИЗВАНИЕ, НАГЛАСА и СЕБЕНАДМОГВАНЕ. Пътят е ДЪЛЪГ, но настилката е ДОБРА, а и НЯМА МНОГО ХОРА – НАВАЛИЦАТА Е В ПАРТЕРА.
Продължаваме по СТЪЛБИЩЕТО – САМИ И БЕЗ АСАНСЬОР. И обещавам само едно: ЩЕ ВИЖДАТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ НЕЩА и ЩЕ МОЖЕТЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО НИКОГА НЕ СТЕ ПЛАНИРАЛИ.

Теорията – какво да науча
Без следните книги е невъзможно да има истински дълбоко развитие: „Теория на литературата • ...
Дочети>>
 • 98 - Ще издигна погледа си - презентация с музика
 • 4 свещички - презентация
 • 17 - Господ жив е, алилуя - клип
 • 137 Псалом - клип
 • 200 - Спасе, кат овчар води ни - презентация
 • Човешките страхове и Божиите обещания - презентация с музика
 • От зори чак до вечерта - клип
 Имало някога едно малко градче с малки къщи и тесни улички. В това градче живеел г-н Смит със своето конче Франки.

Три пъти в седмицата г-н Смит закачал каручка за Франки, натоварвал в нея плодове и зеленчуци и тръгвал из града. Спирал по къщите и продавал стоката си.

Години наред хората свикнали да виждат мъжа и неговото конче. Но една сутрин г-н Смит усетил, че се разболява, след като натоварил каруцата. „Май съм настинал, ще трябва да ...

Дочети>>
Подготовката за евангелизацията е също толкова важна, колкото и самата жетвена кампания. Ето един модел в три фази, който вашата църква може да използва и който е препоръчан от п-р Марк Финли.

I. МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНЕ
Започва през юни.
а. Проповядвайте за застъпническата молитва. Раздавайте молитвените карти, на чиято лицева част има Божии обещания от Библията, а на обратната има място, на което да се запишат имената на хората, за които е приел да се моли всеки християнин. Осигурете ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 Дарения: Местен църковен бюджет
 
Колосяни 3:23: „Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци".

Въпреки че този текст първоначално бил написан за роби, вярвам, че е приложим за всички, защото всички ние имаме един Господар в небето. Как този факт се прилага към нашето настойничество и към призива за дарения?
На всички нас са дадени шест дена в седмицата, за да работим. Каквато и работа да вършим, трябва да я вършим ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако си милионер по дух, НЕ ТЪРГУВАЙ СЪС СТОТИНКИТЕ НА НЕЗНАНИЕТО, а продължавай все по-напред в  с п е с т я в а н и я т а!
Но учителят пести само когато си набавя онези материали, от които истински си нуждае. А после НЕ ПЕСТИ УСИЛИЯТА до постигане на целите, които преследва самото СУ.
От какво още се нуждае милионерът по дух?

Тълковен речник
Учителят работи с ДУМИ. И ако иска да знае какво говори или какво ...
Дочети>>
 • 34 Псалом - Прослава на Божията добрина - презентация с музика
 • 51 - Tи си спасителна канара - презентация с музика
 • 59 - Moe прибежище - презентация с музика
 • 63 - Татко, Ти Си винаги до мен - презентация с музика
 • Shalom Jerusalem - презентация с музика
 • Човешките страхове и Божиите обещания - презентация с музика
 • В подобни моменти - клип

 
Живял някога фермера Бил, който накуцвал с единия си крак.
Той бил много трудолюбив, но фермата му западнала постепенно и той фалирал.
Хората го познавали като много добър фермер, който се грижил изключително добре за животните си.
Един ден пристигнал един мъж от банката в своята черна кола.
Фермерът тъкмо хранел малкото си котенце с мляко, когато мъжът се приближил до него.
Извадил папка с документи и започнал да му обяснява, че банката твърде дълго е чакала да си върне ...

Дочети>>


Бред Торп, 28.10.2016 г., Национална конференция - Пловдив, зала "Панаирна палата"


В този текст има 7 акцента,  7 КОМПОНЕНТА НА ВЯРАТА – ключови неща
18 ст – „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята."
1/ Основният авторитет, според който отиваме. Това ни го каза Исус, това е Неговия авторитет. Не заради п-р Уилсън или Финли, но Бог ни е призовал. Ние сме под властта на Исус. Царството ни не е от този свят. Да разберем ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


 Дарения: Есенна молитвена седмица
Написано от Нанси Кайт, за Адвентист мишън
 
От 1990 г. годишното жертвено дарение направи възможно за пионерите от Глобална мисия да установят повече от 13 000 нови църкви в недостигнати преди области от света.

Глобалната мисия, мисионската ръка на църквата на предна линия, използва холистичен подход за достигането на хората. Тези пионери работят в рамките на тяхната собствена култура, където те разбират обществото и говорят на местния език. Те помагат за основните нужди на ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
СУ е религиозна институция, в която има място и за обща култура. Посветеният учител има два вида знания: първо, специални (по Библията; умения, свързани с преподаването) и, второ, общи. Именно неговата широка култура и съвременната му осведоменост го правят годен да свърже древната библейска вест с настоящия свят и с неговите модерни концепции за личност, характер, здраве, образование, влияние и успех.
Колкото са по-дълбоки библейските разбирания и по-пространни достъпните за обществото знания, толкова е по-харесван и ...
Дочети>>
 • Как искам, Боже - презентация с музика
 • 10 неща, които Бог няма да те попита в Съдният ден - клип
 • 83 - С добрите си дела светете - презентация
 • 85 - Кога Господ, Съдията - презентация
 • 97 - Такъв, какъвто съм, със срам - презентация
 • 130 - Вдъхнал си ми, Боже, вяра - презентация
 • 180 - Изпитай нашите сърца - презентация
 • 184 - O, Tи, пред Когото открито е все - презентация
 • 192 - Моите стъпки отправи - презентация
 • 231 - Господ ни сравнява ...

Дочети>>
 • 31 Псалом - презентация с музика
 • 51 - Ти си спасителна канара - презентация с музика
 • 59 - Мое прибежище - презентация
 • 206 - Сред бурите на тоз живот - презентация
 • 236 - Тез, що със сълзи сеят - презентация
 • Понякога - клип


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят в СУ е човек на Книгата – на Божието слово. Но той живее в ХХІ век и е длъжен да бъде информиран, за да е все по-конкурентен на добрите учители от светските училища и да е все по-актуален в своите коментари.
Образованието на учителя продължава и минава по един задължителен път, който ще нарека БИБЛИОТЕКАТА ГОВОРИ – БЕЗ ГЛАС, НО ГОВОРИ. Учител без библиотека е като стоматолог без кабинет, градинар без градина. По библиотеката на ...
Дочети>>


Бред Торп, 28.10.2016 г., Църква Център "Пловдив"


Всичко има цена в магазина. Вие колко струвате? Най-високата цена във вселената е платена. Ние сме безкрайно ценни.
В събота ние си припомняме какво се е случило с нас през седмицата. Ние трябва да сме благодарни хора.
Когато някой Ви попита „Kак сте"? – Отговорете: „Изпълнени с надежда!!!"
Когато откриваме събота ние рецитираме Господната молитва ... /всички заедно - Матей 6:9-13/
.............................
„ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ВКЛЮЧЕНИ" за България е важното събитие, за което в нужно да фокусираме вниманието на ...
Дочети>>


Мотивиращ текст при събиране на даренията


Филипяни 4:12: „Зная и в оскъдност [да живея], зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички [обстоятелства] съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност"

Апостол Павел описва един възглед, който той е приел за себе си. Научил се е да бъде доволен. В предишна глава (2:14) той моли филипяните да вършат всичко без да се оплакват или да ...
Дочети>>

 

По действителен случай от Северна Америка

 
Живял някога един човек, който всеки ден отивал на лов в планината със своята пушка в ръка. 
Той правел това, защото семейството му се нуждаело от храна. Той имал жена и малка дъщеричка, които много обичал.
Те имали голямо и красиво куче, на име Брус.
Един ден, докато бащата се приготвял за лов, малкото му момиченце дошло при него.
- Моля те, тате, вземи ме със себе си! ...
Дочети>>

 
През 1883 изобретателен инженер, на име Джон Роблинг, бил вдъхновен от идеята да построи внушителен мост, свързващ Ню Йорк и Лонг Айлънд. Но строителните експерти по това време смятали това за невъзможно и съветвали Джон да забрави за идеята. Такъв мост не можело да се направи, според тях. Не било практично. Никога преди не било правено.
Джон Роблинг можел да забрави за идеята си. Но той мислел постоянно по въпроса и дълбоко в себе си знаел, ...
Дочети>>
I. ВИЗИЯ:  
1. Популяризиране на църквата с цел изграждане на връзки на доверие с общински и НПО структури 2. Да се търси продължение на контактите с хората посещаващи нашите мероприятия 3. Да се привличат повече външни хора 4. За да се постигне продължаване на контактите с хората идващи на нашите мероприятия е нужно да има създадени устойчиво функциониращи структури към църквата много преди самите мероприятия. Например:  Ако мероприятието е Детски празник. За да продължим ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят от СУ е продукт от ПРИЗВАНИЕ + ЖЕЛАНИЕ + НЕПРЕСТАННО УЧЕНЕ, СПРАВКИ и АНАЛИЗИ + ПРЕЖИВЯВАНЕ + ПРЕПОДАВАНЕ + БОЖИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Пътят не е лек, но е БЛАГОСЛОВЕН. Началото и сърцевината му е КРЪСТ, но в края е КОРОНА. Напълно възможно е кръстът и короната да вървят паралено – чрез вяра човек може да носи кръст и пак чрез вяра да вижда короната – дори предимно короната или само короната. Това са тайни на благодатта.
СЛЪНЦЕТО ...
Дочети>>
 • Ти си спасителна канара - презентация с музика
 • 22 Псалом - клип
 • Мир сладък ли като река ме пои - презентация
 • О, труден е животът - презентация
 • Кръстът ти ако е тежък - презентация
 • Скрий се, душе моя - презентация
 • Дали си ти обременен - презентация
 • Притча за трудностите на живота - клип
 • Трудности и упование в Бога - клип
На първо място трябва да сме наясно с нивото, на което се намира църквата, за да знаем от къде да тръгнем. На второ място трябва да сме наясно с визията, за да знаем на къде да я водим.

Трите области, в които всеки вярващ трябва да бъде насърчен да се развива са:
I. Лично духовно израстване- в познание и посвещение
II. Служене в църквата според дарбите
III. Свидетелстване.
 
Подредени са така, защото връзката между трите върви в тази последователност:
 • Човек е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Царицата на книгите е самодостатъчна като Бога. Но как да я разбираме по-добре, как да извличаме повече светлина от нея?
Всеки учител от СУ трябва да има и да е в състояние да използва библейски помагала – те са свещите, които осветяват пътя в нощта на незнанието.

Библия с препратки

Всички Библии с препратки съдържат ценни връзки между библейските стихове. Но е нужно учителят допълнително да бди и да не се предоверява на онова, което му се поднася ...
Дочети>>

 

Пърси беше едно симпатично таралежче. Естествено цялото му тяло бе покрито с остри бодли, а нослето му душеше навсякъде.

 

Но той беше тъжен, защото неговите съседи, зайците, никога не си играеха с него.

„Защо трябва да си играем с теб?” – казваха те. „Ти си по-малък от нас, и си един такъв бодлив!”

„Мога да ви бъда доста полезен някой ден. Нали за това са приятелите” – отговаряше им Пърси.

Но зайците му ...


Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Божието слово е духовната Маса на живота. То е хляб, състоящ се от Трохи. Когато се начупи, падат Трохи, които невинаги се обират, предлагат наново и доосмислят. А там има много, много храна.

Защо Трохи
Учителят в СУ е прах (Бит. 18:27) и не е чудно, че Бог му дава и Хляб, и Трохи (Мат. 4:4). Той се нуждае от храна за растеж. И (може би) има по-голяма нужда от Трохи – поне в началото – чрез ...
Дочети>>
 
Били козлето

Били живеел с майка си и баща си на един голям зелен хълм.

Всяка сутрин, щом слънцето изгреело, Били ставал и започвал да припка и подскача по хълма. Той обичал слънцето, защото то го топлело.

Но когато слънцето се скриeло, козлето се сгушвало до мама и татко.
"Тъмнината е опасна! – казвал баща му. – Никак не е безопасно, когато е тъмно!”

През по-голямата част от нощта Били оставал буден. Той винаги се страхувал, когато звездите изгреели, ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Библията е Царицата на книгите. Но какво е тя за гладната човешка душа? И дали учителят в СУ общува с Нея по дворцовия етикет?

Царицата е Хляб
Думата хляб (Мат. 4:4) в по-дълбок смисъл е и метафора на Божието слово – не само споменаване на материалната храна. Тя стои в много дълбока паралелна връзка, която показва прякото отношение между физическото и духовното дори и в греховния свят.
Думата хляб има за цел да опише хранителността, значението на ...

Дочети>>
 
Анджи бил един щастлив мравояд. Измъчвала го единствено математиката. Той никога не можел да си спомни кое число идва след 3. Анджи искал непременно да научи всички числа, защото разбирал, че броенето е нещо много важно.  

Анджи знаел отлично азбуката и можел да пише вярно много думи, но когато станело въпрос за числа, той напълно се провалял.
"Ох! Олеле! Какво идваше след три?” - питал се той всеки ден.

Тогава решил да отиде при мъдрата ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко ИЗКАЧВАНЕ към висините на духа е дълбоко ПОТАПЯНЕ В СЕБЕ СИ – себепознание, себенадмогване, себереализация. Но това не е единственият връх за изкачване, нито най-високият, нито най-важният. Но е нужно да се извърви и да се ИЗВЪРВЯВА ПОСТОЯННО.
Но над потопения в себе си човек остава ЛИЧНИЯТ БОГ, Царят на Универса (Пс. 24:7-10). Невидим, тайнствен, загадъчен, несравним.
Ако искаш да знаеш повече за Царя и за себе си (като поданик на Неговото царство),

Питай Царицата
Бог няма ...

Дочети>>
Катериците са известни с това, че винаги си събират достатъчно храна за зимата. Често ще ги видите как си крият храна за дните, когато ще им липсва.

Една такава катеричка се казваше Грета и живееше в гора от дъбови дървета. Като всички катерички тя скачаше от дърво на дърво и хрупаше всичко, което й се струваше вкусно. Но Грета беше също доста алчна.

- Никога няма да имам достатъчно храна – повтаряше непрекъснато тя и обикаляше наоколо. ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Себенамирането е постоянна БИТКА, себенадмогването – отворена ПОБЕДА, а себереализацията – неокончателен ТРИУМФ и ЛАВРОВ ВЕНЕЦ.

Себереализация
Тази дума се концентрира около Аз-а на човека и сякаш го обрича на егоизъм. В много отношения е така. Да станеш директор – това е себереализация. Да напишеш книга – това е себереализация. Да спечелиш уважението на обществото – това е себереализация. Да обичаш и да създадеш семейство – това е себереализация. Да родиш дете или деца – това е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Себепознанието е ВЪТРЕШНА АРХЕОЛОГИЯ. Неговата първа – но не и единствена – цел е СЕБЕНАДМОГВАНЕТО.

Безволието на света
Съвременният човек е като парашутист. Той скача от височината на бедната си воля за живот и после постоянно пада към смъртта на духа си, като пропадането става все по-неосъзнато и остава все по-скрито. Малцина са тези, които се развиват неуморно и полагат всички усилия да се усъвършенстват всеки ден.
Ниски цели и дребнотемие се съюзяват със слаба воля и нежелание ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Най-висшето стъпало в образованието и самообразованието на човека е СЕБЕПОЗНАНИЕТО. Не съществува по-важна религиозно-познавателна, социално-философска и психологическо-етична задача от анализа, тълкуването и разбирането на собствената ни личност.
Но има и граници – дори и при себеопознаването. И макар че от всичко друго най-много живеем със себе си, факт е, че ние все още не се познаваме.

Твърде много граници
Нашият свят е граница – затова е само прашинка от Космоса и при това е в изолация. Животът е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако никой не забелязва развитие у даден учител от години, то напредък може изцяло да липсва. Промените понякога се случват, но с обратен знак – към бавен регрес или към все по-голям упадък.
Къде е мишената? Накъде учителят от СУ да изпраща стрелите си? Колко трябва да опъва лъка, за да достигне целта?

Ниски образци
Пред нас стои едно предупреждение, което е на около 100 години. Дали то е изпълнило предназначението си в онези дни, не знам. Но ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако се качиш на първия вагон на влака, можеш да стигнеш до последния по време на движение; ако хванеш последния, може спокойно да тръгнеш към първия. Едно положително и навременно усилие води до добри последици – дори и при усложнения. Едно пропуснато действие може до доведе до редица невъзможности – ако не се качиш на влака, не можеш да избираш посока в него.
Нашият влак вече потегли, хванахме го в предишните теми. Сега остава необходимото – ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко начало е трудно,  истинското – още по-трудно. Но няма край без начало, има начало без край – тук и сега (но без завършващи резултати) и във вечността (когато всичко намира смисъл и оправдание).

Погледни нагоре
Всяко начало в СУ изисква молитва – семпла, кратка, непретенциозна, но сериозна и от цяло сърце. Всяко лицемерие и фалш ще бъдат санкционирани чрез безсилие пред поставените задачи.
Молитвата е първият и последен дълг на душата към Бога! В тази връзка е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
За да се уподобяваме на Исус, е небходимо да четем случките от живота Му направо от извора – от Евангелията. Ако искаме да учителстваме подобно на Христос, трябва да анализираме проповедите Му пак от извора.
Ако учителят иска да знае КАКВО говори – дали това е истина, или заблуда – трябва да се запита: „Какво КАЗВАМ аз и какво ТВЪРДИ Христос?" Сравнението ще открие или ПРИЛИКА, или РАЗЛИКА. Второто – да не бъде!

Изворът за Христос
Кой е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако е нужно да следваме Исус, то трябва да го правим ПО ЦЕЛИЯ ПЪТ – от началото до края. И не става дума за евтина имитация, а за дълбоко и ежедневно ПРЕБЪДВАНЕ (Йоан 15:4-9), което носи радост, удовлетворение и нова сила.

Нравствено съвършенство
Нравственото съвършенство на Исус Христос е във всички линии на характера и във всички посоки на времето. Това е БЕЗГРЕШНОСТ, надвишаваща светостта, достъпна за човека.
Христос пита Своите врагове: „Кой от вас Ме обвинява в ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко решение на духовен проблем има две страни. Първата е вън от нас, втората – у нас. Но поотделно те не могат да функционират. Нужно е да се съчетаят възможностите.
Първата – която е вън от нас – може да се нарече СЛЕДВАНЕ НА ПРИМЕР. Иначе казано, СУ има НУЖДА ОТ ХРИСТОС И НЕГОВИТЕ МЕТОДИ НА РАБОТА! Това е ПЪРВОСТЕПЕННАТА НУЖДА. Ако някой мисли различно, не мисли теологично! И не е на прав път.

Учителят на учителите
Изразих ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Обобщенията завършиха и вече е време да се започне с тяхното конкретно и методично разработване, осмисляне, изживяване, предлагане и очакване на резултатите. Дори ще добавяме нови измерения, които са подводни течения на засегнатите дотук тематики.
А сега накъде? Вече предложих ДА ЗАПОЧНЕМ С ПРОБЛЕМА. Той е древен и съвременен, признаван и отричан, приеман и отхвърлян, решаван и оставен по течението:
„ (…) докато вие трябваше досега, според изтеклото време, и  учители да станете, имате нужда да ви ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Поколебах се как да озаглавя четивото – дали да е „Старите нови цели" (както ми хрумна първоначално), или да бъде „Новите стари цели". Реших да използвам по-позитивната и по-актуална формулиравка, защото търся положителните резултати за днешния и утрешния ден.

Банализирани цели
Вече говорих за докладите, които получавах. Сега отново ще се върна на тях, за да дообясня нещо. В графата „Поставени цели" относно СУ получих три ръкописни отговора (в един доклад), прилежно номерирани и, разбира се, верни. ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Пожар
Това бавно охладняване в СУ трябва да ни плаши. То всъщност е действащ пожар, който взема все повече жертви и постепенно може да се превърне във вулкан, който ще изригне и ще погребе всичко под своята пепел.

Помощ
Когато огънят гори и си безсилен пред него, ти остава само едно – да викаш. Да викаш: „ПОМОЩ!" Днес в СУ е необходим отрезвяващият вик от хиляди посветени гърла: „СПРЕТЕ ПОЖАРА В СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ!"

Пожарникари
Всеки, който извика, дава признаци на ...

Дочети>>
 
     Един антрополог (Антропологията (на гръцки: άνθρωπος, човек) е често много общо определяна като наука за човека и човечеството) предложил на децата в африканско племе следната игра. Той сложил кошница с плодове близо до едно дърво и казал на децата, че първият, който стигне до плодовете ще спечели цялата кошница. Когато им казал да започнат да тичат, всички те се хванали за ръце, бягали заедно и седнали да се наслаждават на плодовете заедно. Когато ги ...

Дочети>>
 
Ако Исус дойде в моя дом, Той няма да блъска. Той ще почука и ще чака.

 Ако Исус посети мястото, където живея, Той ще ме разбере независимо на какво възраст съм.

 Аз ще съм щастлив и притеснен и ще отворя вратата. В края на краищата Той е Синът на Бога! Защо ли е дошъл да ме види?

 Заповядай, влезни – ще кажа аз. - Ето тук живея. Но разбира се Той знае това.

 Моята котка и кучето ми ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Какво се случва със СУ и с Неделните училица? Какво прави секуларизацията (обезверяването) и има ли изход от нея?
Ще дам минимална част от статистическата информация, която получавах поради секретарската си длъжност към Отдел „Съботно училище". Тя – между другото – никога не ми е достигала и все идваше до мен в насипно състояние – като захар, пресипана от чужд пакет. Ето няколко кристалчета – някои даже солени:

Спад в посещението
Тенденцията е упорито намаляване посещението в СУ. ...

Дочети>>
Дискусия върху Йоан 1:29-51 (първи вариант)

Цел: Да се научим да споделяме благата вест с нашите приятели.

1.    Кой и по какъв начин ви каза за първи път за Исус?

Този въпрос е предназначен, за да разберете колко от хората в групата са научили за Исус от приятели или от членовете на своите семейства. Насърчете ги да споделят накратко, а не да дават пълни свидетелства.

2.    Прочетете Йоан 1:29-51. Какви мисли и чувства според вас предизвикаха твърденията на Йоан ...
Дочети>>
 
 Много отдавна царят на Вавилон приготвил армията си.Той победил много народи и взел със себе си пленници.

 Един от пленниците бил човек на име Данаил.Той бил тъжен.Не искал да напуска дома си.

   По пътя за Вавилон войниците поискали от пленниците да им изпеят нещо.
 - Изпейте ни весела песен – казали те.

 - Ти трябва да станеш един от специалните ми служители – казал царят.
 - Ще дам най-доброто от себе си – казал Данаил.

  Данаил бил добър човек.Бил ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Като Секретар на отдел „Съботно училище" получавах доклади от църквите в Западната област. Преди да разберем накратко какво ме научиха те, ще спомена, че са от 2006-2007 година.

Малко за пристигащите справки
Не обичам докладите, но бях истински изненадан, че получавах само от 2-3 църкви  попълнения Обобщен доклад за дейността на Отдел „Съботно училище", който (по принцип) трябваше на пристига всяко тримесечие.
Това показва, че СУ не е приоритет на църквата и че ръководителите на отдела са хора, ...

Дочети>>
 
Мики беше коте, което живееше в къщата на един старец, на име Дядо – така го наричаха неговите внучета, затова и Мики го наричаше така.

Всеки ден Мики спеше на слънце върху постелката пред входната врата. А всяка нощ спеше в скута на дядо. Това беше чудесно местенце, защото в студените нощи дядо палеше камината и в стаята ставаше топло, а в скута му още по-топло.

Една нощ, когато в къщата бе тихо, я дядо си седеше ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Как да осъществим практическото преподаване на урока? Кой е най-лесният и най-ефективен път към удовлетворително служене в СУ?

Затворете урока
Не се стъписвайте! Няма нищо по-естествено от това, учителят да си затвори урока и да помоли учениците в СУ да направят същото. Така те ще имат свободата да се гледат в очите, докато общуват. Ако уроците са отворени и хората забиват нос в тях, пряката комуникация изчезва и на нейно място бавно идва разсеяността.
Затварянето на урока често ...

Дочети>>
 
Една нощ, Бог заповядал на Авраам да направи много странно нещо. Бог искал да разбере дали Авраам обичал сина си Исаак повече, от