МатериалиВъведение в учителския час

От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Вече цитирах Ботев, който казва, че учителят трябва да е „телесно здрав като битолски просяк" (Христо Ботев. Политическа зима, с. 157). Не съм информиран за битолските просяци, но знам, че учителят трябва да бъде здрав, за да може да си върши работата безпрепятствено и в добро разположение на духа.

Хармония
„Доколкото е възможно, трябва да съществува ХАРМОНИЯ между умствените и физическите сили" (Елена Вайт. Ум, характер, личност, кн. 3, с. 145). Не е нормално да си с ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят от СУ иска да има успех, трябва да знае един факт, който има три страни: думите са бронзови, гласът – сребърен, лицето и езикът на тялото – златни. Въздействието от нас към хората протича от златото към бронза.

Стряскащи проценти
Когато хората ни срещнат и влязат в контакт с нас, първо се сблъскват с ИЗРАЖЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО и ЕЗИКА НА ТЯЛОТО ни. Информацията, която получават от тях, е цели 55 %! Така нашето лице и ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Има ли логика
78 % от анкетираните американци казват, че проблемът с невъзпитанието се засилва през последните 10 години.
Повече от 90 % вярват, че то води до ескалация на насилието.
85 % вярват, че това разделя националната общност.
85% са убедени, че то подкопава здравите човешки стойности, като например уважението към околните.
73 % твърдят, че негативните политически кампании са причина хората да са все по-малко възпитани.
99 % от американците твърдят, че СОБСТВЕНОТО ИМ ДЪРЖАНИЕ Е ВЪЗПИТАНО (подбрано от ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Един забравен факт
Едва ли има повече от 10 % българи, които активно знаят един добре известен и умишлено премълчаван факт: през 1651 българският католически епископ Филип Станиславов издава в Рим първата печатна книга на новобългарски език (на кирилица). Тя се казва „Абагар", състои се само от 5 листа, текстът е написан само от едната страна на листовете и има няколко илюстрации. Днес са запазени  само 15 екземпляра от книгата.
Но кое се прикрива или се споделя ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
Човешкият ум е подобен на врата и е необходим определен ключ, с който да се отвори. Но ако той е разяден от ръжда, най-вероятно няма да изпълни предназначението си.

Златна вест, ръждясал ключ
Бог обещава да съсипе град Содом, но предупреждава Лот чрез Свои вестители (Бит. 19:12,13). Вече е ред на предупредения да предупреди онези своите близки, за да оцелеят чрез напускане на прокълнатото място (Бит. 19:12).
Но има проблем: сериозността на вестта не отговаря на начина, по ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В литературните среди е прието, че „една картина струва колкото хиляда думи", а Хал Ърбън твърди, че „добрата история рисува хиляда картини" (Х. Ърбън. Златните думи, с 20).

Библията разказва истории
Библията разказва стотици лични истории. Най-главните линии на нейния разказ засягат човечеството като цяло: Сътворението (Бит. 1, 2 гл.), грехопадението (Бит. 3 гл.) и изкуплението (пророкувано в Бит. 3:15 и развито до съвършенство в Новия завет чрез Исус Христос и Неговото спасително дело).
Бог разказва. Той ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„В съботно-училищното дело Бог желае да има работници, които да работят от все сърце, които чрез упражнение ще увеличават способностите си, вече постигнатото ще усъвършенстват" (Елена Вайт. Свидетелства за съботно-училищното дело, с. 41).

Учители и методи
Китайска сентенция казва: „Хиляда учители, хиляда метода" (виж Любен Атанасов. Енциклопедия на афоризмите", с. 641).
Тази мисъл подчертава факта, че методът на преподаване е пряко отражение на личността на учителя и се повлиява от неговата духовна, душевна и интелектуална култура. Всеки има ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Преди 25 години започнах да ходя на СУ. Най-очевидната грешка, която правеха (и ПРОДЪЛЖАВАТ да правят) учителите беше (и е), че говореха по един странен начин, който прави лошо впечатление (особено на грамотните хора) и издава не само лош вкус, но и акцентира върху празноти в образованието и културата.
Можеш ли да разказваш?

Цитат от Библията
„На сутринта Авраам подрани, та оседла осела си и взе със себе си двама от слугите си и сина си Исаак; и ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Какво е отношението на Църквата на адвентистите от Седмия ден към Духа на пророчеството (книгите на Елена Вайт)? Това е важно за учителя от СУ.

1. Приемаме
„В един по-широк смисъл на думата, адвентистите от Седмия ден отнасят понятието „Духът на пророчеството” (…) и до писанията на Елена Вайт (…)” (Кратка адвентна енциклопедия, с. 49).

2. Разграничаваме
„Нейните трудове обаче нито заемат мястото на Библията, нито пък са допълнение към нея” (Кратка адвентна енциклопедия, с. 49-50).

3. Твърдим
„В съгласие с ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В СУ има уроци, които ние доразвиваме или правим нови, специално за учителите. Целта е учителят да не се чувства некомфортно пред група, която чете еднакъв урок с него и той няма как да я изненада с нещо приятно.
Но учителят може да реши сам да си създаде урок. Това е чудесно. Но трябва да знае още няколко неща, ако иска да цитира безопасно онова, което смята, че трябва да предаде на групата. Първото от тях ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В СУ чакаме от години ново и по-дълбоко разбиране за библейската истина. Но то сякаш не идва. Дори преиздаваме стари уроци, после ги изнасяме по същия начин, на същите хора в същите сгради. И често не осъзнаваме какво държим в ръцете си.

Най-продавана
Предлагам статистическа информация, заета от Джон Ричис, публикувана в неговата книга „Библията" (с. 12-13).
Библия – 2,5 билиона екземпляра, издадени между 1815 и 1975 г. През 1998 са разпродадени 20 751 515 копия.
Библията в превод ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Неизмеримата истина
„ИСТИНАТА в Христос и чрез ХРИСТОС е НЕИЗМЕРИМА” (Елена Вайт. Притчи Христови, с. 71).
„Истината трябва да бъде изследвана ТОЧКА ПО ТОЧКА, защото НЯМА ГРАНИЦИ" (Елена Вайт. Свидетелства за съботно-училищното дело, с. 54).
Ако истината е една педя, то това би означавало, че Божията премъдрост е една педя. Щом Бог е неизмерим (ІІ Лет. 2:6), то и Неговата истина е безгранична, въпреки че е дадена във времето и пространството, в крайна форма и на човешки език ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят е изпратен от Бога, то той трябва да носи вест от Него. Не е възможно да е посланик на небето, а да говори, каквото му дойде на ум, по начин, предпочитан от него. Призоваването завинаги е свързано с вестта и метода на работа.

Богоиздишано
„Всичкото Писание е боговдъхновено" (ІІ Тим. 3:16). Оригиналната гръцка дума за боговдъхновение (θεόπνευστος) в буквален превод означава богоиздишано.
Първо, богоиздишано показва, че Писанието като идеи ВИНАГИ Е В БОГА – не се ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Прегледайте отново поемата Бабина приказка от Пейо Яворов. Колко и какви изненади има там? Какво може да научи от тях учителят от СУ?

Бог и Божи рай
Съществува реалност, различна от земната. Тя е определена като рай, защото е явно, че Бог  е там.
Приказката е Бабина, но е за хора от всички възрасти. Още повече, че животът е опоетизиран и предложен в брилянтна духовна опаковка. Точно възрастните хора носят мъдростта на преживените години и се превръщат в ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако учителят осъзнава своя дълг и върви след него неотклонно, нека ДА НЕ ОЧАКВА, ЧЕ ХОРАТА ВИНАГИ ЩЕ ГО РАЗБИРАТ И ОЦЕНЯВАТ ПОДОБАВАЩО – ВЪПРЕКИ ПРИЗВАНИЕТО И ВОДИТЕЛСТВОТО ОТ БОГА. Това е ПОСТУЛАТ.

Бабина приказка
Големият български поет Пейо Яворов пише в своята поема Бабина приказка (Песен на песента ми, с. 24-25):
Тръгнала от Божи рай
към земята чудна двойка:
Разум, който всичко знай,
с Правда, праведна девойка.

Бог пъръчал им на път:
„Вий при хората идете –
стига вече да грешат,
ум и ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Човек, който иска да знае повече за външността си, се поглежда в огледалото – то е както безпристрастен съдия, така и безценен съветник. Така е и с интелектуално-нравствения облик на учителя – той трябва да се огледа внимателно в огледалото на мъдростта, за да прецени как изглежда, къде се намира, накъде върви и кой е истинският път.
 Предлагам за размисъл 13 цитата без коментар, за да оставя всеки сам да си направи заключения за миналото или ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Александър Македонски казва: „От баща си имам всичко, за да живея, но от учителя си (Аристотел) имам всичко, с което мога да живея добре" (виж Любен Атанасов. Енциклопедия на афоризмите, с. 641).
Както учителят (в болшинството от случаите) дава повече на ученика от собствения му баща, така „умът е едно, училището – друго" (персийски афоризъм). Систематичните занятия в учебното заведение няма как да бъдат сравнявани със стихийни интелектуални избухвания и с безцелни лутания в посредствена проза ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят има сходно призвание с пастора и проповедника. Това е религиозното измерение на неговата служба, което е и хубаво, и отговорно. Но дали съотнасянето е достатъчно, за да измери достойнството, характера, мисията и величието на тази толкова подценявана от съвременността длъжност?
За да отговорим подобаващо на последния въпрос, е нужно да осъзнаем, че учителят е призван да бъде и НА МЯСТОТО НА РОДИТЕЛЯ, и НА МЯСТОТО НА БОГА. Т.е. той ЗАМЕСТВА едновременно видими хора и невидимия ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Учители и председатели на Съботните училища трябва СЪЩО тъй ДА ПОСВЕТЯТ ДУШИТЕ СИ НА БОГА, КАКТО ПРОПОВЕДНИЦИТЕ на амвона, защото те ВСИЧКИ ЕДНАКВО са заети в делата да довеждат души при Христа (…) Това желае Христос да види в съботно-училищното дело" (Елена Вайт. Свидетелства за Съботно-училищното дело, с. 32-33).

Еднакво доверие
Изисква се ПОСВЕЩЕНИЕ в работата на учителя. И то посвещение на ДУШАТА. Тук със сигурност е включен УМЪТ, но не само той, както най-често се случва. ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Човешкият мозък може да се сравни с акумулатор, който се изтощава, и тогава се чувства отпаднал духом, обезсърчен (…) Когато е в изтощено състояние, човешкият мозък трябва да се ПРЕЗАРЕДИ и единственият начин е контактът с друг, витален, високоенергетичен ум. Големите лидери съзнават необходимостта от този процес и знаят как може да се направи това. Познание е основната характеристика, която отличава  лидера (…)" (Наполеон Хил. Законът на успеха • Мозъчният тръст, книга първа, с. 56).

Когато ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В дневника на художника Йожен Дьолакроа пише: „Петък. 26 ноември. – Дълга разходка с Жени по външните булеварди, Монсо, портата Карусел и площад Европа, после през голямата равнина, където едва не се загубихме; това е чудесно за здравето. Би трябвало да излизам всеки ден преди вечеря, да се обличам, да се срещам с приятели и ДА СЕ ОТЪРСВАМ ОТ ПРАХА НА РАБОТАТА.
ДА ПОМНЯ Монтескьо, който никога не се оставя да капне от умора, след като ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„Над моята стая е стаята на чичо Том. Седнал в своето въртящо се кресло, превил гръб, докато светлината пълзи по сребристите му коси, той ЧЕТЕ, ОТБЕЛЯЗВА, СРАВНЯВА, ЗАПИСВА и ВКАРВА В МОЗЪКА СИ КВИНТЕСЕНЦИЯТА на НЯКОЛКОТО ХИЛЯДИ ТОМА, които изпълват стаята до тавана" (Родолф Тьопфер. Библиотеката на моя чичо, с. 93).
От този цитат можем да научим много неща. Някои от тях трябва да се акламират и възприемат, други – да се забележат, анализират и изоставят.

Библиотеката ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят от СУ би могъл да запита: „Откъде да отделя толкова много време за толкова много книги, за да уча толкова посветено, всеотдайно и вдъхновено?"
Да, времето НЕ СТИГА, но ЖЕЛАНИЕТО трябва да бъде в ИЗОБИЛИЕ. А когато се роди  желанието, ВРЕМЕТО ЩЕ ДОЙДЕ САМО – без да го каним и без да го викаме.

По равно
Всеки има 24 часа в деня и 168 часа в седмицата. Но един човек успява и се издига, друг – тропа ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Човек се движи като експрес, мисли като светкавица и говори като картечница. Само ПАМЕТТА СЕ ВЛАЧИ КАТО КОСТЕНУРКА.
ХХІ век е векът на постоянното движение от суперпаметта към все по-белите петна в паметта, които стават все по-обширни като сметища.

Осъзнаване на заплахата
Все повече хора ми казват с притеснение: „Пасторе, НИЩО НЕ ПОМНЯ! Чета, препрочитам, преговарям. Затварям книгата (включително Библията) доволен. След 30 минути не знам какво съм прочел преди половин час!" Стотици пъти чувам това – от ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко ДимитровЗа да се постигне успех, е нужно да се познава пътят напред, да се планира и да се гони всяка цел ПО НАЙ-КРАТКИЯ ПЪТ и с НАЙ-ГОЛЯМАТА ВЪЗМОЖНА И РАЗУМНА СКОРОСТ.

Организация на ученето
Много хора започват да учат, но стигат само до кривата круша или до лондонската мъгла. Отчайват се и се отказват. Други упорстват, докато изминат предначертания път. Но често минават по заобиколни пътища и губят безценно време. Вече са постигнали нещо, но не са ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Историята помни много хора, които пишат писма без адрес и ги изпращат без посока – писма по водата, в бутилка.
Посланията обикновено са кратки, понякога са вик за помощ, друг път – за прошка или изповед.
Учителят от СУ трябва да знае КАКВО ИСКА ДА КАЖЕ и след това ДА КАЖЕ ТОВА, КОЕТО ИСКА!

Добро желание не стига
Ще споделя с вас няколко много куриозни ситуации, защото няма как да ги отмина. Готов съм да се обзаложа, че ще ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всички говорим небрежно в СУ – до един. Никой не прави изключение – нито полираната столица, нито прашната провинция. Но дали това е по волята на съвършеното лично Слово, притежаващо най-изтънчения слух?

Устата като мелачка за думи
Ние, хората, говорим, но често не мислим какво и още по-малко – КАК. Дъвчем, предъвкваме, захапваме или плюем думите така, че понякога те се изменят до неузнаваемост. Това не говори добре нито за възпитанието, нито за образованието, нито за уважението ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
В рамките на подзаглавие „Пълно овладяване на основните неща" Елена Вайт пише: „Преди се се опитате да овладявате по-висшите клонове на литературните знания, убедете се, че (…) сте се научили (…) правилно да пишете" (Елена Вайт. Вести към младите, с. 165).
ПРАВИЛНО ДА ПИШЕТЕ е цел, която трябва да бъде ПЪЛНО ОВЛАДЯНА. Това е заветът на с. Вайт, която е написала повече от 100 000 ръкописни страници. Тя знае от опит стойността на този вид грамотност ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Предателят на учителя е ПРАВОПИСЪТ. Да говориш и да пишеш – това са две различни неща. Когато говориш, може да изглеждаш като знаменития римски оратор Цицерон; когато пишеш, може да си подобен на кандидат-студент или на ученик от 2-3 клас.
Учител, който не може да пише добре, дава лоша светлина и ще изгуби своето влияние – рано или късно.

Неграмотна бележка
В една от църквите беше сложена на таблото за съобщения и обяви КРАТКА бележка с МНОГО ПРАВОПИСНИ ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
„ЦЪФНАХ и ВЪРЗАХ като учител. Сега САМО ГРАМАТИКА МИ ЛИПСВА!" Това е ръждясала ирония и изваждане на меч за битка! Ако това е мисъл на учител от СУ, ЖАЛКО!
Ако някой смята, че сме прекалено взискателни към себе си, нека да го изненадам, въпреки че не знам какъв ще бъде цветът на изненадата и каква – величината ú. Но…

Ужасът се задълбочава
„Никога не се задоволявайте с НИСКИ ОБРАЗЦИ (…) Вие можете да направите за себе си повече, ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Чувам, че някой крещи: „Ей, къде е върхът? Нали уж го изкачихме?" Да, изкачихме го – по принцип – но куполът на планината е още малко НАПРЕД и НАГОРЕ. До абсолютния връх има още изкачване – там са житата на теорията. После ще е лесно – остава само СПУСКАНЕТО – ПРАКТИКАТА, която крие също своите ОПАСНОСТИ от подхлъзване или КЛОПКИ, родени от недооценяване на теорията, от пълното ú пренебрегване или от невнимание.
Добре, понатрупахме лексика (словно ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
По-високите етажи на духа се изкачват все по-трудно. За тях са нужни ПРИЗВАНИЕ, НАГЛАСА и СЕБЕНАДМОГВАНЕ. Пътят е ДЪЛЪГ, но настилката е ДОБРА, а и НЯМА МНОГО ХОРА – НАВАЛИЦАТА Е В ПАРТЕРА.
Продължаваме по СТЪЛБИЩЕТО – САМИ И БЕЗ АСАНСЬОР. И обещавам само едно: ЩЕ ВИЖДАТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ НЕЩА и ЩЕ МОЖЕТЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО НИКОГА НЕ СТЕ ПЛАНИРАЛИ.

Теорията – какво да науча
Без следните книги е невъзможно да има истински дълбоко развитие: „Теория на литературата • ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако си милионер по дух, НЕ ТЪРГУВАЙ СЪС СТОТИНКИТЕ НА НЕЗНАНИЕТО, а продължавай все по-напред в  с п е с т я в а н и я т а!
Но учителят пести само когато си набавя онези материали, от които истински си нуждае. А после НЕ ПЕСТИ УСИЛИЯТА до постигане на целите, които преследва самото СУ.
От какво още се нуждае милионерът по дух?

Тълковен речник
Учителят работи с ДУМИ. И ако иска да знае какво говори или какво ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
СУ е религиозна институция, в която има място и за обща култура. Посветеният учител има два вида знания: първо, специални (по Библията; умения, свързани с преподаването) и, второ, общи. Именно неговата широка култура и съвременната му осведоменост го правят годен да свърже древната библейска вест с настоящия свят и с неговите модерни концепции за личност, характер, здраве, образование, влияние и успех.
Колкото са по-дълбоки библейските разбирания и по-пространни достъпните за обществото знания, толкова е по-харесван и ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят в СУ е човек на Книгата – на Божието слово. Но той живее в ХХІ век и е длъжен да бъде информиран, за да е все по-конкурентен на добрите учители от светските училища и да е все по-актуален в своите коментари.
Образованието на учителя продължава и минава по един задължителен път, който ще нарека БИБЛИОТЕКАТА ГОВОРИ – БЕЗ ГЛАС, НО ГОВОРИ. Учител без библиотека е като стоматолог без кабинет, градинар без градина. По библиотеката на ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Учителят от СУ е продукт от ПРИЗВАНИЕ + ЖЕЛАНИЕ + НЕПРЕСТАННО УЧЕНЕ, СПРАВКИ и АНАЛИЗИ + ПРЕЖИВЯВАНЕ + ПРЕПОДАВАНЕ + БОЖИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
Пътят не е лек, но е БЛАГОСЛОВЕН. Началото и сърцевината му е КРЪСТ, но в края е КОРОНА. Напълно възможно е кръстът и короната да вървят паралено – чрез вяра човек може да носи кръст и пак чрез вяра да вижда короната – дори предимно короната или само короната. Това са тайни на благодатта.
СЛЪНЦЕТО ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Царицата на книгите е самодостатъчна като Бога. Но как да я разбираме по-добре, как да извличаме повече светлина от нея?
Всеки учител от СУ трябва да има и да е в състояние да използва библейски помагала – те са свещите, които осветяват пътя в нощта на незнанието.

Библия с препратки

Всички Библии с препратки съдържат ценни връзки между библейските стихове. Но е нужно учителят допълнително да бди и да не се предоверява на онова, което му се поднася ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Божието слово е духовната Маса на живота. То е хляб, състоящ се от Трохи. Когато се начупи, падат Трохи, които невинаги се обират, предлагат наново и доосмислят. А там има много, много храна.

Защо Трохи
Учителят в СУ е прах (Бит. 18:27) и не е чудно, че Бог му дава и Хляб, и Трохи (Мат. 4:4). Той се нуждае от храна за растеж. И (може би) има по-голяма нужда от Трохи – поне в началото – чрез ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Библията е Царицата на книгите. Но какво е тя за гладната човешка душа? И дали учителят в СУ общува с Нея по дворцовия етикет?

Царицата е Хляб
Думата хляб (Мат. 4:4) в по-дълбок смисъл е и метафора на Божието слово – не само споменаване на материалната храна. Тя стои в много дълбока паралелна връзка, която показва прякото отношение между физическото и духовното дори и в греховния свят.
Думата хляб има за цел да опише хранителността, значението на ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко ИЗКАЧВАНЕ към висините на духа е дълбоко ПОТАПЯНЕ В СЕБЕ СИ – себепознание, себенадмогване, себереализация. Но това не е единственият връх за изкачване, нито най-високият, нито най-важният. Но е нужно да се извърви и да се ИЗВЪРВЯВА ПОСТОЯННО.
Но над потопения в себе си човек остава ЛИЧНИЯТ БОГ, Царят на Универса (Пс. 24:7-10). Невидим, тайнствен, загадъчен, несравним.
Ако искаш да знаеш повече за Царя и за себе си (като поданик на Неговото царство),

Питай Царицата
Бог няма ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Себенамирането е постоянна БИТКА, себенадмогването – отворена ПОБЕДА, а себереализацията – неокончателен ТРИУМФ и ЛАВРОВ ВЕНЕЦ.

Себереализация
Тази дума се концентрира около Аз-а на човека и сякаш го обрича на егоизъм. В много отношения е така. Да станеш директор – това е себереализация. Да напишеш книга – това е себереализация. Да спечелиш уважението на обществото – това е себереализация. Да обичаш и да създадеш семейство – това е себереализация. Да родиш дете или деца – това е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Себепознанието е ВЪТРЕШНА АРХЕОЛОГИЯ. Неговата първа – но не и единствена – цел е СЕБЕНАДМОГВАНЕТО.

Безволието на света
Съвременният човек е като парашутист. Той скача от височината на бедната си воля за живот и после постоянно пада към смъртта на духа си, като пропадането става все по-неосъзнато и остава все по-скрито. Малцина са тези, които се развиват неуморно и полагат всички усилия да се усъвършенстват всеки ден.
Ниски цели и дребнотемие се съюзяват със слаба воля и нежелание ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Най-висшето стъпало в образованието и самообразованието на човека е СЕБЕПОЗНАНИЕТО. Не съществува по-важна религиозно-познавателна, социално-философска и психологическо-етична задача от анализа, тълкуването и разбирането на собствената ни личност.
Но има и граници – дори и при себеопознаването. И макар че от всичко друго най-много живеем със себе си, факт е, че ние все още не се познаваме.

Твърде много граници
Нашият свят е граница – затова е само прашинка от Космоса и при това е в изолация. Животът е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако никой не забелязва развитие у даден учител от години, то напредък може изцяло да липсва. Промените понякога се случват, но с обратен знак – към бавен регрес или към все по-голям упадък.
Къде е мишената? Накъде учителят от СУ да изпраща стрелите си? Колко трябва да опъва лъка, за да достигне целта?

Ниски образци
Пред нас стои едно предупреждение, което е на около 100 години. Дали то е изпълнило предназначението си в онези дни, не знам. Но ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако се качиш на първия вагон на влака, можеш да стигнеш до последния по време на движение; ако хванеш последния, може спокойно да тръгнеш към първия. Едно положително и навременно усилие води до добри последици – дори и при усложнения. Едно пропуснато действие може до доведе до редица невъзможности – ако не се качиш на влака, не можеш да избираш посока в него.
Нашият влак вече потегли, хванахме го в предишните теми. Сега остава необходимото – ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко начало е трудно,  истинското – още по-трудно. Но няма край без начало, има начало без край – тук и сега (но без завършващи резултати) и във вечността (когато всичко намира смисъл и оправдание).

Погледни нагоре
Всяко начало в СУ изисква молитва – семпла, кратка, непретенциозна, но сериозна и от цяло сърце. Всяко лицемерие и фалш ще бъдат санкционирани чрез безсилие пред поставените задачи.
Молитвата е първият и последен дълг на душата към Бога! В тази връзка е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
За да се уподобяваме на Исус, е небходимо да четем случките от живота Му направо от извора – от Евангелията. Ако искаме да учителстваме подобно на Христос, трябва да анализираме проповедите Му пак от извора.
Ако учителят иска да знае КАКВО говори – дали това е истина, или заблуда – трябва да се запита: „Какво КАЗВАМ аз и какво ТВЪРДИ Христос?" Сравнението ще открие или ПРИЛИКА, или РАЗЛИКА. Второто – да не бъде!

Изворът за Христос
Кой е ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако е нужно да следваме Исус, то трябва да го правим ПО ЦЕЛИЯ ПЪТ – от началото до края. И не става дума за евтина имитация, а за дълбоко и ежедневно ПРЕБЪДВАНЕ (Йоан 15:4-9), което носи радост, удовлетворение и нова сила.

Нравствено съвършенство
Нравственото съвършенство на Исус Христос е във всички линии на характера и във всички посоки на времето. Това е БЕЗГРЕШНОСТ, надвишаваща светостта, достъпна за човека.
Христос пита Своите врагове: „Кой от вас Ме обвинява в ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Всяко решение на духовен проблем има две страни. Първата е вън от нас, втората – у нас. Но поотделно те не могат да функционират. Нужно е да се съчетаят възможностите.
Първата – която е вън от нас – може да се нарече СЛЕДВАНЕ НА ПРИМЕР. Иначе казано, СУ има НУЖДА ОТ ХРИСТОС И НЕГОВИТЕ МЕТОДИ НА РАБОТА! Това е ПЪРВОСТЕПЕННАТА НУЖДА. Ако някой мисли различно, не мисли теологично! И не е на прав път.

Учителят на учителите
Изразих ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Обобщенията завършиха и вече е време да се започне с тяхното конкретно и методично разработване, осмисляне, изживяване, предлагане и очакване на резултатите. Дори ще добавяме нови измерения, които са подводни течения на засегнатите дотук тематики.
А сега накъде? Вече предложих ДА ЗАПОЧНЕМ С ПРОБЛЕМА. Той е древен и съвременен, признаван и отричан, приеман и отхвърлян, решаван и оставен по течението:
„ (…) докато вие трябваше досега, според изтеклото време, и  учители да станете, имате нужда да ви ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Поколебах се как да озаглавя четивото – дали да е „Старите нови цели" (както ми хрумна първоначално), или да бъде „Новите стари цели". Реших да използвам по-позитивната и по-актуална формулиравка, защото търся положителните резултати за днешния и утрешния ден.

Банализирани цели
Вече говорих за докладите, които получавах. Сега отново ще се върна на тях, за да дообясня нещо. В графата „Поставени цели" относно СУ получих три ръкописни отговора (в един доклад), прилежно номерирани и, разбира се, верни. ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Пожар
Това бавно охладняване в СУ трябва да ни плаши. То всъщност е действащ пожар, който взема все повече жертви и постепенно може да се превърне във вулкан, който ще изригне и ще погребе всичко под своята пепел.

Помощ
Когато огънят гори и си безсилен пред него, ти остава само едно – да викаш. Да викаш: „ПОМОЩ!" Днес в СУ е необходим отрезвяващият вик от хиляди посветени гърла: „СПРЕТЕ ПОЖАРА В СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ!"

Пожарникари
Всеки, който извика, дава признаци на ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Какво се случва със СУ и с Неделните училица? Какво прави секуларизацията (обезверяването) и има ли изход от нея?
Ще дам минимална част от статистическата информация, която получавах поради секретарската си длъжност към Отдел „Съботно училище". Тя – между другото – никога не ми е достигала и все идваше до мен в насипно състояние – като захар, пресипана от чужд пакет. Ето няколко кристалчета – някои даже солени:

Спад в посещението
Тенденцията е упорито намаляване посещението в СУ. ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Като Секретар на отдел „Съботно училище" получавах доклади от църквите в Западната област. Преди да разберем накратко какво ме научиха те, ще спомена, че са от 2006-2007 година.

Малко за пристигащите справки
Не обичам докладите, но бях истински изненадан, че получавах само от 2-3 църкви  попълнения Обобщен доклад за дейността на Отдел „Съботно училище", който (по принцип) трябваше на пристига всяко тримесечие.
Това показва, че СУ не е приоритет на църквата и че ръководителите на отдела са хора, ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Как да осъществим практическото преподаване на урока? Кой е най-лесният и най-ефективен път към удовлетворително служене в СУ?

Затворете урока
Не се стъписвайте! Няма нищо по-естествено от това, учителят да си затвори урока и да помоли учениците в СУ да направят същото. Така те ще имат свободата да се гледат в очите, докато общуват. Ако уроците са отворени и хората забиват нос в тях, пряката комуникация изчезва и на нейно място бавно идва разсеяността.
Затварянето на урока често ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Ако случайно ви се вижда, че няма нужда от много подробности, които да се следват в учителската практика, помнете, че веригата се къса там, където е най-слабото |и звено. Другите и да са здрави, не носят полза. Така е и с нашето влияние – ако счупим съда, ще пръснем водата. Това са предупреждения срещу гордост и снизходителни усмивки и водителство за разумни и практични хора.

Седнете
Може да не изглежда твърде официално, но е най-добре учителят да ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
След като учителското изтече, идва времето, когато учителите трябва да влязат в църквата, за да участват в богослужението. Там те ще имат общо и лично участие –  затова трябва да се подготвят и за двете.

Влез скромно
Когато учителят влиза в църквата, на онези, които вече са там, им прави впечатление начинът, по който той върви. Хората от неговата група го наблюдават, макар и понякога да не осъзнават това, макар и той да не го е забелязал.
Ще ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Първо, не закъснявай!
Закъсняването за учителското събиране може да показва лошо планиране на времето, недостатъчна организация на действията, липса на мотивация, неуважение към институцията СУ, незачитане на времето на колегите (които вече са там и чакат), неувереност в подготовката за урока или страх да не те поканят да преподаваш.
Ако човек е в крак с времето, най-вероятно е в крак и с теологията на урока. Това е въпрос на навик и чест. Прецизността в богословието би трябвало ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров 
Много християни питат: „Защо е необходимо да съществува урок за учители, след като вече има стандартни уроци, валидни за целия свят, написани от богослови и гласувани в коми- сия, назначена от Генералната конференция?" В този въпрос има дълбочина, логика и перспектива. Но в него, за съжаление, често съществуват недоизказаност и подтекст. Те налагат идеята, че няма нужда от тези разработки и че всичко трябва да бъде еднакво за всички. Понеже няма как да се съгласим ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
За всяка една от тези стъпки ще има нови разяснения, но не тук и сега. Това е само птичият поглед – ще видим нещата в пакет, по-късно ще сложим лупата.

Моли се
Всяко нещо в Божието дело започва и завършва с молитва. Тя е връзка с Бога, преживяване с Бога и успех чрез Бога и с Бога. Всеки урок изхожда от Писанието и се връща към нещо. Щом Божият Дух е дал откровение, ще даде и значение.

Чети
Първата ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
 
Призванието за учител започва като (1) вътрешен усет и рас- тящо убеждение, че Бог призовава, (2) осъзнаване на исти-
ната за самото призоваване от Бога и на човешката реакция към него и (3) се осъществява чрез прякото участие на други хора.

Вътрешен усет и растящо убеждение
Всичко започва като един далечен тътен – като буря, която приближава – и завършва като обедно слънце. В началото човек не усеща какво точно става с него, но долавя въздушните влияния на ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко ДимитровВажността на учителската дарба недвусмислено може да се докаже и да бъде извлечена (1) от историческите факти, (2) от откровението и (3) от нашия съвременен опит.

Исторически факт
Колкото повече се вглеждаме в древната история на човечеството, толкова повече се убеждаваме в един безспорен факт: няма народ без учители, нито град или село без училище. Няма епоха без учители и ученици. Заслушайте се в пулса на времето и ще доловите тихите, но сериозни и мъдри слова на ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
 
Седми принцип: Скромност
Ако изнасяш урока си скромно, си като наведено от плод дърво всеки нормално мислещ човек ще посегне да си откъсне плод от теб!
Ако изнасяш урока си непретенциозно, това е признак на дълбока мъдрост и на уважение към мнението на слушателя, който понякога може да се окаже по-подготвен от теб!
Ако урокът е за смирението, не парадирай със смирение, нито изобличавай онези, които другите смятат за горди – ти изобщо не можеш да си позволяваш ...

Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
 
Четвърти принцип: Колегиалност в отношенията с другите учители
Ако вече си учител, помни: всеки в учителската стая е твой брат по сътворение, сънаследник по изкупление и равностоен на теб човек по призвание – това вдъхновява и смирява!
Ако в СУ стане спор, нека той да не произлиза от теб – вни- мавай за всеки свой поглед, за жестовете и думите си, защото те изразяват мироглед, чувства и воля!
Ако някой в съботното училище се изявява като всезнаещ, нека ...
Дочети>>


От книгата „УЧИТЕЛЯТ - 66 есета за Съботното училище“ на п-р Митко Димитров


 
 
Колеги учители,
За да работим ползотворно, е нужно да осъзнаем и да приложим няколко основни принципа, без които е невъзможно развитието ни като служители в Съботното училище (СУ). Това са ВЪВЕЖДАЩИТЕ  ПРИНЦИПИ,  които  ще  нарека  КОДЕКС  ПОУЧИТЕЛСКА ЕТИКА:

Първи принцип: Желание да бъдеш учител
Ако нямаш желание да бъдеш учител, по-добре не се насилвай да вършиш онова, за което не си призван – няма да ти е приятно, а за аудиторията ще е бреме!
Ако гориш от желание да ...
Дочети>>


Любопитни факти от
седмичния урок


Видео дискусия на
седмичния урок


Аудио версия на седмичния урок


Седмичен урок

Андроид приложение


Последвайте ни във Facebook